Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » CHEMIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
411
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2002
Język
polski
ISBN/ISSN
83-7351-096-6

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

23,00 zł

Oddajemy do rąk Czytelników IV wydanie poprawione i uzupełnione. Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla studentów Wydziału Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia Politechniki Radomskiej w Radomiu. W pewnym stopniu można go traktować jako znacznie rozszerzoną i ulepszoną wersję skryptu wydanego w 1980 r. przeznaczonego wyłącznie dla studiów zaocznych tego Wydziału pt.: "Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej", opracowanego przez Stanisława Banaszkiewicza, Romana Kukułkę i Marię Manek.


Spis treści:

WSTĘP

1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium chemii organicznej i udzielanie pierwszej pomocy
1.1. Wskazówki ogólne
1.2. Zapobieganie wypadkom
1.3. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
1.3.1. Skaleczenia i zranienia
1.3.2. Zachowanie się podczas pożaru
1.3.3. Oparzenia cieplne
1.3.4. Oparzenia chemiczne
1.3.5. Zatrucia
1.3.6. Omdlenia
1.3.7. Porażenie prądem elektrycznym

2. Organizacja pracy w laboratorium chemii organicznej i prowadzenie notatek w trakcie ćwiczeń

3. Literatura chemiczna

4. Substancje pomocnicze w laboratorium chemii organicznej
4.1. Oczyszczanie powszechnie używanych rozpuszczalników organicznych
4.2. Odczynniki nieorganiczne
4.3. Niektóre odczynniki organiczne

5. Technika laboratoryjna
5.1. Szkło laboratoryjne
5.1.1. Mycie i suszenie szkła
5.1.2. Obróbka szkła
5.2. Pomocniczy sprzęt laboratoryjny
5.3. Ogólne metody pracy w laboratorium
5.3.1. Mieszanie i wstrząsanie
5.3.2. Ogrzewanie i chłodzenie
5.3.3. Osuszanie
5.4. Metody rozdzielania i oczyszczania związków organicznych
5.4.1. Sączenie i wirowanie
5.4.2. Krystalizacja
5.4.3. Destylacja
5.4.4. Sublimacja
5.4.5. Ekstrakcja i rozdzielanie
5.5. Oznaczanie właściwości fizycznych związków organicznych
5.5.1. Temperatura topnienia
5.5.2. Temperatura wrzenia
5.5.3. Gęstość
5.5.4. Współczynnik załamania światła
5.6. Przechowywanie chemikaliów i likwidowanie niebezpiecznych odpadków

6. Czynniki wpływające na przebieg reakcji
6.1. Wpływ budowy na reaktywność
6.2. Różne czynniki fizyczne
6.3. Rozpuszczalniki i katalizatory

7. Preparatyka związków organicznych
7.1. Otrzymywanie fluorowcopochodnych
7.1.1. Bromopochodne
7.1.2. Jodopochodne
7.1.3. Otrzymywanie chlorków acylowych
7.1.4. Bromobenzen
7.1.5. Chlorek kwasu tereftalowego
7.1.6. Dibromek styrenu
7.1.7. p-Jodoanilina
7.1.8. p-Bromonitrobenzen
7.1.9. 1,4-Dibromobuta n
7.1.10. Bromek p-nitrobenzylu
7.1.11. Jodoform
7.1.12. 2,4,6-Tńbromofenol
7.1.13. p-Bromoacetanilid
7.1.14. Chlorek benzylu
7.1.15. 1-Bromonaftalen
7.1.16. Jodek butylu (1-jodobutan)
7.1.17. Chlorek butylu (1-chlorobutan)
7.1.18. 2,4,6-Tribromoanilina
7.2. Nitrowanie, związki nitrowe
7.2.1. Nitrometan
7.2.2. p-Nitroacetanilid
7.2.3. Aldehyd m-nitrobenzoesowy
7.2.4. Nitrobenzen
7.2.5. m-Dinitrobenzen
7.2.6. Kwas 3,5-dinitrobenzoesowy
7.2.7. Kwas 3-nitroftalowy
7.2.8. p-Bromonitrobenzen
7.2.9. 1-Chloro-2,4-dinitrobenzen
7.2.10. 1-Nitronaftalen
7.2.11. Dinitronaftalen (mieszanina izomerów 1,5 i 1,8)
7.2.12. 2,4,6-Tńnitrotoluen (trotyl)
7.2.13. Mononitrotolueny
7.2.14. Dinitrotolueny
7.2.15. 2,4,6-Trinitrotoluen
7.2.16. 2,4,6-Trinitrofenol (kwas pikrynowy)
7.2.17. 2,4,6-Trinitrorezorcyna (kwas styfninowy)
7.2.18. N-Metylo-N-nitro-2,4,6-tńnitroanilina (tetryl)
7.2.19. Nitroguanidyna
7.2.20. 1,3,5-Trinitro-1,3,5-triazacykloheksan (heksogen)
7.2.21. 1,3,5,7-Tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktan (oktogen)
7.3. Sulfonowanie
7.3.1. Kwas sulfanilowy
7.3.2. Benzenosulfonian sodu
7.3.3. Kwas 2-hydroksynaftaleno-ó-sulfonowy (sól sodowa)
7.3.4. p-Toluenosulfonian sodu
7.3.5. 2-Naftalenosultonian sodu
7.3.6. 2-Antrachinonosulfonian sodu
7.3.7. Kwas 2,5-dimetylobenzenosulfonowy
7.3.8. Kwas 1-amino-2-naftolo-4-sulfonowy
7.3.9. p-Toluenosulfonian butylu
7.3.10. p-Toluenosulfonamid
7.4. Redukcja
7.4.1. Redukcja związków karbonylowych
7.4.2. Redukcja związków nitrowych
7.4.3. Anilina
7.4.4. Hydrat pinakonu
7.4.5. m-Nitroanilina
7.4.6. Hydrazobenzen
7.4.7. Chlorowodorek 1-amino-2-naftolu
7.4.8. Benzhydrol
7.4.9. o-Anizydyna
7.4.10. 1-Naftyloamina
7.4.11. Fenylohydroksyloamina
7.4.12. o-Fenylenodiamina
7.4.13. o-Chloroanilina
7.4.14. Kwas p-aminobenzoesowy
7.5. Utlenianie
7.5.1. Utlenianie węglowodorów do kwasów karboksylowych
7.5.2. Utlenianie alkoholi i aldehydów
7.5.3. Różne reakcje utleniania
7.5.3.1. 2-Metylonaftochinon
7.5.3.2. Kwas p-nitrobenzoesowy
7.5.3.3. Kwas D-galaktonowy
7.5.3.4. P-Benzochinon
7.5.3.5. 1,4-Naftochinon
7.5.3.6. Azobenzen
7.5.3.7. Dibenzoil
7.5.3.8. Kwas nikotynowy
7.5.3.9. Kwas o-bromobenzoesowy
7.5.3.10. Kwas 2,4,6-trinitrobenzoesowy (z trinitrotoluenu)
7.6. Estryfikacja i acylowanie
7.6.1. Otrzymywanie estrów
7.6.2. Amidy i imidy kwasów karboksylowych
7.6.1.1. Mrówczan etylu
7.6.1.2. Octan etylu
7.6.1.3. Octan butylu
7.6.1.4. (3-Pentaacetyloglukoza
7.6.1.5. Oktaacetylosacharoza
7.6.1.6. Octan 2-naftylu
7.6.1.7. Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)
7.6.1.8. Benzoesan fenylu
7.6.1.9. Cynamonian etylu
7.6.1.10. Salicylan fenylu
7.6.1.11. Acetanilid
7.6.1.12. Octan benzylu
7.6.1.13. Salicylan metylu
7.6.1.14. Triazotan gliceryny (nitrogliceryna)
7.6.1.15. Tetraazotan pentaerytrytu
7.6.1.16. Azotan celulozy (nitroceluloza) (piroceluloza, 12,7 % N)
7.6.2.1. Benzamid
7.6.2.2. p-Aminobenzenosulfonamid
7.7. Sole diazoniowe
7.7.1. Otrzymywanie
7.7.2. Reakcje
7.7.2.1. p-Bromotoluen
7.7.2.2. Kwas o-chlorobenzoesowy
7.7.2.3. p-Jodotoluen
7.7.2.4. p-Dinitrobenzen
7.7.2.5. Chlorobenzen
7.7.2.6. m-Nitrofenol
7.7.2.7. Oranż metylowy
7.7.2.8. Chryzoidyna
7.7.2.9. Sudan I (benzenoazo-2-naftol)
7.7.2. 10. Oranż 2-naftolu ....
7.7.2.11. p-Bromonitrobenzen
7.7.2.12. o-Bromotoluen
7.7.2.13. Czerwień metylowa
7.8 Hydroliza
7.8.1. Kwas fenylooctowy
7.8.2. 2,4-Dinitrofenol
7.8.3. Alkohol benzylowy
7.8.4. Kwas maleinowy i kwas fumarowy
7.8.5. Fenyloacetamid
7.8.6. Kwas pentanowy (walerianowy)
7.8.7. p-Nitroanilina
7.8.8. 2-Chloro-5-nitrofenol
7.9. Preparaty różne
7.9.1. Alkohol benzylowy i kwas benzoesowy
7.9.2. Kwas salicylowy
7.9.3. Eter etylowy 2-naftolu
7.9.4. Amid kwasu o-metylobenzoesowego
7.9.5. 1,3,5-Trinitrobenzen (z kwasu 2,4,6-trinitrobenzoesowego)
7.9.6. Piorunian rtęci
7.9.7. Azydek ołowiu
7.10. Preparaty złożone
7.10.1. p-Aminoazobenzen (z diazoaminobenzenu)
7.10.2. p-Nitrojodobenzen (zjodobenzenu)
7.10.3. Benzanilid (z benzofenonu)
7.10.4. Kwas p-acetyloaminobenzoesowy (z p-acetylotoluidyny)
7.10.5. Octan p-krezylu (z p-krezolu)
7.10.6. Nitrozometylomocznik (z acetylometylomocznika)
7.10.7. 4-Metylo-7-hydroksykumaryna (z acetylooctanu etylu)
7.10.8. Fenoloftaleina (z fenolu)
7.10.9. N-Bromoimid kwasu bursztynowego (z imidu kwasu bursztynowego)
7.10.10. Antrachinon (z kwasu o-benzoilobenzoesowego)
7.10.11. Chlorowodorek metyloaminy (z acetamidu)
7.10.12. Acetyloglicyna (z glicyny)
7.10.13. Kwas antranilowy (z ftalimidu)
7.10.14. Cyklopentanon (z kwasu adypinowego)
7.10.15. o-Hydroksyacetofenon (z octanu fenylu)
7.10.16. Chlorek cynamoilu (z kwasu cynamonowego)
7.10.17. Benzylidenoacetofenon (z acetofenonu)
7.10.18. Cykloheksylobenzen (z cykloheksenu)
7.10.19. Kaprolaktam (z oksymu cykloheksanonu)
7.10.20. 1,2,3,4 - Tetrahydrokarbazcl (z cykloheksanonu)
7.10.21. 2,2',4,4',6,6'- Heksanitrodifenyloamina (heksyl)
7.10.22. Benzoesan etylu (z kwasu benzoesowego)
7.10.23. p-Bromoanizol (z anizolu)

8. Syntezy w skali półmikro
8.1. Wprowadzenie
8.2. Technika półmikrosyntezy
8.2.1. Ogrzewanie
8.2.2. Destylacja
8.2.3. Krystalizacja
8.2.4. Sączenie
8.2.5. Chloroform
8.2.6. Aceton
8.2.7. 3,5-Dinitrobenzoesany
8.2.8. Etylobenzen
8.2.9. Kwas 1-naftoesowy
8.2.10. Bezwodniki kwasów karboksylowych
8.2.11. Estry metylowe kwasów karboksylowych
8.2.12. Amidy aromatycznych kwasów monokarboksylowych
8.2.13. p-Nitrobenzoesanyfenoli
8.2.14. 2,4- Dinitrofenylohydrazony
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Micał Katarzyna
Obracowanie "105 zadań z reakcji redoks i elektrochemii z pełnymi rozwiązaniami rkok po kroku..." jest skierowane do studentów politechnik, uniwersytetów oraz studentów innych uczelni wyższych, gdzie chemia jest jednym z przedmiotów.
Izydorczyk Jan, Turek Wincenty, Uziel Zbigniew
Prezentowany podręcznik akademicki obejmuje zagadnienia podstawowe z zakresu aktywności i przewodności elektrolitów, elementów termodynamiki ogniw galwanicznych oraz różnorodnego zastosowania pomiarów sił elektromotorycznych odpowiednio zestawionych ogniw, do wyznaczania stałych równowag w różnego typu reakcjach jonowych
Cholewiński Grzegorz, Dzierzbicka Krystyna, Rachoń Janusz
Skrypt Chemia organiczna dla zainteresowanych zawiera zagadnienia w formie pytań i odpowiedzi, z krótkim wprowadzeniem teoretycznym, pozwalającym lepiej zrozumieć podstawowe mechanizmy reakcji chemii organicznej, problemy związane z reakcjami kondensacji karbonylowych, syntezy peptydów, a przede wszystkim problematykę syntezy wielofunkcyjnych związków organicznych o znaczeniu komercyjnym (leki, kosmetyki, związki zapachowe). Urok tej dyscypliny naukowej polega na sztuce transformacji związków or
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-07-17 15:06
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.