Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » ELEKTRO
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Podstawy elektrotechniki teoretycznej. Część II
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
230
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2005
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

14,00 zł

Niniejsza praca jest kontynuacją skryptu pt. „Podstawy elektrotechniki teoretycznej" cz. I. Opracowanie przeznaczone jest dla studentów I i II roku Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki studiów dziennych i zaocznych.
W skrypcie przedstawiono teorią linii długich w stanie ustalonym, obwodów nieliniowych prądu stałego oraz obwodów magnetycznych strumienia stałego. Rozważono również obwody nieliniowe prądu zmiennego w stanach ustalonych i nieustalonych przy wymuszeniu stałym oraz sinusoidalnie zmiennym.


SPIS TREŚCI

Przedmowa     

1. LINIA DŁUGA      
1.1.    Linia długa jako obwód o parametrach rozłożonych     
1.2.    Model linii długiej dwuprzewodowej        
1.3.    Równania linii długiej jednorodnej        
1.4.    Stan ustalony w linii długiej jednorodnej przy wymuszeniu sinusoidalnie zmiennym       
1.5.    Wartości chwilowe napięcia i prądu w linii długiej        
1.6.    Prędkość fazowa i długość fali       
1.7.    Zależność parametrów linii długiej od częstotliwości        
1.8.    Zespolona impedancja wejściowa linii długiej       
1.9.    Praca linii długiej przy dopasowaniu falowym        
1.10.    Linia długa bez strat       
1.10.1.    Zależności ogólne        
1.10.2.    Stany pracy linii bez strat       
1.10.3.    Własności przetwarzające linii bez strat       
1.11.    Linia długa niezniekształcająca     
1.12.    Zastępowanie linii długiej czwóniikiem       

2.    OBWODY NIELINIOWE PRĄDU STAŁEGO     
2.1.    Charakterystyki elementów nieliniowych       
2.2.    Aproksymacja charakterystyki elementu nieliniowego. Rezystancja statyczna i dynamiczna     
2.3.    Analiza obwodów nieliniowych prądu stałego      
2.3.1.    Metoda graficzna       
2.3.2.    Metoda zastępczego źródła       
2.3.3.    Metoda analityczna     

3.    OBWODY MAGNETYCZNE STRUMIENIA STAŁEGO     
3.1.    Przeznaczenie obwodów magnetycznych, klasyfikacja i definicje podstawowe       
3.2.    Podstawowe prawa obwodów magnetycznych i właściwości materiałów ferromagnetycznych        
3.3.    Obliczanie obwodu magnetycznego nierozgałęzionego ze szczeliną powietrzną    
3.4.    Obliczanie obwodu magnetycznego rozgałęzionego       
3.5.    Obwód magnetyczny magnesu trwałego      
3.6.    Siła przyciągania elektromagnesu     

4.    OBWODY NIELINIOWE PRĄDU ZMIENNEGO       
4.1.    Własności ogólne elementów nieliniowych prądu zmiennego       
4.2.    Aproksymacja charakterystyk nieliniowych     
4.3.    Obwody nieliniowe z elementami ferromagnetycznymi       
4.3.1.    Cewka z rdzeniem ferromagnetycznym       
4.3.2.    Transformator z rdzeniem ferromagnetycznym       
4.3.2.1.    Równania transformatora z rdzeniem ferromagnetycznym
4.3.2.2.    Idealizacja transformatora z rdzeniem ferromagnetycznym
4.3.2.3.    Schemat zastępczy transformatora z rdzeniem ferromagnetycznym       
4.3.3.    Zjawisko ferrorezonansu       
4.3.3.1.    Ferrorezonans napięć      
4.3.3.2.    Ferrorezonans prądów       
4.3.4.    Stabilizacja napięcia      
4.3.5.    Powielanie częstotliwości       
4.3.5.1.    Ferromagnetyczny podwajacz częstotliwości       
4.3.5.2.    Potrajacze częstotliwości       
4.3.6.    Układy ferromagnetyczne sterowane       
4.4.    Obwody nieliniowe z elementami elektronicznymi        
4.4.1.    Charakterystyki elementów prostownikowych       
4.4.2.    Obwody z prostownikami niesterowanymi       
4.4.2.1.    Prostowanie półfalowe       
4.4.2.2.    Prostowanie całofalowe       
4.4.2.3.    Prostowanie trójfazowe     
4.4.3.    Obwody z prostownikami sterowanymi       

5.    STANY NIEUSTALONE W OBWODACH NIELINIOWYCH      
5.1.    Ogólna charakterystyka stanu nieustalonego w obwodach nieliniowych
5.2.    Metody analityczne       
5.2.1.    Metoda aproksymacji analitycznej       
5.2.2.    Metoda linearyzacji        
5.2.2.1.    Linearyzacja jednoodcinkowa       
5.2.2.2.    Linearyzacja wieloodcinkowa       
5.2.3.    Metoda kolejnych odcinków czasowych i prądowych      
5.2.3.1. Metoda kolejnych odcinków czasowych       
5.2.3.2. Metoda kolejnych odcinków prądowych      
5.2.4.    Metoda iteracyjna       
5.2.5.    Metoda małego parametru     
5.2.6.    Metody uśrednień       
5.2.6.1.    Metoda Galerkina     
5.2.6.2.    Metoda Rit/.a     
5.2.7.    Metoda bilansu harmonicznych       
5.2.8.    Metoda funkcji opisującej       
5.3.    Metody graficzne       
5.3.1.    Metoda całkowania graficznego     
5.3.2.    Metoda Preismana        
5.3.3.    Metoda izoklin w zastosowaniu do równań pierwszego rzędu
5.3.4.    Metoda izoklin w zastosowaniu do równań drugiego rzędu      
5.4.    Metody jakościowe       
5.4.1.    Płaszczyzna fazowa       
5.4.2.    Punkty osobliwe       
5.5.    Stabilność w obwodach elektrycznych        
5.5.1.    Stabilność lokalna w układach nieliniowych       
5.5.2.    Stabilność globalna w układach nieliniowych     
5.5.3.    Stabilność rozwiązań okresowych      
Literatura

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Trzaska Zdzisław
W książce przedstawiono istotne zagadnienia z zakresu teorii i praktyki projektowania oraz symulacji komputerowej obwodów elektrycznych. Istotną nowością są zagadnienia dotyczące: dokładnego obliczania obwodów działających w stanie okresowym niesinusoidalnym, problemu Steinera, struktur fraktalowych Sierpińskiego i Cantona, ciągów i obwodów Fibonacci’ego, a także struktur trójwymiarowych.
Daszuta Zofia
Skrypt jest zbiorem 500 zadań z zakresu podstawowych wiadomości z elektrotechniki i bardzo ogólnych z elektroniki. Wiele zadań to proste przykłady stosowania podstawowych reguł matematycznych, stanowiących opis ilościowy zjawisk w elementach i układach elektrycznych. Część spośród 500 zadań można rozwiązać pamięciowo.
Matulewicz Wacław
W niniejszym podręczniku przedstawiono właściwości maszyn elektrycznych stosowanych w energetyce i przemyśle. Zawiera on uzupełniony i rozszerzony materiał naukowy w stosunku do książki "Maszyny elektryczne w elektroenergetyce" wydanej w 2005 roku.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-20 20:09
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.