Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » PSYCHOLOGIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Przemiany realizacji zadań rozwojowych. Ewolucja czy rewolucja?
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
170
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

29,00 zł

Wysiłki badaczki skupiły się na rozpoznaniu i określeniu obszarów doświadczenia indywidualnego, wspólnego wszystkim pokoleniom. Bardziej ogólnie dotyczą one znaczenia najbliższego środowiska rozwoju dla wzoru realizowania zadań rozwojowych przez współczesnych młodych dorosłych. Praca przedstawia elementy wspólne dla trzech pokoleń rodzin, wskazując treści ciągle aktualne w doświadczeniu indywidualnym ich członków. Są to treści istotne z punktu widzenia doświadczenia indywidualnego, rodzinnego czy gatunkowego, przenoszone z pokolenia na pokolenie pomimo przeobrażeń kontekstu rozwojowego. Ważne pytania, na które starano się uzyskać odpowiedź na drodze eksploracji empirycznej, odnosiły się do oczekiwań dotyczących charakteru zmian dróg życiowych młodych dorosłych: Jaki jest ich przebieg? Czy zachodzą one w sposób ewolucyjny, czy rewolucyjny? Czy poszczególne generacje asymilują zmieniający się kontekst życiowy? Czy adaptacja obejmuje zarówno schematy umysłowe, jak i schematy zachowań? A może mamy do czynienia z zapaścią międzygeneracyjną pod względem postrzegania kolejności realizacji zadań rozwojowych i wartościowania zdarzeń życiowych, co wskazywałoby na rewolucyjny charakter rozpatrywanych zmian?
W celu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania przeprowadzono badanie, którego rezultaty wskazały uwarunkowania sprzyjające przekazowi międzypokoleniowemu w rodzinie, uwypuklając rozwojowy i adaptacyjny mechanizm transmisji międzygeneracyjnej. Mechanizm przekazu międzypokoleniowego poddano analizie z punktu widzenia rozwoju indywidualnego dorosłych i adaptacji do warunków społeczno-kulturowych rodziny. Szczególnie wartościowe wyniki badań, z perspektywy autorki, stanowią rozpoznanie czynników sprzyjających rodzicielstwu i dostarczenie podstaw do optymalizacji warunków podejmowania przez młodych ludzi tego zadania o wymiarze ponadjednostkowym i ponadczasowym. Jego realizacja jest bowiem niepowtarzalną szansą na przekroczenie granic istnienia – zarówno w sensie biologicznym, jak i psychospołecznym.

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Założenia i cel studium
2. Uzasadnienie przedmiotu badań w kontekście zmian historyczno - kulturowych

Część I. Zmiany kontekstu życia a rozwój jednostki i realizacja jej zadań
1. Podejście kontekstualne do rozwoju do rozwoju człowieka
2. Rola kontekstu kulturowego w procesie rozwoju jednostki
3. Rodzina jako prymarny kontekst i środowisko rozwoju
4. Transmisja międzypokoleniowa a rozwój jednostki w rodzinie
5. Szanse i ograniczenia rozwoju indywidualnego w zamieniającym się kontekście życia

Część II. Dorosłość w kontekście zadań rozwojowych
1. Charakterystyka dorosłości jako okresu rozwojowego
2. Zadania rozwojowe wczesnej dorosłości jako konstrukt określający obszary rozwoju
3. Rodzina jako miejsce realizacji zadań rozwojowych
4. Zadania wczesnej dorosłości a cykl życia rodziny

Część III. Podobieństwa w zakresie realizacji zadań rozwojowych wczesnej dorosłości w trzech pokoleniach dorosłych Polaków
1. Model badań własnych
2. Prezentacja materiału empirycznego - wyniki badań własnych i ich analiza
3. Obszary zgodnej oceny i realizacji zadań rozwojowych w trzech pokoleniach

Część IV. Wybrane uwarunkowania transmisji międzypokoleniowej w rodzinach
1. Przegląd badań nad transmisją wzorców w rodzinie
2. Wyniki badania zgodności poczucia dystansu międzypokoleniowego
3. Percepcja klimatu emocjonalnego w rodzinie trójpokoleniowej
4. Wyniki badań percepcji statusu materialnego
5. Empiryczny i teoretyczny model transmisji międzypokoleniowej uzyskany w badaniach

Podsumowanie - Interakcyjny wpływ pokoleń na kształtowanie się drogi życiowej dorosłych dzieci

Zakończenie

Literatura

Spis tabel

Spis rysunków

Streszczenie
Galeria
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-19 23:09
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.