Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » EKONOMIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Studia Miejskie, t. 2: Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 3
Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
296
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7395-403-8

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

25,00 zł

W kolejnym tomie „Studiów Miejskich" zamieszczamy prace poświęcone funkcjom miejskim i ich rozmieszczeniu na terenie miasta. Tom składa się z czterech części, z których każda dotyczy innego rodzaju przestrzeni miejskiej i innego rodzaju funkcji. Przedmiotem zainteresowania autorów są: usługi w przestrzeni miasta, komunikacja, mieszkalnictwo oraz przestrzenie publiczne.
W części dotyczącej usług w mieście autorzy poświęcają szczególną uwagę centralnym obszarom dużych ośrodków miejskich w Polsce. Czytelnik ma możliwość zapoznania się z różnymi aspektami przeobrażeń zachodzących w śródmiejskich obszarach Łodzi, Gdańska, Krakowa, Poznania, a także miast aglomeracji górnośląskiej i Opola.
Część drugą tomu tworzą dwa interesujące teksty dotyczące niezwykle istotnych i aktualnych problemów związanych z komunikacją w mieście. Jednym z nich jest rozbudowa i modernizacja sieci komunikacji tramwajowej wobec nowych wymagań rozwoju miasta, co zobrazowano na przykładzie Krakowa. Przedmiotem drugiego artykułu jest oddziaływanie autostrad i portów lotniczych na kształtowanie przestrzeni miasta i obszarów podmiejskich. Zagadnienia mieszkalnictwa w przestrzeni miasta są przedmiotem rozważań autorów w kolejnej części tomu. Badania zasobów mieszkaniowych, ich struktury i ich przemian dotyczą aglomeracji wrocławskiej i aglomeracji łódzkiej. Zwrócono również uwagę na istotny problem oddziaływania renty gruntowej.
Przestrzeń publiczna, której poświęcone są rozważania zawarte w czwartej części tomu, staje się jednym z najważniejszych zagadnień w gospodarce przestrzennej na obszarach miejskich. W warunkach gospodarki rynkowej mamy do czynienia z silną konkurencją między różnymi rodzajami użytkowania terenu, w przypadku której interes publiczny nie zawsze zyskuje przewagę. Kwestia zachowania przestrzeni publicznych i ich odpowiedniego zagospodarowania okazuje się trudnym zagadnieniem w praktyce planowania przestrzennego.
Prezentowane rozważania i badania prowadzono w różnych ośrodkach badawczych, a ich przedmiotem były różne miasta. Daje to możliwość porównań zarówno problemów poszczególnych miast, jak i stosowanych podejść badawczych, co w naszym przekonaniu jest niewątpliwą zaletą niniejszego tomu.


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie
    
Tereny i funkcje usługowe w miastach

Marek SOBCZYNSKI, Anita WOLANIUK, Współczesne tendencje przemian centrów dużych miast Polski na przykładzie Łodzi, Gdańska i Krakowa    
Franciszek KŁOSOWSKI, Współczesne tendencje lokalizacji usług w częściach śródmiejskich polskich miast    
Arkadiusz MROCZEK, Perspektywy rozwoju centrów usług wyższego rzędu w miastach Polski    
Justyna DANIELEWICZ, Wpływ uczelni wyższych na zagospodarowanie przestrzeni Łodzi    
Katarzyna KULCZYŃSKA, Roman MATYKOWSKI, Dylematy badawcze studiów nad funkcjonowaniem systemu handlowego we współczesnej przestrzeni miejskiej    
Joanna DOMINIAK, Zmiany w strukturze usług w aglomeracji poznańskiej wiatach 1996-2007    
Paweł KRETOWICZ, Delimitacja miejskiej przestrzeni usługowej w strefie oddziaływań szpitali krakowskich    
Sławomir PYTEL, Elżbieta ZUZAŃSKA-ŻYŚKO, Rola turystyki w rozwoju miast poprzemysłowych    
Agnieszka DEMBICKA-NIEMIEC, Rola funkcji handlowej w strukturze gospodarczej Opola    

Tereny komunikacyjne w przestrzeni miast

Jakub TACZANOWSKI, Rozbudowa i modernizacja krakowskiej sieci komunikacji tramwajowej w latach 1989-2009 wobec nowych wymagań rozwoju miasta    
Piotr TRZEPACZ, Autostrady i porty lotnicze w kształtowaniu przestrzeni miejskiej i podmiejskiej    

Tereny i zasoby mieszkaniowe w miastach

Jakub SZYMAŃSKI, Funkcja regulacyjna renty gruntowej w kreowaniu przestrzeni mieszkalnej we Wrocławiu    
Beata NAMYŚLAK, Dominik SIKORSKI, Wybrane cechy zasobów mieszkaniowych we Wrocławiu i w aglomeracji wrocławskiej    
Ewa SZAFRAŃSKA, Wielkie zespoły mieszkaniowe - ich przemiany i miejsce w strukturze społeczno-przestrzennej współczesnego miasta. Przykład Łodzi    
Małgorzata ŚLICZNA, Domy i osiedla przyjazne środowisku jako wizje miast XXI wieku    

Przestrzenie publiczne i tereny zamknięte

Elżbieta PIOTROWSKA, Nowa jakość miasta w przestrzeniach publicznych
Roman MATYKOWSKI, Magdalena DURA, Tanatotopografia pamięci w przestrzeni publicznej Poznania    
Anna CEGŁOWSKA, Roman MATYKOWSKI, Przestrzenie publiczne i ich znaczenie w dużym mieście: przypadek Poznania    
Agnieszka KWIATEK-SOŁTYS, Własność Kościoła w małych miastach w Polsce    
Ewa OGLĘCKA, Prawne aspekty planowania terenów zieleni w miastach
Paweł KRZEMIŃSKI, Dominik SIKORSKI, Rola jednostek wojskowych we współczesnych procesach przemian struktury przestrzennej miasta na przykładzie Łasku    

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Sasinowski Henryk
Przedmiotem zainteresowania autora rozprawy jest rzeczywista, chociaż zmieniająca się w czasie, przestrzeń przyrodnicza, ekonomiczna i geopolityczna. Wokół tej osi skupiają się główne problemy i procesy związane z przekształcaniem struktury przestrzennej. Na kierunek i dynamikę tych przemian wpływają liczne czynniki, spośród których do najważniejszych należą: - położenie geograficzne, - zasoby i stan środowiska przyrodniczego, - tendencje w strukturze demograficznej, - uwarunkowania geopolityczn
Dembowska Zofia
W rozważaniach nad zagadnieniami przestrzennymi trzeba na wstępie wyjaśnić co się rozumie przez takie pojęcia jak: przestrzeń, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne; zagospodarowanie terenu użytkowanie terenu. Przestrzeń w ujęciu subiektywnym powstaje w umyśle człowieka na podstawie określonych spostrzeżóń i wyobrażeń. W powszechnym rozumieniu jest to przestrzeń fizyczna, zwana geodezyjną, odniesioną do kuli ziemskiej, trójwymiarowa. Jej wymiary to: długość, szerokość geograficzna ora
Sas - Bojarska Aleksandra
Problematyka książki jest związana z zagrożeniami dla krajobrazu wywoływanymi realizacją i funkcjonowaniem wielkich inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych oraz sposobami jego ochrony i kształtowania. Książka stanowi podsumowanie badań teoretycznych oraz opracowań studialnych i eksperckich prowadzonych przez lata przez autorkę.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-19 22:55
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.