UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Metody badania tworzyw metalicznych


Metody badania tworzyw metalicznych
  Cena:

przechowalnia

31,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
183
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

31,00 zł

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów metalurgicznych, inżynierii materiałowej i mechanicznych politechnik. Będzie także przydatny dla inżynierów pracujących w laboratoriach, instytutach oraz dla osób przeprowadzających badania tworzyw metalicznych. Treść książki obejmuje:
Metody rentgenograficzne (Lauego, Debye‘a-Scherrera, dytraktometryczne, mikroradiografia).
Badania metalograficzne i mikroanaiityczne (makroskopowe, mikroskop świetlny, elektronowy - transmisyjny, skaningowy, ilościowa ocena mikrostruktury, mikrosonda elektronowa, jonowy i elektronowy mikroskop polowy).
Badania fizyczne (radioizotopowe, spektroskopia mechaniczna, analiza spektralna - emisyjna, spektrometria masowa i mas jonów wtórnych, spektroskopia elektronów Augera, charakterystycznych strat energii i fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem rentgenowskim, rentgenowska analiza fluorescencyjna).
Badania własności mechanicznych (statyczna próba rozciągania, próba ścinania i ściskania, badania twardości, pomiary mikrotwardości, nanotwardościomierze, ocena odporności materiału na pękanie, badanie wytrzymałości zmęczeniowej i pełzania, badania plastometryczne i tribologiczne, próba przyczepności).
Badania cieplne (pomiary temperatury, analizy cieplne, badania dylatometryczne, badania magnetyczne przemian fazowych).
Badania defektoskopowe, nieniszczące (radiologiczne, ultradźwiękowe, magnetyczne).
Próby technologiczne (stosowane do badania blach, płaskowników, taśm i kształtowników, próba tłoczności blachy, zginania, spłaszczania, spęczania, próby stosowane do badania jakości rur i drutu).
Korozja i badania korozyjne (korozja chemiczna, elektrochemiczna, ochrona przed korozją, metody badania).
Metrologia.

SPIS TREŚCI

Przedmowa
Wstęp

Rozdział 1. METODY RENTGENOGRAFICZNE
1.1. Metoda Lauego
1.2. Metoda obracanego kryształu
1.3. Metoda Debye‘a-Scherrera
1.3.1. Wyznaczanie parametru komórki elementarnej
1.3.2. Dyfraktometr rentgenowski
1.3.3. Badanie tekstury
1.3.4. Pomiar makroskopowych naprężeń własnych
1.4. Mikroradiografia
1.4.1. Mikro radiografia stykowa
1.4.2. Przygotowanie próbek
1.4.3. Mikroradiografia ilościowa
1.4.4. Stereomikroradiografia stykowa
1.4.5. Mikroradiografia projekcyjna

Rozdział 2. BADANIA METALOGRAFICZNE I MIKROANALITYCZNE
2.1. Badania makroskopowe
2.1.1. Badanie przełomów
2.1.2. Badanie wyszlifowanych powierzchni
2.1.3. Metoda subtelnego trawienia
2.1.4. Próba Baumanna
2.1.5. Próba toczenia lub strugania schodkowego
2.2. Mikroskop świetlny
2.2.1. Przygotowanie próbek
2.2.2. Budowa i zastosowanie mikroskopu
2.3. Mikroskop elektronowy transmisyjny
2.3.1. Budowa mikroskopu
2.3.2. Techniki badawcze
2.4. Ilościowa ocena mikrostruktury
2.4.1. Określenie udziału objętościowego
2.4.2. Określenie wielkości ziarna
2.4.3. Zasady automatyzacji metalografii ilościowej
2.5. Elektronowy mikroskop analizujący (skaningowy)
2.5.1. Budowa i zasada działania
2.5.2. Rentgenowski spektrometr energetyczny Kevex
2.5.3. Ilościowa ocena mikrostruktury w SHM
2.6. Mikrosonda elektronowa (MAR)
2.6.1. Budowa mikrosondy elektronowej (MAR)
2.6.2. Zasada działania mikrosondy elektronowej (MAR)
2.6.3. Zasady korekcji w MAR
2.6.4. Zastosowanie mikrosondy elektronowej (MAR)
2.7. Jonowy mikroskop polowy
2.7.1. Budowa mikroskopu
2.7.2. Działanie mikroskopu
2.8. Elektronowy mikroskop polowy

Rozdział 3. BADANIA FIZYCZNE
3.1. Badania radioizotopowe
3.1.1. Technika atomów znaczonych
3.1.2. Technika aktywacyjna
3.1.3. Defektoskopiay
3.1.4. Technika autoradiografii
3.2. Spektroskopia mechaniczna
3.2.1. Tarcie wewnętrzne
3.2.2. Efekt Snoeka
3.2.3. Teoria Granato-Lucky‘cgo
3.3. Metody analizy spektralnej
3.3.1. Analiza spektralna- emisyjna
3.3.2. Spektrometr masowy
3.3.3. Spektroskopia elektronów Augera (SEA)
3.3.4. Rentgenowska spektroskopia fotoelektronów (RSF)
3.3.5. Rentgenowska analiza fluorescencyjna (RAF)
3.3.6. Spektroskopia charakterystycznych strat energii (SChSE)
3.3.7. Spektroskopia foloelektronów wzbudzanych promieniowaniem rentgenowskim (XPS)
3.3.8. Spektrometria mas jonów wtórnych (SIMS)

Rozdział 4. BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH
4.1. Jednostki stosowane w badaniach mechanicznych
4.2. Budowa i działanie uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej
4.2.1. Statyczna próba rozciągania
4.2.2. Wyznaczanie granicy sprężystości i modułu sprężystości podłużnej
4.2.3. Próba ścinania
4.2.4. Próba ściskania
4.3. Badanie twardości
4.3.1. Metoda Brinella
4.3.2. Metoda Rockwella
4.3.3. Metoda Vickersa
4.3.4. Metoda Poldi
4.3.5. Metoda Shore‘a
4.3.6. Pomiary mikrotwardości
4.3.7. Nanotwardościomierze
4.4. Ocena odporności materiału na pękanie
4.4.1. Teoria Griffitha
4.4.2. Badanie udarności
4.4.3. Metody określania pracy zarodkowania i wzrostu pęknięcia
4.4.4. Próba liniowo-sprężystej mechaniki pękania
4.4.5. Metoda COD (krytycznego rozwarcia pęknięcia)
4.5. Badanie wytrzymałości zmęczeniowej
4.5.1. Krzywe Wóhlera
4.5.2. Przełom zmęczeniowy
4.5.3. Zapobieganie pękaniu zmęczeniowemu
4.6. Badania metali przy podwyższonych temperaturach
4.6.1. Badania metali przy dużych szybkościach odkształcenia
4.6.2. Badanie pełzania
4.6.3. Mechanizmy pełzania
4.6.4. Zwiększenie odporności na pełzanie
4.7. Badania plastomelryczne
4.7.1. Istota badań plastomelrycznych
4.7.2. Plastomer krzywkowy
4.7.3. Badania na plastomerze skręlnym
4.7.4. Plastometryczne krzywe umocnienia
4.8. Metody badań tribologicznych
4.8.1. Istota tribologii
4.8.2. Maszyny tribologiczne
4.9. Próba przyczepności

Rozdział 5. BADANIA CIEPLNE
5.1. Pomiary temperatury
5.1.1. Termoelemenly
5.1.2. Skalowanie termoelementu
5.1.3. Bezkontaktowe pomiary temperatury
5.2. Analizy cieplne
5.2.1. Prosie analizy cieplne
5.2.2. Jednoczesne analizy termiczne
5.3. Badania dylalometryczne
5.4. Badania magnetyczne przemian fazowych

Rozdział 6. BADANIA DEFEKTOSKOPOWE, NIENISZCZĄCE
6.1. Metody radiologiczne
6.2. Metody ultradźwiękowe
6.3. Metody magnetyczne

Rozdział 7. PRÓBY TECHNOLOGICZNE
7.1. Próby stosowane do badania blach, płaskowników, taśm i kszlałtowników
7.1.1. Próba tłoczności blachy
7.1.2. Próba zginania technologicznego
7.1.3. Próba spłaszczania
7.1.4. Próba spęczania
7.2. Próby stosowane do badania jakości rur
7.2.1. Próba roztłaczania rury
7.2.2. Próba spłaszczania rur
7.2.3. Próba wtłaczania rury
7.2.4. Próba wywijania kołnierza
7.2.5. Próba zginania rury
7.2.6. Próba technologiczna rozciągania pierścienia
7.3. Próby stosowane do badania jakości drutu
7.3.1. Próba przeginania drutu
7.3.2. Próba jednokierunkowego skręcania drutu
7.3.2. Próba nawijania drutu

Rozdział 8. KOROZJA I BADANIA KOROZYJNE
8.1. Istota korozji
8.2. Korozja chemiczna
8.3. Korozja elektrochemiczna
8.3.1. Ogólna charakterystyka
8.3.2. Szereg napięciowy
8.3.3. Pasywacja metali
8.3.4. Krzywe polaryzacji
8.3.5. Korozja stężeniowa
8.4. Inne rodzaje korozji
8.4.1. Korozja wywołana prądami błądzącymi
8.4.2. Korozja ziemna (glebowa)
8.4.3. Korozja mikrobiologiczna
8.4.4. Korozja naprężeniowa i zmęczeniowa
8.4.5. Korozja w spalinach
8.4.6. Korozja międzykrystaliczna
8.4.7. Korozja erozyjna
8.4.8. Korozja wżerowa
8.5. Ochrona przed korozją
8.6. Metody badania korozji

Rozdział 9. METROLOGIA

Literatura źródłowa i uzupełniająca
Skorowidz
  Cena:

przechowalnia

31,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
przechowalnia
Deszczka Małgorzata, Dworakowska Małgorzata, Gos Marta, Wąsowicz Marek
27,00 zł
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Bałdyga Jerzy, Henczka Marek, Podgórska Wioletta
38,00 zł
przechowalnia
Dzierzbicka Krystyna, Kołodziejczyk Aleksander
29,00 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska