UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Metodyka wychowania fizycznego. Zagadnienia wybrane


Metodyka wychowania fizycznego. Zagadnienia wybrane
  Cena:

przechowalnia

25,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
254
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski
ISBN
978-83-7481-414-0
  Cena:

przechowalnia

25,00 zł

Opracowanie dotyczy modelowania teoretycznego i symulacji komputerowych pewnej klasy nowoczesnych materiałów – oraz konstrukcji z nich wykonanych. Materiały te, np. stopy niklu i tytanu o handlowej nazwie (ang. smart materials), są obiecującym kandydatem na materiał wielofunkcyjny, bo wykazują unikatowe zachowanie w postaci pseudosprężystych pętli histerezy i efektu pamięci kształtu. Ich zachowanie się jest skutkiem martenzytycznej przemiany fazowej, której mogą ulegać pod wpływem naprężenia, temperatury lub pola elektromagnetycznego. Materiały te mogą się znacznie odkształcać odwracalnie (nawet 8-10%), tzn. po usunięciu obciążenia albo bez- pośrednio wracają do stanu wyjściowego lub odkształcenia znikają po ogrzaniu. Dzięki tym właściwościom materiały z pamięcią kształtu znajdują rożnorakie zastosowania jako zaawansowane rozwiązania w technice i medycynie, a ostatnio prowadzi się także badania naukowe celem zastosowania ich w budownictwie jako dyssypatorów energii w obiektach narażonych na trzęsienie ziemi i regulatorów sztywności konstrukcji.


Spis treści:

WSTĘP 

1.PODSTAWOWE ZAGADNIENIA KULTURY FIZYCZNEJ 

1.1.  Kultura fizyczna – pojęcia podstawowe i pochodne

2.PROCES WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

2.1.  Cele wychowania fizycznego

2.2.  Funkcje wychowania fizycznego 

2.3.  Czynniki społeczne i fizyczne w wychowaniu fizycznym

2.4.  Środki w wychowaniu fizycznym

2.5.  Warunki wychowania fizycznego  

2.6.  Prakseologiczne ogniwa procesu nauczania wychowania fizycznego

3.CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNEGO DZIECKA.

3.1. Uwagi o rozwoju psychofizycznym dziecka w wieku szkolnym

3.2. Organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoływ poszczególnych okresach rozwojowych dziecka 

4. WYBRANE ZAGADNIENIA MOTORYCZNOŚCI

4.1. Motoryczność ludzka – podstawowe pojęcia 

4.2. Motoryczność w ontogenezie  

4.3.Rozwój podstawowych cech motorycznych

4.4.Metody oceny sprawności fizycznej 

4.4.1.  Metoda oceny sprawności motorycznejdzieci przedszkolnych H. Gniewkowskiej [1965]   

4.4.2.Test sprawności motorycznejdla dzieci przedszkolnych B. Sekity [1988]

4.4.3. Miernik sprawności fizycznej J. Mydlarskiego [1934]  

4.4.4.Miernik sprawności fizycznej R. Trześniowskiego [1963]

4.4.5.Test sprawności motorycznej L. Denisiuka [1975] 

4.4.6.Test sprawności studentów S. Pilicza [1971] .

4.4.7.  Test sprawności fizycznej YMCA [1994]

4.4.8.  Test sprawności fizycznej Z. Chromińskiego [1986]

4.4.9.   Indeks sprawności fizycznej K. Zuchory [1982]

4.4.10. Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej [ICSPFT – 1977] 

4.4.11. Europejski Test Sprawności Fizycznej – „Euro!t” [1989, 1993]

5. WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZREFORMOWANYM SYSTEMIE OŚWIATY 

5.1.  Podstawa programowa a standardy osiągnięć

5.2.  Program nauczania wychowania fizycznego dla klasy 1-3  .

5.3.  Wybrane zagadnienia do realizacji w klasach 1-3 na podstawie programowej  

5.4.  Zestaw materiału ćwiczebnego dla potrzeb nauczycieli klas 1-3 z wybranych działów programu nauczania 

5.5.  Program nauczania wychowania fizycznego dla klas 4-6

5.6.  Program nauczania wychowania fizycznego w gimnazjum

6. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE METODYKI WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO – WYBRANE ELEMENTY

6.1.Organizacja lekcji wychowania fizycznego

6.2.Zasady nauczania 

6.3.Formy organizacyjne 

6.4.Lekcja wychowania fizycznego, jej typy i rodzaje

6.5.Metody pracy z dziećmi i młodzieżą

6.6. Praktyczne wykorzystanie metod pracy z dziećmi i młodzieżą

6.7.Intelektualizacja, indywidualizacja oraz intensyfikacja na lekcjachwychowania fizycznego 

6.8.  Proces nauczania ćwiczeń ruchowych

6.9.  Systematyka ćwiczeń gimnastycznych i ogólnorozwojowych

6.10. Ćwiczenia śródlekcyjne i międzylekcyjne

6.11. Przesłanki nowoczesności w szkolnym wychowaniu fizycznym 

7. KONTROLA I OCENA W WYCHOWANIU FIZYCZNYM 

7.1. Samokontrola i samoocena w wychowaniu fizycznym

8.DOKUMENTACJA PRACY NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

8.1.Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły  w zakresie wychowania fizycznego  

8.2.Plan gospodarczy szkoły w zakresie wychowania fizycznego

8.3.Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dla danej klasy– propozycje rozkładów materiału

8.3.1.Przykład planu dydaktyczno-wychowawczego z wychowania   fizycznego dla klasy 1 na poszczególne miesiące  

8.3.2.Przykład rozkładu materiału według form aktywności ruchowej  dla klasy 2 z uwzględnieniem pór roku

8.4.Dziennik lekcyjny i zeszyt pracy nauczyciela wychowania fizycznego 

8.5.Osnowa i konspekt z wychowania fizycznego 

9.BEZPIECZEŃSTWO ĆWICZĄCYCH NA ZAJĘCIACH  WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU 

9.1.Saneczkarstwo oraz zabawy i gry na śniegu

9.2.Nauka pływania

9.3.Organizacja zajęć z narciarstwa  

9.4.Organizacja zajęć z łyżwiarstwa 

9.5.Bezpieczeństwo na lekcjach gimnastyki 

9.6.Zajęcia w terenie 

9.7.Zajęcia z lekkiej atletyki 

9.8. Zespołowe gry sportowe

10. KONSERWACJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH

11. DORAŹNA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH 

12. PRAKTYKA PEDAGOGICZNA CIĄGŁA I ŚRÓDROCZNA

12.1. Szczegółowy plan praktyki studenta w szkole

12.2. Obserwacja lekcji wychowania fizycznego

12.3. Konspekt lekcji wychowania fizycznego

13. TERMINOLOGIA STOSOWANA W METODYCE   WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

14. PIŚMIENNICTWO

  Cena:

przechowalnia

25,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
przechowalnia
Hurło Lucyna, Kowalski M. Ireneusz
10,50 zł
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Cyunczyk Aleksander, Sieniawski Jan
24,00 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska