UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Sieci elektroenergetyczne zakładów górniczych


Sieci elektroenergetyczne zakładów górniczych
  Cena:

przechowalnia

21,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Autor: Gawor Piotr
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
131
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2013
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

21,00 zł

Potrzeba napisania niniejszego podręcznika wynikła przede wszystkim z wprowadzenia studiów dwustopniowych, w tym studiów niestacjonarnych odbywanych w trybie zaocznym na specjalności automatyka i energoelektryka w górnictwie na Wydziale Górnictwa i Geologii. Dla studentów studiów zaocznych, mających ograniczony kontakt z uczelnią podczas zjazdów, wielogodzinny intensywny wysiłek intelektualny nie sprzyja właściwemu prowadzeniu notatek podczas zajęć, zwłaszcza, że wykłady w ograniczonej liczbie godzin muszą być prowadzone w formie skondensowanej. W związku z tym możliwość sięgnięcia do podręcznika, w znacznym stopniu pokrywającego się z wykładanym materiałem, stanowi warunek nie tylko odpowiedniego przygotowanie się do egzaminu, lecz przede wszystkim pomaga w opanowaniu wiedzy, niezbędnej do wykonywania zawodu inżyniera w swojej specjalności. Niniejszy podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów studiów I stopnia specjalności automatyka i energoelektronika w górnictwie, którzy mają w programie przedmiot Sieci i urządzenia elektroenergetyczne w górnictwie (na semestrach V i VI studiów stacjonarnych i na semestrach VI i VII studiów niestacjonarnych zaocznych). Mogą z niego korzystać również studenci innych specjalności, a także inżynierowie zatrudnieni w ruchu energomechanicznym zakładów górniczych.
Zakres podręcznika obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z zasadami budowy i eksploatacji kabli i przewodów oponowych oraz kablowych linii elektroenergetycznych stosowanych w zakładach górniczych, zwłaszcza podziemnych kopalniach węgla kamiennego. Zawarto w nim również podstawy obliczeń i doboru elementów sieci kablowych. W tym zakresie uzupełnieniem niniejszego podręcznika jest książka „Zbiór zadań z kopalnianych sieci elektroenergetycznych". W podręczniku zawarto również podstawowe wiadomości związane z gospodarką elektroenergetyczną, w szczególności dotyczące obliczania mocy zapotrzebowanej, uczestnictwa w zrównoważonym rynku energii elektrycznej oraz gospodarowania mocą bierną.

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA    
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ    

1.    KOPALNIANY UKŁAD ELEKTROENERGETYCZNY I JEGO ELEMENTY    
2.    WARUNKI I STANY PRACY URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH W KOPALNIACH    
3.    NAPIĘCIA ZNAMIONOWE I UKŁADY SIECI STOSOWANE W GÓRNICTWIE
4.    BUDOWA KOPALNIANYCH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH    

4.1.    Podział, struktury i konfiguracje kopalnianych sieci elektroenergetycznych    
4.2.    Sieci o napięciu wyższym od 1 kV    
4.3.    Sieci o napięciu do 1 kV    
4.4.    Budowa i oznaczanie tradycyjnych kabli elektroenergetycznych    
4.5.    Budowa i oznaczanie górniczych kabli ekranowanych    
4.6.    Budowa i oznaczanie górniczych przewodów oponowych    
4.7.    Zasady układania linii kablowych w podziemiach i na powierzchni    
4.7.1.    Układanie kabli w wyrobiskach podziemnych    
4.7.2.    Układanie przewodów oponowych w wyrobiskach podziemnych    
4.7.3.    Układanie kabli na powierzchni zakładów górniczych    
4.7.4.    Osprzęt linii kablowych i wykonywanie prac przy liniach kablowych    

5.    PODSTAWY OBLICZEŃ SIECIOWYCH    
5.1.    Obciążalność prądowa górniczych kabli i przewodów oponowych    
5.1.1.    Obciążalność długotrwała    
5.1.2.    Obciążalność zwarciowa    
5.2.    Zasady obliczania rozpływu prądów i spadków napięcia w sieciach kopalnianych.
5.2.1.    Schematy zastępcze elementów sieci kopalnianych    
5.2.2.    Straty i spadki napięcia    
5.2.3.    Obliczanie rozpływu prądów i spadków napięcia w sieciach promieniowycl i magistralnych    
5.2.4.    Obliczanie rozpływu prądów i spadków napięcia w sieciach zamkniętych
5.2.5.    Obliczanie strat mocy w sieciach    
5.3.    Wpływ odchyleń napięcia roboczego na pracę wybranych urządzeń elektrycznych
5.4.    Regulacja napięcia z wykorzystaniem zaczepów uzwojeń transformatorów    

6.    PODSTAWY GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH    
6.1.    Wykresy obciążenia    
6.2.    Obliczanie mocy zapotrzebowanej    
6.3.    Wybrane zasady uczestnictwa w zrównoważonym rynku energii elektrycznej    
6.4.    Taryfy dla energii elektrycznej    
6.5.    Podstawy gospodarki mocą bierną    
6.6.    Jakość energii elektrycznej    
6.7.    Zasady ograniczania negatywnego oddziaływania napędów przekształtnikowych na sieć zasilającą    

7. ZWARCIA W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH ZAKŁADÓW  GÓRNICZYCH    
7.1.    Podział, przyczyny i skutki zwarć w sieciach kopalnianych    
7.2.    Przebiegi czasowe prądów zwarć międzyfazowych i ich charakterystyczne wielkości    
7.3.    Wybór obliczeniowego rodzaju zwarcia, miejsca zwarcia i układu połączeń siec
7.4.    Sporządzanie schematu zastępczego obwodu zwartego    
7.5.    Obliczanie charakterystycznych maksymalnych prądów zwarciowych w sieciach średniego napięcia przy zwarciach odległych i w pobliżu generatorów   
7.6.    Kryterium rozróżniania zwarcia odległego i w pobliżu generatorów    
7.7.    Obliczanie charakterystycznych maksymalnych prądów zwarciowych w sieciach niskiego napięcia  
7.8.    Obliczanie minimalnych prądów zwarciowych do doboru zabezpieczeń zwarciowych
7.9.    Ograniczanie prądów zwarć międzyfazowych    
7.10.    Zwarcia doziemne w sieciach o izolowanym punkcie neutralnym    
7.11.    Filtry składowych zerowych prądu i napięcia    
7.12.    Ograniczanie prądów ziemnozwarciowych    

BIBLIOGRAFIA

  Cena:

przechowalnia

21,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska