UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi z niepełnosprawnością w klasach integracyjnych


Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi z niepełnosprawnością w klasach integracyjnych
  Cena:

Ilość

przechowalnia

28,00 zł

Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
290
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski
ISBN
978-83-7481-413-5
  Cena:

Ilość

przechowalnia

28,00 zł

Idea społecznej integracji osób niepełnosprawnych, po blisko czterdziestoletniej obecności na gruncie polskim, nadal wzbudza wiele emocji, prowokuje do dyskusji, staje się inspiracją do podejmowania różnorodnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Samo ujęcie istoty społecznej integracji i jej uwarunkowań uległo w tym czasie znacznym przemianom, co wymusiło także nowe spojrzenie na rozwiązania integracyjne w systemie edukacji. Temat pracy zrodził się z koncepcji społecznej integracji, rozumianej jako dynamiczny proces zmian psychospołecznych, dokonujących się w naturalnym środowisku życia osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie w ich wzajemnych ustosunkowaniach i zachowaniach z osobami pełnosprawnymi [...]. Zmiany te mają doprowadzić do tego, by osoby niepełnosprawne pozostawały w więziach społecznych z innymi ludźmi, miały poczucie akceptacji przez nich i przynależności do grupy społecznej, którą tworzą, oraz by uczestniczyły podmiotowo w życiu tej grupy, mając możliwość realizowania swoich potrzeb psychicznych, co szczególnie istotne jest w przypadku dzieci. Społeczną integrację dzieci niepełnosprawnych należy więc rozumieć jako swoisty proces kształtowania pozytywnych interakcji psychospołecznych między nimi i pełnosprawnymi rówieśnikami oraz umacniania więzi między tymi dziećmi poprzez wpływanie na sferę ich emocji, przekonań i systemu wartości. Proces społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych w środowisku szkolnym może być skuteczny tylko dzięki wzbogaceniu oddziaływań wychowawczych, realizowanych z dziećmi szczególnie na zajęciach pozalekcyjnych, gdyż w toku tradycyjnej lekcji niewiele jest takich sytuacji, które kształtują u dzieci altruizm, prospołeczność i umożliwiają im nawiązywanie swobodnych kontaktów, współistnienie, współdziałanie i współprzeżywanie. Skuteczność procesu społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych zależy także od kompetencji wychowawczych uczących je nauczycieli, niezbędnych w kształtowaniu pozytywnych stosunków między tymi dziećmi.

Spis Treści:

Wstęp

Rozdział I. Problematyka pracy w  świetle literatury
1.Pojęcie niepełnosprawności i osoby niepełnosprawnej
2.Przemiany w ujęciu istoty i uwarunkowań społecznej integracji osób niepełnosprawnych
3.Społeczna integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w polskim systemie edukacji

Rozdział II. Metodologiczne podstawy pracy
1.Przedmiot i  cele badań
2.Problemy badawcze, hipotezy i  zmienne
3.Metoda, techniki i narzędzia badawcze
4.Teren i organizacja badań
5.Charakterystyka badanej grupy

Rozdział III. Prezentacja wyników badań
1.  Zmiany we wzajemnych relacjach emocjonalnych między dziećmi w klasach integracyjnych
2. Zmiany w  rozkładach społecznych pozycji dzieci w grupach klas integracyjnych
3. Zmiany w kompetencjach społecznych dzieci niepełnosprawnych
4. Zmiany w  stosunku i  zachowaniu się dzieci pełnosprawnych wobec dzieci niepełnosprawnych w klasach integracyjnych
5. Zmiany w kontaktach koleżeńskich dzieci niepełnosprawnych z  rówieśnikami pełnosprawnymi z klas integracyjnych
6. Zmiany w gotowości dzieci z klas integracyjnych do altruizmu i prospołecznych zachowań
7. Zmiany w  stosunku do szkoły i w  samopoczuciu w  szkole dzieci niepełnosprawnych z klas integracyjnych .

Podsumowanie i wnioski

Wskazania do pracy wychowawczej dla nauczycieli

uczących w klasach integracyjnych

Aneksy

Bibliografia

Spis tabel i wykresów


  Cena:

Ilość

przechowalnia

28,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska