Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » INFORMATYKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Wprowadzenie do metod numerycznych
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
157
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-62582-05-1

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

23,00 zł

W publikacji przedstawiono podstawowe metody numeryczne, które mają zastosowanie w praktyce inżynierskiej. Pierwszy i drugi rozdział dotyczą zagadnienia przybliżania funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. W tej części pracy została omówiona interpolacja Newtona, Hermite’a oraz interpolacja za pomocą funkcji sklejanych, a także aproksymacja jednostajna i średniokwadratowa, ze szczególnym uwzględnieniem wielomianów trygonometrycznych. W kolejnych rozdziałach zostały opisane metody dokładne i iteracyjne rozwiązywania układów równań liniowych, rozważono sposoby wyznaczania wartości i wektorów własnych macierzy. W dalszej części przedstawiono metody rozwiązywania pojedynczych równań nieliniowych oraz układów równań nieliniowych. Końcowe rozdziały poświęcone są zagadnieniom numerycznego obliczania całek oznaczonych za pomocą kwadratur złożonych NewtonaCotesa i przybliżonego rozwiązywania zagadnień początkowych w przypadku równań różniczkowych zwyczajnych metodami różnicowymi i metodami typu RungegoKutty. Opisowi teoretycznemu rozważanych metod towarzyszą liczne przykłady obliczeniowe ze szczegółowymi rozwiązaniami. Szczególną uwagę zwrócono na bardzo istotne z punktu widzenia inżyniera zagadnienie szacowania błędu w omawianych metodach.

SPIS TREŚCI

1.    INTERPOLACJA    
1.1.    Wstęp    
1.2.    Interpolacja Lagrange’a - wzór wielomianu interpolacyjnego    
1.3.    Interpolacja Newtona - tablica ilorazów różnicowych, wzór wielomianu interpolacyjnego, oszacowanie błędu interpolacji    
1.4.    Węzły interpolacji - równoodległe i węzły Czebyszewa    
1.5.    Zjawisko Rungego    
1.6.    Wzór Taylora i oszacowanie błędu we wzorze Taylora    
1.7.    Interpolacja Hermite’a - wzór wielomianu interpolacyjnego i warunki na funkcje występujące w tym wzorze, błąd interpolacji dla zwykłego i zmodyfikowanego wzoru Hermite’a    
1.8.    Definicja funkcji sklejanej. Przyczyny stosowania funkcji sklejanych w interpolacji    
1.9.    Sposób wyznaczenia funkcji sklejanej trzeciego stopnia s poprzez wyznaczenie wartości M j= s' '(x j ), j = 0,...,n    

2.    APROKSYMACJA    
2.1.    Wstęp    
2.2.    Aproksymacja liniowa i wymierna    
2.3.    Przykłady funkcji bazowych    
2.4.    Aproksymacja średniokwadratowa i jednostajna    
2.5.    Postać układu normalnego dla dowolnej bazy    
2.6.    Definicja ortogonalnego ciągu funkcyjnego. Zalety bazy ortogonalnej w aproksymacji średniokwadratowej    
2.7.    Postać szeregu Fouriera i jego współczynników w przypadku ciągłym. Wielomiany trygonometryczne w przypadku ciągłym i dyskretnym    
2.8.    Warunki Dirichleta i twierdzenie Dirichleta    
2.9.    Ortogonalność funkcji bazowych występujących w wielomianach trygonometrycznych    
2.10.    Rozwinięcie funkcji f określonej na przedziale (0;T) w szereg samych kosinusów i w szereg samych sinusów    
2.11.    Aproksymacja jednostajna. Definicja przybliżenia Padégo
2.12.    Wyznaczenie współczynników przybliżenia Padégo    
2.13.    Zastosowanie wielomianów Czebyszewa do aproksymacji jednostajnej
 
3.    UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH     
3.1.    Metoda Cramera. Dlaczego nie stosuje się tej metody do numerycznego rozwiązywania układów równań liniowych?     
3.2.    Metoda eliminacji Gaussa. Częściowy i pełny wybór elementu głównego     
3.3.    Metoda Cholesky’ego (Banachiewicza). Macierze symetryczne, dodatnio określone     
3.4.    Numeryczne metody wyznaczania macierzy odwrotnej     
3.5.    Metoda Jacobiego     
3.6.    Metoda Gaussa-Seidla     
3.7.    Testy stopu dla metod iteracyjnych     

4.    WARTOŚCI I WEKTORY WŁASNE MACIERZY     
4.1.    Definicja wartości własnej i wektora własnego.Podstawowe twierdzenia i pojęcia     
4.2.    Lokalizacja wartości własnych. Tw. Gerszgorina     
4.3.    Metoda Kryłowa – opis i przeznaczenie     
4.4.    Wyznaczanie wartości własnych i wektorów własnych macierzy symetrycznych     

5.    RÓWNANIA NIELINIOWE     
5.1.    Lokalizacja rozwiązań     
5.2.    Metoda połowienia (bisekcji)     
5.3.    Metoda siecznych     
5.4.    Metoda Newtona (stycznych)     
5.5.    Metody iteracyjne jednopunktowe
    
6.    UKŁADY RÓWNAŃ NIELINIOWYCH     
6.1.    Lokalizacja rozwiązań układów nieliniowych     
6.2.    Metoda Newtona dla układów nieliniowych     
6.3.    Dyskretna metoda Newtona dla układów nieliniowych     

7.    CAŁKOWANIE NUMERYCZNE     
7.1.    Metoda prostokątów środkowych, lewych i prawych. Oszacowanie błędu globalnego dla metody prostokątów środkowych     
7.2.    Metoda trapezów. Oszacowanie błędu globalnego     
7.3.    Metoda Simpsona. Oszacowanie błędu globalnego     

8.    RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE     
8.1.    Wstęp     
8.2.    Metoda Eulera     
8.3.    Ogólna postać metod różnicowych. Wzór ekstrapolacyjny (jawny), wzór interpolacyjny (uwikłany). Jawna metoda punktu środkowego     
8.4.    Rodzaje błędów popełnianych przy stosowaniu metod różnicowych     
8.5.    Istota i znaczenie   metod typu Rungego-Kutty. Metody typu Rungego-Kutty a metody różnicowe     
8.6.    Stosowanie metod numerycznych rozwiązywania równań różniczkowych dla równań wyższych rzędów     
8.7.    Zagadnienie brzegowe     
8.8.    Zagadnienie własne     
8.9.    Metoda różnicowa dla zagadnień brzegowych i własnych     
LITERATURA
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Regel Wiesława
Zeszyt 15 zawiera obszerny przegląd metod rozwiązywania równań i nierówności logarytmicznych. Wiele zagadnień matematycznych opartych jest na równaniu lub nierówności logarytmicznej. Programy z matematyki zostały ostatnio odchudzone kosztem zagadnień związanych z logarytmami, stąd też pojawiła się potrzeba samodzielnego uzupełnienia tych zagadnień.
Cegielski Andrzej
Skrypt ten zawiera materiał przygotowany na podstawie moich dwusemestralnych wykładów z programowania matematycznego, które prowadzę od kilku lat na kierunku matematyka najpierw w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze, potem na Politechnice Zielonogórskiej, a w końcu na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pierwsza część skryptu, obejmująca programowanie liniowe odpowiada w dużej części pierwszemu semestrowi wykładów. Natomiast druga część skryptu dotyczy programowania nieliniowego, w szczególn
Bielski Sebastian
Metody numeryczne to bez wątpienia jedno z najważniejszych narzędzi w rękach inżyniera czy fizyka. W skrypcie przedstawione zostały najistotniejsze własności wybranych metod numerycznych, działanie każdej z nich przystępnie zaprezentowano na przykładach.
Regel Wiesława
Czy matematyka przydaje się wszystkim, czy może tylko niektórym? Wiele osób zadaje to pytanie chcąc pozbyć się powiązań z matematyką. Wszędzie jednak dopada nas planowanie, odliczanie, naliczanie, odmierzanie itd. Świadczy to o wszechobecności matematyki. A wszystko zaczyna się tak niewinnie - po prostu chcemy logicznie myśleć, osiągać lepsze rezultaty i sprawiać aby nasze inwestycje były opłacalne. Książka prezentuje główne obszary zastosowań matematyki we współczesnym świecie.
Regel Wiesława
Zeszyt 30 BOM poświęcony jest w całości Teorii Liczb. Odświeża nieco zakurzone już tematy jak: Niedziesiątkowe systemy liczenia, Symbol Newtona, Dwumian Newtona, Indukcję Matematyczną i wiele ciekawych własności liczb umożliwiających dowodzenie twierdzeń o liczbach naturalnych i rzeczywistych. W opracowaniu omówiona została także Arytmetyka Modularna oraz Kongruencje, które wprowadzają czytelnika na wyższy poziom Matematyki.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-23 08:48
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.