UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Laboratorium pojazdów. Analiza funkcjonalna pojazdu oraz zagadnienia ruchu


Laboratorium pojazdów. Analiza funkcjonalna pojazdu oraz zagadnienia ruchu
  Cena:

przechowalnia

19,70 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
178
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-62582-09-9
  Cena:

przechowalnia

19,70 zł

Niniejszy skrypt napisano z myślą o usprawnieniu ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu „Laboratorium pojazdów”. Jego celem jest ułatwienie studentom wykonywania poszczególnych zajęć laboratoryjnych oraz ujednolicenie formalnej strony ćwiczeń. Ćwiczenia laboratoryjne są istotnym elementem nauczania przedmiotu „Pojazdy samochodowe”, umożliwiają zapoznanie się studentów z różnorodnymi technikami pomiarowymi oraz z prawidłowymi parametrami i charakterystykami pracy różnych układów funkcjonalnych pojazdów jako zespołów oraz całych pojazdów. Oprócz ćwiczeń laboratoryjnych na specjalności „Pojazdy samochodowe” prowadzone są ćwiczenia obliczeniowe oraz projektowe zapoznające studentów z ogólną budową i działaniem zespołów konstrukcyjnych pojazdów, ich właściwościami trakcyjnymi i podstawowymi charakterystykami eksploatacyjnymi.
Skrypt zawiera materiały niezbędne do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych, a jednocześnie stanowiące pomoc dydaktyczną do innych zajęć na specjalności. Przy opisie każdego z ćwiczeń podano krótkie sformułowanie jego celu, opisano stanowisko lub urządzenie laboratoryjne i przedłożono roboczą instrukcję wykonania ćwiczenia wraz ze sposobem opracowania wyników pomiarów i badań. W treści instrukcji szczegółowej zwrócono specjalną uwagę studentów na ostrożne i zgodne z zasadami bhp oraz Regulaminu Laboratorium pojazdów postępowanie w czasie wykonywania ćwiczenia.
Przy wykonywaniu poszczególnych tematów ćwiczeń należy bezwzględnie przestrzegać podanych zasad postępowania, zwłaszcza nie włączać urządzeń i nie przechodzić do dalszych etapów ćwiczenia przed zgłoszeniem wykonanej części zadania do kontroli przez prowadzącego zajęcia lub pracownika inżynieryjno-technicznego laboratorium.
Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium podano na początku skryptu. Zasady te muszą być dobrze przyswojone przez wszystkich studentów przed przystąpieniem do wykonania ćwiczeń i bezwzględnie podczas ich prze¬biegu przestrzegane.
Sprawozdanie z ćwiczeń musi być wykonane porządnie i starannie na pa¬pierze formatu A4 i zawierać protokół podpisany przez wykonujących ćwicze-nie oraz prowadzącego. Podawane wyniki muszą być oparte na własnych po-miarach wykonanych w laboratorium podczas ćwiczeń, z uwzględnieniem współczynników, których wartości podaje każdej grupie prowadzący ćwiczenia.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

ZASADY BHP I REGULAMIN LABORATORIUM POJAZDÓW              10
Bezpieczne warunki pracy zapewni przestrzeganie
podstawowych zasad bhp i przepisów porządkowych               10
Regulamin Laboratorium pojazdów samochodowych            11
Zasady uczestnictwa w zajęciach z przedmiotu Laboratorium pojazdów   ..    12

Rozdział I. IDENTYFIKACJA POJAZDÓW                14
1.    CEL I ZAKRES ĆWICZEŃ              14
2.    WPROWADZENIE             14
2.1.    Identyfikacja pochodzenia i konfiguracji pojazdu            14
2.2.    Identyfikacja w celu homologacji typu pojazdu              24
2.3.    Pomiar kątów charakteryzujących nadwozie pojazdu              25
3.    METODYKA POMIARÓW               27
3.1.    Sprawdzenie wiedzy ogólnej            27
3.2.    Przebieg pomiarów             27

4.    WYMAGANIA BHP                    27
5.    SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA               28
LITERATURA               28
PROTOKÓŁ POMIAROWY              29

Rozdział II. BADANIA FUNKCJONALNE POJAZDÓW               34
1.    CEL I ZAKRES ĆWICZENIA                34
2.    WPROWADZENIE             34
3.    METODYKA POMIARÓW               36

3.1.    Sprawdzenie wiedzy ogólnej              36
3.2.    Zapoznanie się z budową stanowiska             36
3.3.    Ogólne warunki kontroli hałasu            36
3.4.    Przebieg pomiarów             37
3.4.1.    Pomiar poziomu hałasu zewnętrznego i wewnętrznego emitowanego przez pojazd na postoju; pomiar poziomu dźwięku sygnału dźwiękowego                37
3.4.2.    Pomiar hałasu zewnętrznego i wewnętrznego emitowanego przez pojazd podczas jazdy                40
3.4.3.   Wykonanie pomiarów pola widoczności
z miejsca kierowcy              42
4.    WYMAGANIA BHP               43
5.    SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA               44
LITERATURA               44
PROTOKÓŁ POMIAROWY              45

Rozdział III. POMIAR MAS I WYZNACZANIE
ŚRODKÓW MAS POJAZDÓW             52
1.    CEL I ZAKRES ĆWICZENIA                52
2.    WPROWADZENIE          52
2.1.    Wyznaczanie położenia środka masy pojazdu o różnych kołach
na osi przedniej i tylnej              52
2.1.1.    Położenie środka masy między osiami kół              52
2.1.2.    Położenie środka masy między kołami                53
2.1.3.    Położenie środka masy względem podłoża              55
2.1.4.    Wyznaczenie kąta pochylenia pojazdu             56
2.2.    Określenie położenia środka masy pojazdu o jednakowych kołach
na osi przedniej i tylnej              57
2.2.1.    Położenie środka masy między osiami kół            57
2.2.2.    Położenie środka masy względem podłoża            57
3.    PRZEBIEG ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH             58
3.1.    Sprawdzenie wiedzy ogólnej              58
3.2.    Zapoznanie się z budową stanowiska                58
3.3.    Przebieg pomiarów             58
3.3.1.    Wykonanie kalibracji wag               58
3.3.2.    Pomiar mas składowych               60
3.3.3.    Pomiar dociążenia osi (do wyznaczenia wysokości h
środka masy)                60
4.    OPRACOWANIE I ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW              61
5.    WYMAGANIA BHP               61
6.    SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA               62
LITERATURA               62
PROTOKÓŁ POMIAROWY           63

Rozdział IV. STATECZNOŚĆ PODŁUŻNA I POPRZECZNA POJAZDU     .    65
1.    CEL I ZAKRES ĆWICZENIA             65
2.    WPROWADZENIE             65
2.1.    Stateczność podłużna i poprzeczna ciągnika               65
2.2.    Wyznaczanie położenia środka masy pojazdu              70
3.    METODYKA WYKONANIA ĆWICZENIA               70
3.1.    Sprawdzenie wiedzy ogólnej              70
3.2.    Zapoznanie się z budową stanowiska             70
3.3.    Przebieg pomiarów             71
3.3.1.    Wyznaczenie środka masy układu: ciągnik – zawieszone narzędzie                71
3.3.2.    Wyznaczenie reakcji normalnych pod kołami osi przedniej    72
3.3.3.    Badanie stateczności podłużnej i poprzecznej            72
4.    WYMAGANIA BHP               72
5.    SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA               73
LITERATURA               73
PROTOKÓŁ POMIAROWY              74
Rozdział V. WYZNACZANIE OPORÓW RUCHU POJAZDU               75
1.    CEL I ZAKRES ĆWICZENIA             75
2.    WPROWADZENIE             75
3.    METODYKA POMIARÓW               79

3.1.    Sprawdzenie wiedzy ogólnej              79
3.2.    Przebieg pomiarów             79
3.3.    Wyznaczanie bezwymiarowego współczynnika oporu powietrza cx za pomocą próby wybiegu zarejestrowanej przez „piąte koło”   ....    81
4.    WYMAGANIA BHP            83
5.    SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA               83
LITERATURA            ....    84
PROTOKÓŁ POMIAROWY              85

Rozdział VI. MODELOWE BADANIE OPORÓW AERODYNAMICZNYCH
I OPORÓW TOCZENIA POJAZDÓW                 88
1.    CEL I ZAKRES ĆWICZENIA             88
2.    WPROWADZENIE       ....    88
3.    STANOWISKO LABORATORYJNE               94
4.    PRZEBIEG BADAŃ              96
4.1.    Sprawdzenie wiedzy ogólnej              96
4.2.    Przebieg badań siły oporów powietrza i oporów toczenia             96
4.3.    Wizualizacja przepływu powietrza wokół ścian modelu              97
5.    WARUNKI BHP           ....    98
6.    SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA               98
LITERATURA               ....    99
PROTOKÓŁ POMIAROWY              100

Rozdział VII. BADANIA UKŁADÓW HAMULCOWYCH POJAZDÓW      ....    106
1.    CEL I ZAKRES ĆWICZENIA             106
2.    WIADOMOŚCI OGÓLNE           106
3.    STANOWISKO          ....    107
3.1.    Warunki przeprowadzenia pomiarów         107
3.2.    Wyposażenie stanowiska            ....    108
4.    PRZEBIEG ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO             108
4.1.    Pomiar drogi hamowania              108
4.2.    Pomiar opóźnienia hamowania             109
4.3.    Pomiar opóźnienia hamowania za pomocą przyrządu „piąte koło” do pomiaru rzeczywistej prędkości jazdy                111
4.4.    Ocena równomierności rozkładu sił hamowania               114
4.5.    Sprawdzanie działania hamulców na urządzeniu rolkowym MAHA    115
4.6.    Sprawdzenie działania hamulców na urządzeniu płytowym HEKA    115
5.    WARUNKI BHP           ....    117
6.    SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA               118
LITERATURA            ....    119
PROTOKÓŁ POMIAROWY              120

Rozdział VIII. WYZNACZANIE RZECZYWISTEJ PRĘDKOŚCI POJAZDU
I CECHOWANIE PRĘDKOŚCIOMIERZA             122
1.    CEL I ZAKRES ĆWICZENIA             122
2.    WPROWADZENIE               122
2.1.    Budowa i zasada działania prędkościomierzy drogowych             122
2.2.    Wpływ efektywnego obwodu toczenia na prędkość jazdy             125
2.3.    Wpływ opon na wskazania prędkościomierza             126
3.    METODYKA POMIARÓW            127
3.1.    Sprawdzenie wiedzy ogólnej              127
3.2.    Zapoznanie się z budową stanowiska             127
3.3.    Przebieg pomiarów             128
3.4.    Opracowanie i analiza wyników pomiarów              129
3.5.    Analiza błędów                   129
4.    WYMAGANIA BHP                    130
5.    SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA            131
LITERATURA               132
PROTOKÓŁ POMIAROWY           133

Rozdział IX. BADANIE SIŁY UCIĄGU             135
1.    CEL I ZAKRES ĆWICZENIA                135
2.    WPROWADZENIE                  135
3.    METODYKA POMIARÓW            139
3.1.    Sprawdzenie wiedzy ogólnej              139
3.2.    Zapoznanie się z poligonem badawczym              139
3.3.    Przebieg pomiarów             139
4.    WYMAGANIA BHP            141
5.    SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA            142
LITERATURA                    142
PROTOKÓŁ POMIAROWY           143

Rozdział X. WYZNACZANIE PRZYSPIESZEŃ POJAZDU
W PRÓBIE DROGOWEJ               145
1.    CEL I ZAKRES ĆWICZENIA             145
2.    WPROWADZENIE             145
3.    METODYKA POMIARÓW               146
3.1.    Sprawdzenie wiedzy ogólnej                  146
3.2.    Zapoznanie się z budową stanowiska                146
3.2.1.    Warunki przeprowadzania pomiarów              147
3.2.2.    Wyposażenie stanowiska                147
3.3.    Przebieg pomiarów                 147
3.3.1.    Pomiar czasu przejazdu 400 m za pomocą stoperów              147
3.3.2.    Pomiar czasu przejazdu 400 m za pomocą urządzenia do pomiarów osiągów samochodu w wyścigach na ¼ mili   .    148
4.    WYMAGANIA BHP               150
5.    SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA               151
LITERATURA               151
PROTOKÓŁ POMIAROWY              152

Rozdział XI. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI RUCHOWYCH POJAZDÓW
I ZESPOŁÓW POJAZDÓW                 153
1.    CEL I ZAKRES ĆWICZENIA                153
2.    WPROWADZENIE             153

2.1.    Wskaźniki oceny manewrowości pojazdu              154
2.2.    Specyfika eksperymentalnego i analitycznego wyznaczania wskaźników manewrowości                158
2.3.    Wyznaczanie wskaźników manewrowości dla zespołu pojazdów    159
3.    METODYKA POMIARÓW            161
3.1.    Sprawdzenie wiedzy ogólnej                 161
3.2.    Zapoznanie się z poligonem badawczym              161
3.3.    Przebieg pomiarów                161
4.    WYMAGANIA BHP            163
5.    SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA                163
LITERATURA                  164
PROTOKÓŁ POMIAROWY                  165

Rozdział XII. POMIAR GEOMETRII UKŁADU JEZDNEGO             167
1.    CEL I ZAKRES ĆWICZENIA                167
2.    WPROWADZENIE             167
2.1. Określenia i definicje               167
3.    METODYKA POMIARÓW               173
3.1.    Sprawdzenie wiedzy ogólnej            173
3.2.    Zapoznanie się z budową stanowiska                174
3.3.    Przebieg pomiarów                174
4.    OPRACOWANIE I ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW              174
4.1.    Analiza wyników pomiarów sumarycznego luzu w układzie kierowniczym samochodu            174
4.2.    Analiza wyników pomiarów geometrii kół w samochodzie            174
5.    WYMAGANIA BHP            176
6.    SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA               176
LITERATURA            176
PROTOKÓŁ POMIAROWY              177
  Cena:

przechowalnia

19,70 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska