UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Edukacja menedżerska w społeczeństwie współczesnym. Studium teoretyczno-empiryczne


Edukacja menedżerska w społeczeństwie współczesnym. Studium teoretyczno-empiryczne
  Cena:

Ilość

przechowalnia

40,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
306
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski
ISBN
978-83-88906-94-7
  Cena:

Ilość

przechowalnia

40,00 zł

James March, słynny profesor amerykańskich szkół biznesu, między innymi Uniwersytetu Stanforda, w jednym z wywiadów powiedział:
Są cztery rzeczy, których pragną studenci szkół biznesu. Pierwsza to nauczyć się czegoś o takich biznesowych dyscyplinach, jak: organizacje, księgowość, finanse, produkcja czy marketing. Druga to pogłębiać rozumienie relacji między biznesowymi działaniami a głównymi zagadnieniami związanymi z ludzką egzystencją. Trzecia to być zdolnym do komunikowania, że jest się osobą uczęszczającą do pewnego rodzaju szkoły biznesu. Czwarta z kolei to położyć fundamenty pod określony zestaw kontaktów osobistych (Schmotter, 1995: 58, cyt. za: Mintzberg, 2003: 70).
Te słowa doświadczonego dydaktyka oraz praktyka są nie tylko trafne z punktu widzenia nastawienia przeciętnego słuchacza biznesowych kursów i studiów, lecz także z punktu widzenia postkapitalistycznych czasów, w których przyszło współczesnym menedżerom żyć i działać. Oznacza to bowiem, zwłaszcza w odniesieniu do dwóch ostatnich punktów, że współczesna edukacja jest postrzegana (ale i kształtowana) jako „dostarczyciel" określonych wartości. Wśród nich prócz wiedzy znajdują się także pragmatyczne wartości pozwalające szybko i sprawnie osiągać zamierzone cele. Wiedza jednakże nigdy nie była i wciąż nie jest tak błyskawicznie apliko-walna. Wymaga od „użytkownika" sporego nakładu pracy i wysiłku, by ją przetworzyć, nierzadko także uzupełnić, wzbogacić o własne doświadczenia oraz wnioski i następnie zastosować. Dodatkowo, nie zawiera ona aż tylu alternatyw jak książka telefoniczna w osobistym telefonie komórkowym, która - rzecz jasna - znacząco powiększa się w toku biznesowego kształcenia oraz zawodowych kontaktów. Jednakże bardzo wyraźnie podkreślam, że opisywane podejście nie jest specyficznie amerykańskie, lecz jest raczej głównym międzynarodowym nurtem postępowania. Należałoby wprawdzie oddzielić kształcenie w toku studiów ekonomicznych czy studiów w zakresie zarządzania od kształcenia podyplomowego (np. MBA), a także od szerzej rozumianego edukowania (np. pod wpływem relacji międzyludzkich,  przekazów  medialnych itd.).


Spis treści

Uwagi wstępne    
    
ROZDZIAŁ I
Społeczne funkcje menedżerów w strukturach nowoczesnych społeczeństw        
Pojęcie menedżera        
Funkcje menedżerów w podziale pracy społecznej        
Kooperacja. Uwarunkowania gospodarcze i społeczne        
Praca kierownicza i wykonawcza        
Rewolucja menedżerska - koncepcja i krytyka        
Menedżerowie a zagadnienie produkcyjności pracy ludzkiej        
Thorsteina Veblena rozumienie produkcyjności pracy a położenie menedżerów w społeczeństwie         
Archaiczność pojęcia „praca umysłowa i fizyczna"        
Menedżer jako zawód i powołanie        
Podsumowanie        

ROZDZIAŁ II
Klasowość menedżerów jako główny składnik tożsamości        
Znaczenie kategorii „klasa społeczna" w analizie pozycji społeczno-ekonomicznej menedżerów        
Pojęcie klasy społecznej         
Klasy menedżerskie a specyfika ekonomiczno-socjologicznego pojmowania własności        
Własność środków produkcji        
Własność siły roboczej        
Makro- i mikrozróżnicowania społeczne        
Menedżerowie jako klasa i jako stan społeczny        
Makroklasy i ich zorganizowane działania. Rola organizacji menedżerskich....    
Menedżerowie jako technostruktura        
Menedżerowie a elita w sensie absolutnym i relacyjnym        
Sposoby produkcji a mikroklasy społeczne        
Niektóre   przykłady   praktyki   zarządzania   przedsiębiorstwami   w   świetle wykształcenia i kwalifikacji menedżerów     
Etyczne problemy menedżerów        
Mikroklasa top menedżerów a właściciele przedsiębiorstw        
Apropriacja stanowisk kierowniczych        
Stałość zatrudnienia menedżerów        
Menedżerowie a szacunek społeczny kształtujący ich tożsamość        
Podsumowanie         

ROZDZIAŁ III
Menedżerowie a organizacja i społeczeństwo wiedzy        
Kompetencje menedżerów a organizacja wiedzy i organizacja ucząca się        
Kwalifikacje a kompetencje. Uwagi definicyjne        
Organizacja wiedzy         
Społeczeństwo wiedzy        
Klasyczne koncepcje na gruncie nauk społecznych a współczesne stosunki w gospodarce. Prolegomena do Emila Durkheima koncepcji anomii i grupy profesjonalnej        
Anomia jako kategoria zapoznana         
Grupa profesjonalna i jej funkcje        
Socjalizacja w ramach grupy profesjonalnej. Znaczenie etyki zawodowej         
Grupa profesjonalna a typy więzi społecznej        
Współczesne przykłady anomii w życiu gospodarczym        
Podsumowanie  -  o  przydatności  Durkheimowskich  kategorii  w  analizie współczesności        

ROZDZIAŁ IV
Konflikt w organizacji. Socjopedagogiczne ujęcie miejsca i roli menedżerów w procesie rozwiązywaniu konfliktów        
Pojęcie konfliktu organizacyjnego        
Typy konfliktów w organizacji        
Źródła konfliktu w organizacji        
Przebieg konfliktu w organizacji        
Strategie zachowań w konflikcie        
Rola konfliktu w organizacji        

Rozdział V
Edukacja menedżerska w nowoczesnych społeczeństwach         
Geneza edukacji menedżerskiej        
Szkoły biznesu i ich pozycje w rankingach światowych        
Akademickie formy kształcenia menedżerów         
Akademicka edukacja menedżerska w Polsce w świetle raportów Państwowej
Komisji Akredytacyjnej         
„Rynek" edukacji menedżerskiej w Polsce po 1989 r    
Edukacja a wzory sukcesu życiowego        
Sukces a szansę życiowe         
Dorośli i młodzież wobec możliwości osiągnięcia sukcesu        
Menedżerowie jako ludzie sukcesu        
Merytoryczne i pozamerytoryczne uwarunkowania sukcesu życiowego         
Edukacyjny kontekst roli kapitału społecznego w nowoczesnych społeczeństwach         
Język podręczników zarządzania a wartości i tożsamość menedżerów        
Obietnice sukcesu i awansu w świetle anonsów na studia MBA        
Kultura organizacyjna a edukacyjne oddziaływania we współczesnych organizacjach         
Pojęcie kultury organizacyjnej        
Wymiary kultury        
Poziomy kultury        
Zaufanie a kultura organizacyjna         
Kultura organizacyjna a klimat organizacyjny        
Kultura narodowa a typ kapitalizmu        

ROZDZIAŁ VI
Zarządcy bez wiedzy. Badania własne nad menedżerską edukacją w Polsce        
Założenia metodologiczne         
Eksplikacja problematyki badawczej        
Dobór metod, procedur i technik badawczych        
Wybór zbiorowości badanej        
Reprezentatywność typologiczna badań        
Pilotaż narzędzia        
Elementy zwiadu badawczego        
Zastosowanie analizy zawartości w badaniu edukacji menedżerskiej         
Styl życia polskich menedżerów w świetle analizy zawartości grup dyskusyjnych portalu GoldenLine        
Pokolenie GoldenLine a styl życia        
Uczeni-praktycy a popularność niektórych kredencjałów        
Funkcjoznaki w życiu polskich menedżerów. „Tania socjalizacja"        
Ekostyl menedżerów a podróże i rezygnacja z pracy        
Pozorna eksperckość a wiarygodność zarządców        
Prezentacja wyników badań ilościowych         
Charakterystyka badanych zarządców        
Miejsce badanych w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw        
Poczucie sprawstwa a decyzje edukacyjne        
Stosunek badanych do podwładnych        
Postawy   badanych   wobec   kształcenia   menedżerskiego   oraz   „kapitału społecznego"        
Prezentacja wyników badań jakościowych        
Bezcelowość studiów MBA. Urodzeni menedżerowie        
Wnioski        
Menedżerskie wypowiedzi a gramatyka ojczystego języka        
Menedżerowie - specjaliści od diagnozowania osobowości kandydatów do pracy i pracowników?         
Polskie uniwersytety w oczach zarządców. Wiedza a jej aplikacja        
Edukacja a inne czynniki sukcesu życiowego. Poczucie sprawstwa         
Lenistwo pracowników. Polscy zarządcy o swoich podwładnych        
Skrytość jako cecha polskich menedżerów        
Walory przyjętego postępowania badawczego i propozycje przyszłych ujęć empirycznych        

Uwagi końcowe        
Literatura        
Aneks        
Managerial Education in Modern Society. A Theoretical and Empirical Study
(Summary)
  Cena:

Ilość

przechowalnia

40,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska