Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » ELEKTRO
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Nieliniowa filtracja projekcyjna sygnałów elektrokardiograficznych
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
188
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

przechowalnia

29,00 zł

W monografii przedstawiono metodę nieliniowego rzutowania w przestrzeni stanów (oryginalną wersję nieliniowej filtracji projekcyjnej) oraz jej udoskonalenia i badania. Metoda ta, opracowana w celu przetwarzania deterministycznych sygnałów chaotycznych, pozwala na tłumienie zakłóceń o widmie częstotliwościowym nakładającym się na widmo składowej użytecznej i dlatego umożliwia tłumienie zakłóceń mięśniowych sygnałów elektrokardiograficznych. Niestety, niezwykle duże koszty obliczeniowe metody nieliniowego rzutowania w przestrzeni stanów ograniczają możliwości jej praktycznego stosowania. Dlatego celem pracy było zmniejszenie tych kosztów, przy jednoczesnym zwiększeniu skuteczności metody w tłumieniu zakłóceń sygnału EKG.
Dwa podstawowe etapy nieliniowej filtracji projekcyjnej to: wyznaczanie sąsiedztw punktów w przestrzeni stanów oraz tworzenie podprzestrzeni sygnałowych, na które te punkty są rzutowane. Wprowadzenie liniowego bądź nieliniowego wyrównywania cykli EKG, w celu wyznaczania sąsiedztw pozwoliło na bardzo znaczące zmniejszenie kosztów obliczeniowych tej operacji, a w rezultacie na nawet kilkusetkrotne zmniejszenie czasu obliczeń. Natomiast etap tworzenia podprzestrzeni sygnałowych został zmodyfikowany przez zastąpienie klasycznej analizy składowych głównych jej wersją odporną na tzw. próbki obce.
Opracowane modyfikacje nieliniowej filtracji projekcyjnej zostały zastosowane do rozwiązania kilku ważnych problemów z dziedziny przetwarzania sygnałów. Podstawowe działanie metody: tłumienie zakłóceń sygnałów elektrokardiograficznych, zostało wykorzystane w celu zwiększenia dokładności wyznaczania ważnych diagnostycznie wskaźników zmienności czasu trwania repolaryzacji komór serca. Drugie zastosowanie polegało na rozdzielaniu dwóch składowych użytecznych: elektrokardiogramu matki i elektrokardiogramu płodu - występujących w sygnałach bioelektrycznych z powierzchni brzucha kobiety ciężarnej. W trzecim zastosowaniu metoda została połączona z analizą składowych niezależnych, w celu dekompozycji sygnałów bioelektrycznych matki, rejestrowanych w czasie ciąży bliźniaczej.
W przeprowadzonych testach skuteczności tłumienia zakłóceń opracowane modyfikacje nieliniowej filtracji projekcyjnej osiągały wyniki znacznie lepsze od metod odniesienia. Zwłaszcza metoda odpornej filtracji projekcyjnej nieliniowo wyrównanych cykli EKG uzyskiwała szczególnie dużą efektywność tłumienia rzeczywistych zakłóceń mięśniowych. Metoda ta umożliwiła bardzo znaczące zwiększenie dokładności pomiaru czasu trwania re-polaryzacji komór serca, a w rezultacie pozwoliła na poprawę wiarygodności wyznaczania wskaźników zmienności tego interwału. Metoda filtracji projekcyjnej liniowo wyrównanych cykli EKG pozwoliła na zwiększenie skuteczności wyznaczania częstości pracy serca płodu, a połączona z analizą składowych niezależnych umożliwiła dekompozycję przebiegów będących skomplikowanym złożeniem EKG matki i elektrokardiogramów dwóch płodów, nawet przy niewielkiej liczbie rejestrowanych równolegle sygnałów bioelektrycznych z powierzchni brzucha kobiety ciężarnej.

SPIS TREŚCI

Wykaz wybranych oznaczeń Wykaz wybranych skrótów
1.    Wstęp

2.    Wybrane zastosowania nieliniowej filtracji projekcyjnej
2.1.    Tłumienie zakłóceń sygnału EKG    
2.2.    Rozdzielanie dwóch elektrokardiograficznych składowych użytecznych występujących w obecności zakłóceń    
2.3.    Rozdzielanie większej liczby elektrokardiograficznych składowych użytecznych    
2.4.    Inne zastosowania    

3. Metoda nieliniowego rzutowania w przestrzeni stanów
3.1.    Deterministyczne układy dynamiczne    
3.2.    Wykorzystanie determinizmu szeregów czasowych do tłumienia zakłóceń    
3.3.    Algorytm rzutowania w przestrzeni stanów    
3.4.    Tłumienie zakłóceń szeregów czasowych o deterministycznej składowej użytecznej    
3.5.    Tłumienie zakłóceń sygnałów elektrokardiograficznych    
3.5.1.    Filtracja projekcyjna w obecności wąskopasmowych zakłóceń sygnału EKG    
3.5.2.    Filtr tłumiący zakłócenia wolnozmienne i sieciowe    
3.5.3.    Dobór parametrów metody    
3.6.    Podsumowanie        

4.  Filtracja projekcyjna liniowo wyrównanych cykli sygnału EKG
4.1.   Liniowe wyrównywanie cykli sygnałów elektrokardiograficznych    
4.2.    Wyznaczanie lokalnych podprzestrzeni sygnałowych    
4.3.    Wymiary lokalnych podprzestrzeni sygnałowych    
4.4.    Etap wykonawczy metody    
4.5.    Ograniczenia metody    
4.6.    Dobór parametrów metody    
4.7.    Podsumowanie        

5. Filtracja projekcyjna nieliniowo wyrównanych cykli sygnału EKG
5.1.    Wprowadzenie ograniczeń składu sąsiedztw    
5.2.    Nieliniowe wyrównywanie - podejście symetryczne    
5.3.    Nieliniowe wyrównywanie - podejście niesymetryczne    
5.4.    Zastosowanie nieliniowego wyrównywania do wyznaczania sąsiedztw        
5.5.    Wyznaczanie lokalnych podprzestrzeni sygnałowych    
5.6.    Etap wykonawczy metody    
5.7.    Dobór parametrów metody    
5.8.    Podsumowanie        

6. Odporna filtracja projekcyjna nieliniowo wyrównanych cykli sygnału EKG    
6.1.    Zastosowanie odpornej analizy składowych głównych do wyznaczania podprzestrzeni sygnałowych    
6.1.1.   Analiza najbliższych sąsiadów    
6.2.    Wyznaczanie sąsiedztw przy zmienionym wymiarze zanurzenia    
6.3.    Dobór parametrów metody    
6.4.    Podsumowanie        

7. Porównanie wybranych metod tłumienia zakłóceń mięśniowych    
7.1.    Metody        
7.2.    Wyniki    
7.2.1.    Ocena wizualna    
7.2.2.    Ocena ilościowa    
7.3.    Wnioski    

8. Zastosowanie nieliniowej filtracji projekcyjnej w celu zwiększenia dokładności pomiaru odstępu QT    
8.1.   Metoda pomiaru odstępu QT        
8.1.1.   Zmiana częstotliwości próbkowania    
8.2.    Wskaźniki zmienności odstępu QT        
8.3.    Badanie dokładności wyznaczania początku i końca odstępu QT    
8.4.    Badanie dokładności wyznaczania zmienności czasu trwania repolaryzacji komór serca    
8.5.    Wnioski    

9. Zastosowanie nieliniowej filtracji projekcyjnej do wyodrębniania elektrokardiogramu płodu
9.1.    Zarys systemu monitorowania rytmu serca płodu    
9.1.1.    Filtracja pasmowozaporowa    
9.1.2.    Zastosowanie filtracji adaptacyjnej do estymacji EKG matki
9.1.3.    Zastosowanie filtracji projekcyjnej do estymacji EKG matki
9.1.4.    Detektor zespołów QRS elektrokardiogramu płodu    
9.2.    Sygnały testowe    
9.3.    Dobór parametrów systemu    
9.4.    Porównanie metod wyodrębniania elektrokardiogramu płodu    
9.5.    Wnioski    

10.Dekompozycja sygnałów rejestrowanych w czasie ciąży bliźniaczej
10.1.    Model „ślepej" separacji sygnałów źródłowych    
10.2.    Sekwencyjne wyznaczanie podprzestrzeni źródłowych    
10.2.1.    Wskaźnik jakości sygnałów elektrokardiograficznych    
10.2.2.    Opis metody        
10.3.    Badania numeryczne    
10.4.    Wnioski

11. Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Celmerowski Andrzej
W skrypcie omówiono podstawowe zagadnienia modelowania i stymulacji układów, ze szczególnym uwzględnieniem układów technicznych. Główny nacisk położono na techniki budowy modeli, świadomie ograniczając się do układów dyskretnych.
Siuzdak Jerzy
Książka jest poświęcona zagadnieniom wykorzystania transmisji optycznej we współczesnych systemach i sieciach telekomunikacyjnych. Oprócz opisu podstaw techniki światłowodowej zawarto w niej omówienie fotonicznych systemów i sieci: transportowych, dostępowych i lokalnych, a także systemów analogowych
Suchocki Krzysztof
W skrypcie przedstawiono podstawowe wiadomości z zakresu budowy, właściwości przetworników indukcyjnych i pojemnościowych oraz metod pomiaru ich sygnałów wyjściowych. W monografii szczegółowo omówiono konstrukcje przetworników indukcyjnych dławikowych, solenoidalnych, toroidalnych oraz transformatorowych. Zaprezentowano również konstrukcje czujników pojemnościowych o zmiennej odległości między elektrodami, zmiennej powierzchni elektrod oraz o zmiennych dielektrykach.
Dzwonkowski Ariel
W monografii przedstawiono wyniki studiów literaturowych dotyczących diagnostyki łożysk w silnikach indukcyjnych oraz omówiono podstawowe zagadnienia związane z budową łożysk i kryteriami ich jakości (rozdział 3). Dokonano również krytycznej analizy metod najczęściej wykorzystywanych do monitorowania stanu technicznego łożysk, a mianowicie metod wibracyjnych i prądowych. Ze względu na wady opisanych na podstawie literatury metod zaproponowano nową, bezczujnikową i nieinwazyjną metodę diagnostyki
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-08-19 14:41
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.