Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » BIOLOGIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej dla studentów biologii
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
136
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-232-2305-4

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

Chemia związków węgla, zwana inaczej chemią organiczną, została zapoczątkowana wiekopomnym doświadczeniem Friedricha Wohlera w 1828 r. Wohler ogrzewając cyjanian amonu, związek uważany jako par exellence nieorganiczny, otrzymał mocznik, który był produktem organizmów żywych. Do tego roku uważano, iż substancja taka i jej podobne mogą powstać wyłącznie jako produkt organizmu żywego, który dysponował siłą sprawczą zwaną „vis vitalis". Wohler udowodnił tym samym, że związki węgla mogą być produktami reakcji zachodzących poza organizmami żywymi. Początkowo syntetyzowano głównie związki izolowane dotąd z organizmów żywych. Wnet jednak rozpoczęto syntetyzować inne, które nigdy nie były produkowane przez organizmy żywe. Obecnie liczba otrzymanych na drodze syntezy związków jest trudna do określenia, jako że przybywa ich w sposób lawinowy.
Trudno wyobrazić sobie nasze życie bez związków syntetyzowanych w laboratoriach. Zdolność tworzenia połączeń wielokrotnych C=0, C=N, C=S oraz długich łańcuchów węglowych wynika z wysokiej energii wiązania między atomami węgla (83 kcal/ mol), jak i samych właściwości tego pierwiastka. Zróżnicowana reaktywność związków węgla i duża trwałość powstałych produktów leżą u podstawy chemii zwanej organiczną. Sama nazwa jest mało precyzyjna, gdyż w większości traktuje o związkach, które z organizmami żywymi mają już niewiele wspólnego. Jednakże zwyczajowo została ona utrzymana dla wszystkich połączeń węglowych z wyjątkiem prostych pochodnych kwasu węglowego. Należy zaznaczyć, że wiele prostych związków organicznych wykazuje silne działanie fizjologiczne, a inne stanowią wyjście dla substancji o takim działaniu.
Ten skrypt skierowany jest do studentów biologii. Jego celem jest zapoznanie z prostymi operacjami laboratoryjnymi towarzyszącymi syntezie organicznej i z identyfikacją otrzymanych preparatów. Naszym oczekiwaniem jest, aby przyszły biolog zrozumiał jedność świata i zachodzących w nim zmian. Wiedza tutaj zawarta pozwoli na szersze uogólnienie i wyjście w kierunku nauk pokrewnych, takich jak biochemia, fizjologia, toksykologia.


Spis treści

WPROWADZENIE         
1.     SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA WYNIKÓW     
  
2.     ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY W LABORATORIUM CHEMICZNYM 
  
3.     OCZYSZCZANIE ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH         
3.1.     Krystalizacja         
3.1.1.     Krystalizacja z rozpuszczalników organicznych         
3.1.2.     Etapy krystalizacji z roztworów wodnych         
3.2.     Sączenie         
3.3.     Destylacja         
3.3.1.     Destylacja pod ciśnieniem atmosferycznym         
3.3.2.     Destylacja pod zmniejszonym ciśnieniem         
3.3.3.     Destylacja z parą wodną         
3.3.4.     Ogrzewanie pod chłodnicą zwrotną         
3.4.     Ekstrakcja         
3.5.     Usuwanie rozpuszczalnika na wyparce próżniowej         
3.6.     Suszenie rozpuszczalników i roztworów organicznych         
3.7.     Chromatografia         
3.7.1.     Podział metod chromatograficznych         
3.7.2.     Wybrane metody chromatograficzne         
3.7.2.1.     Chromatografia cieczowa – początki chromatografii         
3.7.2.2.     Chromatografia bibułowa         
3.7.2.3.     Chromatografia cienkowarstwowa         
3.7.2.4.     Chromatografia kolumnowa 
     
4.     PREPARATYKA ORGANICZNA         
4.1.     Preparaty jednoetapowe         
4.1.1.     Pochodna 3,4-dihydropirymidyn-2-onu         
4.1.1.1.     Otrzymywanie pochodnej 3,4-dihydropirymidyn-2-onu         
4.1.2.     Paracetamol (4-hydroksyacetanilid, N-(4-hydroksyfenylo)acetamid, 4-ace¬ta¬mi-dofenol)         
4.1.2.1.     Otrzymywanie paracetamolu         
4.1.3.     Aspiryna (kwas acetylosalicylowy)         
4.1.3.1.     Otrzymywanie aspiryny         
4.1.4.     Octan etylu         
4.1.4.1.     Otrzymywanie octanu etylu         
4.1.5.     Acetyloglicyna         
4.1.5.1.     Otrzymywanie acetyloglicyny         
4.2.     Izolacje z produktów naturalnych         
4.2.1.     Kofeina         
4.2.1.1.     Ekstrakcja kofeiny z herbaty         
4.2.2.     Kwas cytrynowy         
4.2.2.1.     Izolacja kwasu cytrynowego z owoców cytrusowych         
4.2.3.     Węglowodany         
4.2.3.1.     Glukoza         
4.2.3.2.     Laktoza         
4.2.3.3.     Izolacja laktozy z mleka         
4.3.     Preparaty dwuetapowe         
4.3.1.     Pięciooctan β-D-glukozy         
4.3.1.1.     Otrzymywanie pięciooctanu β-d-glukozy/etap I (1,2,3,4,6-Penta-O-acetylo-β-D-glukopiranoza)         
4.3.1.2.     Otrzymywanie pięciooctanu -D-glukozy/etap II (1,2,3,4,6-Penta-O-acetylo--D-glukopiranoza)         
4.3.2.     Acetanilid         
4.3.2.1.     Otrzymywanie acetanilidu/etap I         
4.3.3.     p-Nitroacetanilid         
4.3.3.1.     Otrzymywanie p-nitroacetanilidu/etap II         
4.3.4.     Kwas sulfanilowy (kwas p-aminobenzenosulfonowy)         
4.3.4.1.     Otrzymywanie kwasu sulfanilowego/etap I         
4.3.5.     Oranż metylowy         
4.3.5.1.     Otrzymywanie oranżu metylowego/etap II         
4.3.6.     Cykloheksanon         
4.3.6.1.     Otrzymywanie cykloheksanonu/etap I         
4.3.7.     Oksym cykloheksanonu         
4.3.7.1.     Otrzymywanie oksymu cykloheksanonu/etap II     
  
5.     SKRÓCONY OPIS WŁAŚCIWOŚCI ZWIĄZKÓW UŻYWANYCH W SYNTEZIE – WYCIĄG Z KART CHARAKTERYSTYK     
  
6.     ZASADY KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH /SYSTEM CLP      
 
PIŚMIENNICTWO
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Michejda Jan, Ratajczak Lech, Woźny Adam
Pierwszy w Polsce z zakresu tej tematyki nowoczesny podręcznik akademicki. Przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów biologii, biotechnologii w zakresie studiów uniwersyteckich, a także dla studentów akademii rolniczych, a nawet akademii medycznych. Treść zawarta w podręczniku przekracza zakres podstawowego programu uniwersyteckiego, toteż może on służyć także nauczycielom i pracownikom naukowym. Podręcznik zawiera 15 rozdziałów napisanych przez specjalistów z kilku ośrodków naukowych w P
Deckert Joanna
Wszystkie organizmy żywe zbudowane są z komórek, z których każda powstaje w wyniku podziału innej istniejącej już komórki. Proliferacja komórek u organizmów eukariotycznych jest niezwykle złożonym procesem, w którym zaangażowane są różnorodne mechanizmy regulacyjne, a których głównym celem jest precyzyjne przekazanie kopii informacji genetycznej (DNA) do komórki potomnej. Chociaż molekularne podstawy regulacji genów odpowiedzialnych za podziały komórkowe zostały poznane dzięki badaniom wykonanym
Przybył Krystyna, Woźny Adam
Podręcznik składa się z dwóch tomów. Pierwszy- obejmujący dwie części, omawia zarówno komórki prokariotyczne, jak i eukariotyczne oraz dodatkowo wirusy, wiroidy i priony w warunkach naturalnych (cz.1) oraz komórki roślinne znajdujące się pod wpływem czynników stresowych (biotycznych i abiotycznych) (cz.2).
Banaszkiewicz Stanisław, Manek Maria Beata, Urbański Jerzy
Oddajemy do rąk Czytelników IV wydanie poprawione i uzupełnione. Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla studentów Wydziału Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia Politechniki Radomskiej w Radomiu.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-17 06:10
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.