UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych. Z teorii i praktyki pracy socjalnej


Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych. Z teorii i praktyki pracy socjalnej
  Cena:

przechowalnia

44,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
356
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

44,00 zł

Publikacja ta ma stanowić kompendium wiedzy na temat doświadczanych przez ludzi niełatwych sytuacji życiowych. Jej konstrukcję wyznaczył art. 7 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (stan prawny: 2010 rok); obszary tematyczne są tu więc ułożone według wyznaczonego nim porządku. Poruszana tu problematyka (w postaci refleksji o charakterze teoretycznym i towarzyszącego jej opisu praktykowanych w Polsce form pomocy) dotyczy następujących kwestii: ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, sieroctwo, przemoc w rodzinie, ochrona macierzyństwa, ochrona wielodzietności, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, handel ludźmi, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa oraz klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Spis treści

WSTĘP         
AGNIESZKA MAKAŚ
UBÓSTWO
Zagubiony w świecie konsumpcji         
MAREK ANDRZEJEWSKI
SIEROCTWO
Sieroctwo, czyli o kogo chodzi         
MONIKA OLIWA-CIESIELSKA
BEZDOMNOŚĆ
Bezdomność – to problem, bezdomny – to człowiek         
KAMILA SŁUPSKA-KWIATKOWSKA
BEZROBOCIE
Praca – możliwość zaspokajania potrzeb – perspektywy, czyli o tym, co robić, by ta triada mogła się urzeczywistnić         
IZABELA CYTLAK
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Czyli o doświadczaniu ograniczonej sprawności z perspektywy jakości życia         
DANUTA KRZYSZTOFIAK
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA
Rzecz o wspieraniu człowieka w sytuacji niemocy         
EWA JAROSZ
PRZEMOC W RODZINIE
„Normalna patologia” – czyli jak się baby nie bije, to jej wątroba gnije, a dzieci i ryby głosu nie mają!         
ZBIGNIEW LASOCIK
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI
Rzecz o tym, że mamy nowy zbiorowy obowiązek         
EWA WŁODARCZYK
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA I WIELODZIETNOŚCI
Czyli czy stan błogosławiony Polek ma błogosławieństwo państwa         
IZABELA KRASIEJKO
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ZWŁASZCZA W RODZINACH NIEPEŁNYCH LUB WIELODZIETNYCH
Od bezradności do zaradności rodziny         
MAREK ANDRZEJEWSKI
BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
Czyli o potrzebie wspierania wychowanków w usamodzielnianiu         
RENATA A. NGUYEN
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW, KTÓRZY UZYSKALI W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STATUS UCHODŹCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ
Czyli o trudnościach cudzoziemców w Polsce i o wspieraniu w ich niemożnościach         
HANNA KARASZEWSKA
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU ¬ Z ZAKŁADU KARNEGO
Pomoc postpenitencjarna, czyli o tym, jak państwo wspiera osoby opuszczające zakład karny i zabezpiecza się przed zjawiskiem recydywy         
EWELINA SILECKA
ALKOHOLIZM
Problem indywidualny czy problem społeczny?         
AGNIESZKA BARCZYKOWSKA
NARKOMANIA
Między drug free a terapią substytucyjną – w poszukiwaniu skutecznego mo-delu pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym     
EWA WŁODARCZYK
ZDARZENIE LOSOWE I SYTUACJA KRYZYSOWA
Czyli o tym, że niekiedy sam czas to za mało, by uleczyć rany         
Ewa Włodarczyk
KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA
Czyli o tym, że statystyka nie dotyka tego, co jest wewnątrz         
INFORMACJE O AUTORACH         
Man faced with critical life situations. From the theory and practice of social work (Summary)    
  Cena:

przechowalnia

44,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska