Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » PSYCHOLOGIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Oblicza narcyzmu
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
238
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7351-398-3

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

przechowalnia

22,00 zł

Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy został opracowany na podstawie analizy literatury przedmiotu- przedstawia problematykę jakości życia z uwzględnieniem genezy tego pojęcia, jego definiowania i badania w psychologii i medycynie, szczególnie w psychiatrii. Rozdział II dotyczy metodologii badań własnych- omawia problem pracy i hipotezy badawcze oraz zawiera charakterystykę badanej populacji, zastosowanych metod psychologicznych analiz statystycznych. W trzecim rozdziale przedstawiono wyniki badań własnych uzyskane w całej grupie osób badanych oraz w grupach osób chorych na depresje i schizofrenię. Zagadnienia tego rozdziału dotyczą kolejno: psychologicznej charakterystyki jakości życia oraz funkcjonowania w sferze osobowej, emocjonalnej i społecznej, ustalenia korelatów uwarunkowań poczucia jakości życia, a także próby typologii osób o różnej strukturze jakości życia. Całość zamyka IV rozdział, zawierający podsumowanie wyników badań własnych wraz z ich dyskusją przeprowadzona w oparciu o literaturę przedmiotu.

Spis treści:

Wstęp

I. Narcyzm w literaturze przedmiotu
1. Wybrane koncepcje narcyzmu
1.1. Narcyzm w ujęciu klasycznej psychoanalizy Z. Freuda
1.2. Zagadnienia narcyzmu w psychologii indywidualnej A. Adlera
1.3. Neopsychoanalityczne poglądy na narcyzm
1.4. Koncepcje narcyzmu we współczesnej psychoanalizie
1.5. Narcyzm w ujęciu poznawczym i teorii społecznego uczenia się
1.6. Inne typologie narcyzmu w literaturze
2. Narcyzm według standardów klasyfikacji zaburzeń psychicznych
2.1. Podręcznik Diagnostyczno - Statystyczny Zaburzeń Psychicznych (DSM IV)
2.2. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10)
2.3. Zoperacjonalizowana Diagnostyka Psychodynamiczna (OPD)
3. Przegląd badań nad narcyzmem
3.1. Narcyzm a osobowość
3.2. Narcyzm a funkcjonowanie społeczne
3.3. Narcyzm a zmienne socjodemograficzne
3.4. Narcyzm a zaburzenia zdrowia

II. Problematyka i metodologia badań własnych
1. Problem pracy i hipotezy
2. Procedura badania oraz charakterystyka osób badanych
3. Opis zastosowanych metod
3.1. Kwestionariusz Osobowości Narcystycznej R.N. Raskina
3.2. Test Przymiotnikowy ACL H.G. Gougha i A.B. Heilbruna (ACL)
3.3. Inwentarz Psychologiczny H.G. Gougha (CPI)
3.4. Ammona Test Struktury Ego
4. Sposoby statystycznego opracowania wyników badań

III. Funkcjonowanie psychospołeczne osób o różnym poziomie narcyzmu
1. Charakterystyka socjodemograficzna grup o różnym poziomie narcyzmu
2. Poziom narcyzmu a obraz siebie
2.1. Obraz realny
2.2. Obraz idealny
2.3. Poziom samoakceptacji
3. Poziom narcyzmu a funkcjonowanie w sytuacjach społecznych
3.1. Społeczne wymiary osobowości
3.2. Wzory przystosowania
3.3. Poziom dojrzałości społecznej
4. Poziom narcyzmu a struktura ego

IV. Funkcjonowanie psychospołeczne osób o różnym typie narcyzmu
1. Typologia narcyzmu
2. Obraz siebie u osób o różnym typie narcyzmu
2.1. Obraz realny
2.2. Obraz idealny
2.3. Poziom samoakceptacji
3. Funkcjonowanie w sytuacjach społecznych osób o różnym typie narcyzmu
3.1. Społeczne wymiary osobowości
3.2. Wzory przystosowania
3.3. Poziom dojrzałości
4. Struktura ego i osób o różnym typie narcyzmu

V. Podsumowanie i dyskusja wyników
1. Charakterystyka funkcjonowania osób o różnym poziomie narcyzmu
2. Charakterystyka funkcjonowania osób o różnym typie narcyzmu

Zakończenie

Piśmiennictwo

Spis aneksów


Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Fudali Robert
Problem roli społecznej, jaką ma do odegrania nauczyciel, jest stale obecnym elementem dyskusji nad systemem oświaty. Zmieniająca się sytuacja społeczno-polityczna implikuje coraz to nowe zadania stawiane przedstawicielom tej grupy zawodowej. W minionym półwieczu w Polsce we wszystkich aspektach życia społecznego nastąpiły ważne zmiany. Postawa nauczycieli miała bardzo istotne znaczenie dla losów dokonującej się transformacji, gdyż należeli oni do najaktywniejszych kreatorów tych przeobrażeń.
Kozioł Edward, Pasterniak - Kobyłecka Ewa
Zachodzące w szybkim tempie zmiany w ryciu społecznym i gospodarczym oraz kulturalnym naszego kraju stawiają przed szkołą nowe i bardziej złożone zadania. Wynikają one z potrzeby przygotowania młodego pokolenia do aktywnego, twórczego życia w demokratycznym społeczeństwie zjednoczonej Europy. Osiągnięcie wysokich efektów pracy szkoły, realizowanie w praktyce powierzonych jej zadań nie jest możliwe między innymi bez odpowiedniego przygotowania nauczycieli. Przygotowania ich do działań służących
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-17 02:13
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.