Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » GEOGRAFIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Hydrogeologia sahary w rejonie Masywu Eglab (Algierska Sahara Zachodnia)
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
144
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
1993
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

przechowalnia

8,00 zł

Masyw Eglab leży w obszarze Sahary Zachodniej w granicach Algierii. Zbudowany jest z archaicznych i dolnoproterozoicznych kompleksów skał metamorficznych, plutonicznych i wulkanicznych oraz z pokrywy platformowej, którą stanowią w stosunku do cokołu krystalicznego górnoproterozoiczne osady Hanku. Wchodzi w skład tarczy regibackiej (Reguibat shield, West African craton). Masyw Eglab rozdziela dwa baseny paleozoiczne w stosunku do których stanowi strefę wododziałową - basen Tindouf i basen Taoudeni. Wody podziemne występują w krystaliniku Eglabu w lokalnych strukturach hydrogeologicznych. Regionalne poziomy wodonośne są związane z obrzeżeniem cokołu krystalicznego. Na północy są to piaskowce ordowiku w basenie Tindouf oraz holoceńskie piaski jeziorne i piaski wydmowe w Ergu Iguidi, w których zmagazynowane są znaczne zasoby wód słodkich i słabo słonawych. Na południu są to piaskowce i wapienie Hanku (górny proterozoik). 

Autor niniejszej rozprawy zajmował się hydrogeologią algierskiej Sahary Zachodniej, uczestnicząc w trzech kolejnych latach 1981, 1982, 1983 w pracach prowadzonych przez SONAREM1 w zakresie geologicznej prospekcji regionalnej dla określenia metalogenii cokołu krystalicznego Eglab (Raport SONAREM, 1984). 
Niniejsze opracowanie jest monografią hydrogeologiczną masywu Eglab i jego obrzeży sedymentacyjnych. Zawarte są w niej własne wyniki badań autora oraz dane hydrogeologiczne o południowo-zachodniej części basenu Tindouf, uzyskane dla potrzeb projektowanej eksploatacji złóż rud żelaza w Gara Djebilet i Ouahila a także dla zaopatrzenia w wodę oazy Tindouf (SONAREM, 1979, 1981). 
W pracy przedstawiono warunki geograficzne Sahary Zachodniej, szkic regionalnej budowy geologicznej, występowanie i chemizm wód podziemnych: w złożach wodonośnych cokołu krystalicznego, w poziomie wodonośnym brzeżnego Hanku oraz w poziomach wodonośnych południowej części basenu Tindouf.

Spis treści:

Słowniczek terminów lokalnych 
Wstęp

Cześć I 
Problematyka badawcza
 
1. Zarys rozpoznania obszaru 
2. Metodyka badań hydrogeologicznych

Część II 
Warunki geograficzne Sahary Zachodniej
 
1. Elementy współczesnego klimatu 
2. Regionalne formy krajobrazu, główne ouedy i baseny hydrograficzne 
3. Roślinność, zwierzęta i ludność Sahary Zachodniej

Część III 
Salw regionalnej budowy geologicznej 
1. Struktury prekambryjskie 
2. Baseny paleozoiczne 
3. Pokrywa trzeciorzędowa 
4. Osady czwartorzędowe

Część IV 
Hydrogeologia masywu Eglab
 
1. Występowanie wód podziemnych 
2 Wody podziemne cokołu krystalicznego 
2.1. Warunki występowania złóż wodonośnych na cokole krystalicznym 
2.2. Chemizm wód podziemnych cokołu krystalicznego 
3. Poziom wodonośny w osadach brzeżnego Hanku 
3.1. Synekliza Chegga i Hank mauretański 
3.2. Synekliza Chenachane 
3.3. Chemizm wód podziemnych Hanku 
4. Odnawialność wód podziemnych w warunkach pustynnych 
4.1. Ouedy regionu Eglab Dersa 
4.2. Opady atmosferyczne, przepływy wód powierzchniowych, obserwacje infiltracji 
4.3. Szacunkowe obliczenia odnawialności wód podziemnych 
4.4. Chemizm wód powierzchniowych 
4.5. Ewolucja składu chemicznego wód podziemnych

Część V 
Hydrogeologia basenu Tindouf
 
1. Poziom wodonośny w piaskowcach ordowiku 
1.1. Region Batene el Aouina 
1.1.1. Rozpoznanie hydrogeologiczne 
1.1.2. Chemizm wód podziemnych 
1.1.3. Zasoby wodne 
1.2. Region Ouahila 
1.2.1. Rozpoznanie hydrogeologiczne 
1.2.2. Chemizm wód podziemnych 
1.3. Region Menakeb 
1.3.1. Ogólna charakterystyka hydrogeologiczna 
1.3.2. Występowanie wód podziemnych 
1.3.3. Chemizm wód podziemnych 
1.3.4. Warunki regionalnego przepływu wód podziemnych i zjawiska pustynnienia 
2. Poziom wodonośny w piaskowcach dolnego dewonu 
3. Poziomy wodonośne w utworach trzeciorzędowych i karbońskich w rejonie oazy Tindouf 
3.1. Poziom hamady trzeciorzędowej 
3.2. Poziom wapieni górnego wizenu 
3.3. Chemizm wód podziemnych w utworach trzeciorzędowych i karbońskich 
4. Wiek wód podziemnych w basenie Tindouf

Podsumowanie 
Literatura 
Liste de tableaux (index) 
Table de figures 
L'hydrogéologie du Sahara dans la région du massif Eglab (Sahara occidental algérien) (Resume)

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Duczmal-Czernikiewicz Agata
This book presents the geochemical characteristics of Mio-Pliocene clays (known as Poznań clays in polish literature) from selected deposits of the Polish Lowland on the background of their mineralogical composition. The aim of the study was the evaluation of weathering on the composition of the clays. The chemical composition was analysed with INAA, ICP-MS and XRF methods.
Krzeszowska Ewa, Labus Małgorzata
Podręcznik zawiera praktyczne podstawy geologii, w tym geologii strukturalnej, mineralogii i petrografii oraz paleontologii. Przeznaczony jest dla studentów wyższych uczelni technicznych, mających w programie elementy geologii. Szczególnie polecany jest dla studentów Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej,
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-08-19 10:25
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.