UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Metody geostatystyczne dla kierunków przyrodniczych i technicznych


Metody geostatystyczne dla kierunków przyrodniczych i technicznych
  Cena:

przechowalnia

28,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
132
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

28,00 zł

Praca powstała w celu przybliżenia czytelnikom nowoczesnych metod analiz środowiska przyrodniczego za pomocą metod geostatystycznych. Metody te mają liczne zastosowania wszędzie tam, gdzie konieczne jest uwzględnienie zjawisk przestrzennych i niepewności, m.in. w różnorodnych badaniach środowiska naturalnego, geologii, hydrologii, rolnictwa, badaniach klimatu, obserwacjach satelitarnych itp.
 
Praca, pomimo że jest adresowana dla studentów i doktorantów kierunków środowiskowych, może być wykorzystywana na wielu innych kierunkach – w szczególności geologicznych, rolniczych, hydrologicznych, górniczych, technicznych itp., prowadzonych na uniwersytetach, politechnikach, a nawet uczelniach ekonomicznych.

Spis treści

1. Wstęp
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Rys historyczny
1.3. Schemat modelowania geostatystycznego

2. Zarys najważniejszych pojęć geostatystycznych
2.1. Pojęcia podstawowe
2.2. Parametry rozkładu funkcji losowych związanych z położeniem
2.3. Momenty pierwszego i drugiego rzędu
2.4. Ergodyczność
2.5. Hipotezy stacjonarności
2.6. Stacjonarność w węższym sensie (stacjonarność pierwszego rzędu)
2.7. Stacjonarność w szerszym sensie (stacjonarność drugiego rzędu)
2.8. Hipoteza wewnętrzna
2.9. Funkcja określona dodatnio

3. Analiza miar ciągłości przestrzennej
3.1. Wprowadzenie
3.2. Estymacja funkcji semiwariancji
3.3. Wykresy rozrzutu h
3.4. Semiwariancja empiryczna

4. Wstęp do planowania sieci pomiarowych w badaniach środowiska przyrodniczego
4.1. Liczba informacji w badaniach przestrzennych środowiska przyrodniczego
4.2. Zarys klasycznych metod opróbowania przestrzennego
4.3. Wybór odległości między punktami pomiarowymi na podstawie zasięgu korelacji przestrzennych
4.4. Liczba pomiarów niezbędnych do obliczeń wariogramu empirycznego

5. Modelowanie wariogramów
5.1. Potrzeba modelowania wariogramów
5.2. Modele dozwolone wariogramów
5.3. Modelowanie wariogramów w praktyce
5.3.1. Wybór modelu wariogramu – uwagi wstępne
5.3.2. Jakość wariogramu empirycznego
5.3.3. Zachowanie wariogramu empirycznego w pobliżu początku układu współrzędnych (dla h ≈ 0)
5.3.4. Efekt samorodków
5.3.5. Zachowanie liniowe wariogramu w pobliżu początku układu współrzędnych
5.3.6. Zachowanie paraboliczne wariogramu w pobliżu początku układu współrzędnych
5.3.7. Zachowanie wariogramu empirycznego w przypadku dużych odległości. Wpływ trendu na wariogram
5.3.8. Wpływ wielkości badanego obszaru na funkcję trendu
5.3.9. Wpływ punktów odstających na wariogram
5.4. Związki między wariogramem, kowariogramem i korelogramem
5.5. Dobór parametrów modelu wariogramu. Ocena jakości modelowania wariogramu
5.6. Wstęp do modelowania wariogramów anizotropowych

6. Estymacja punktowa metodą krigingu zwyczajnego
6.1. Wstęp
6.2. Metoda odwrotnych odległości
6.3. Kriging jako najlepszy liniowy nieobciążony estymator przestrzenny
6.4. Rola teorii funkcji losowych i modelowania korelacji przestrzennych w metodzie krigingu
6.4.1. Brak obciążenia estymatora krigingu
6.4.2. Minimalizacja wariancji błędu krigingu
6.4.3. Układ równań krigingu
6.5. Użyteczność wariancji krigingu w planowaniu sieci pomiarowych

7. Zrozumieć kriging
7.1. Wpływ rodzaju modelu semiwariancji oraz zasięgu korelacji
7.2. Wpływ efektu samorodków
7.3. Wpływ progu

8. Przykłady innych rodzajów krigingu
8.1. Estymacja wartości średniej na badanym obszarze za pomocą krigingu blokowego
8.2. Wyznaczanie map prawdopodobieństwa za pomocą krigingu wskaźnikowego

9. Przykłady badań środowiskowych z wykorzystaniem metod krigingu
9.1. Wstęp
9.2. Pobór próbek. Metody analityczne
9.3. Analiza rozkładu przestrzennego pH gleb w okolicach Warszawy
9.3.1. Wyznaczanie empirycznych miar zmienności przestrzennej
9.3.2. Modelowanie wariogramu i analiza wyników
9.4. Analiza rozkładu przestrzennego zanieczyszczenia gleb środowiska miejskiego Warszawy i okolic cynkiem, przy zastosowaniu krigingu wskaźnikowego
9.4.1. Wybór bezpłatnego oprogramowania geostatystycznego
9.4.2. Wybrane wyniki analiz
9.4.3. Mapa rozkładu zawartości cynku w glebach Warszawy i okolic
9.4.4. Rozkład prawdopodobieństwa przekroczenia wybranych wartości progowych na poziomie ufności 90%
9.4.5. Mapy obszarów na których zawartość cynku przekracza z prawdopodobieństwem 90% wybrane wartości progowe zanieczyszczenia

10. Integracja danych przestrzennych metodami kokrigingu
10.1. Estymacja metodą kokrigingu zwyczajnego
10.2. Miary przestrzenne korelacji wzajemnych (krzyżowych) w metodzie kokrigingu
10.2.1. Wzajemne (krzyżowe) wykresy rozrzutu h
10.2.2. Alternatywne miary wzajemnej ciągłości przestrzennej
10.2.4. Metoda modelowania autowariogramów oraz wariogramów wzajemnych dla kokrigingu – liniowy model koregionalizacji (LMK)
10.2.5. Ograniczenia kokrigingu zwyczajnego
10.3. Inne rodzaje kokrigingu
10.3.1. Kokriging prosty
10.3.2. Kokriging z modelem trendu
10.3.3. Kokriging z pojedynczą wartością zmiennej pobocznej
10.3.4. Przykład zastosowania metody kokrigingu. Integracja pomiarów podatności magnetycznej gleb powierzchniowych i w profi lu glebowym
Dodatek. Uwagi na temat oprogramowania geostatystycznego
Bibliografia
  Cena:

przechowalnia

28,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska