Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » ELEKTRO
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Wybrane zagadnienia teorii obwodów
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
294
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

przechowalnia

47,00 zł

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów pierwszego semestru drugiego stopnia studiów na kierunku Elektrotechnika. Omówiono w nim najważniejsze problemy związane z teorią i zastosowaniem grafów przepływowych, analizą i projektowaniem filtrów analogowych, syntezą obwodów pasywnych, wrażliwością obwodów i układów elektrycznych, obwodami i układami czasu dyskretnego, obwodami nieliniowymi w szerokim ujęciu (zarówno analizy, jak i syntezy) oraz linią długą. Są to zagadnienia nieporuszane na wykładach z teorii obwodów prowadzonych na pierwszym stopniu kształcenia, a przy tym znacznie rozszerzające wiedzę studenta w zakresie teorii obwodów i jej zastosowań.
 
Przekazując treści wykładu, autor starał się przedstawić je w formie jak najbardziej przystępnej, ukierunkowanej i aplikacyjnej. Podręcznik jest bogato ilustrowany przykładami obliczeniowymi ułatwiającymi przyswojenie sobie rozległej wiedzy z tej dziedziny.

Spis treści

1. GRAFY PRZEPŁYWU SYGNAŁÓW
1.1. Podstawowe pojęcia grafu Masona
1.2. Zastosowanie grafu Masona w analizie obwodów
1.3. Przykłady zastosowania grafów w analizie obwodów
1.3.1. Układ z wielopętlowym sprzężeniem zwrotnym
1.3.2. Układ ze wzmacniaczami o skończonym wzmocnieniu
1.3.3. Struktura bikwadratowa filtru analogowego
1.3.4. Filtr KHN
1.3.5. Układ FDNR

2. FILTRACJA CZĘSTOTLIWOŚCIOWA SYGNAŁÓW
2.1. Filtry. Pojęcia podstawowe
2.2. Aproksymacje charakterystyk częstotliwościowych
2.2.1. Wprowadzenie
2.2.2. Aproksymacja Butterwortha
2.2.3. Aproksymacje Czebyszewa
2.2.4. Aproksymacja eliptyczna
2.2.5. Analiza porównawcza fi ltrów
2.3. Transformacje częstotliwościowe
2.3.1. Transformacja fi ltru dolnoprzepustowego
2.3.2. Transformacja fi ltru dolnoprzepustowego w górnoprzepustowy
2.3.3. Transformacja fi ltru dolnoprzepustowego w środkowoprzepustowy
2.3.4. Transformacja fi ltru dolnoprzepustowego w środkowozaporowy
2.3.5. Skalowanie rezystancyjne i częstotliwościowe fi ltrów
2.4. Realizacja fi ltrów wyższego rzędu o strukturze kaskadowej
2.5. Implementacja aktywna fi ltrów bikwadratowych o strukturze KHN
2.6. Przykład fi ltracji analogowej sygnałów

3. WYBRANE METODY SYNTEZY PASYWNYCH OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH LINIOWYCH
3.1. Podstawowe defi nicje obwodów pasywnych
3.2. Warunki realizowalności dwójników pasywnych RLC
3.2.1. Realizowalność w klasie elementów RLC
3.2.2. Realizowalność w klasie elementów RL
3.2.3. Realizowalność w klasie elementów RC
3.2.4. Realizowalność w klasie elementów LC
3.3. Struktury kanoniczne obwodów dwuklasowych
3.4. Metoda Fostera syntezy obwodów dwuklasowych
3.4.1. Metoda Fostera w odniesieniu do obwodu RL
3.4.2. Metoda Fostera w odniesieniu do obwodu RC
3.4.3. Metoda Fostera w odniesieniu do obwodu LC
3.5. Metoda Cauera syntezy obwodów RLC
3.6. Metoda Brune’a syntezy obwodów RLC
3.7. Metoda Darlingtona syntezy obwodów RLC
4. WRAŻLIWOŚĆ OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH
4.1. Podstawowe pojęcia wrażliwości
4.2. Niezmienniki wrażliwości względnej
4.3. Określanie wrażliwości metodą obwodu dołączonego
4.3.1. Ogólne równanie Tellegena
4.3.2. Obwód dołączony
4.3.3. Równanie Tellegena w odniesieniu do obwodu przyrostowego
4.3.4. Wyznaczanie wrażliwości
4.3.5. Interpretacja metody układu dołączonego przy użyciu grafów przepływu sygnałów
4.4. Metoda przyrostowa obliczania wrażliwości
4.5. Przykład analizy wrażliwościowej w dziedzinie częstotliwości

5. OBWODY CZASU DYSKRETNEGO
5.1. Opis układów dyskretnych w dziedzinie czasu
5.2. Przekształcenie Z w opisie układów dyskretnych
5.2.1. Defi nicja przekształcenia Z
5.2.2. Własności transformaty Z
5.2.3. Przekształcenie odwrotne Z
5.2.4. Transmitancja operatorowa układu dyskretnego
5.3. Transformacja układu analogowego w dyskretny na podstawie opisu transmitancyjnego
5.3.1. Transformacja biliniowa
5.3.2. Metoda niezmienniczości odpowiedzi impulsowej
5.4. Obwody z kondensatorami przełączanymi
5.4.1. Zależności podstawowe
5.4.2. Modele obwodowe kondensatorów przełączanych
5.4.3. Zastosowanie grafów w analizie obwodów z kondensatorami przełączanymi

6. ELEMENTY NIELINIOWE W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH ..
6.1. Podstawowe pojęcia elementów nieliniowych
6.2. Rezystory nieliniowe
6.2.1. Wprowadzenie
6.2.2. Przykłady nieliniowych rezystorów dwukońcówkowych
6.2.3. Przykłady nieliniowych rezystorów wielokońcówkowych
6.3. Cewki nieliniowe
6.4. Kondensatory nieliniowe
6.5. Memristory

7. NIELINIOWE OBWODY REZYSTANCYJNE
7.1. Wprowadzenie
7.2. Metody analizy obwodów nieliniowych
7.2.1. Metody grafi czne
7.2.2. Metody grafi czno-analityczne
7.2.3. Zastosowanie linearyzacji w rozwiązywaniu obwodów nieliniowych
7.2.4. Metody numeryczne rozwiązywania układu równań nieliniowych
7.2.5. Zastosowanie Matlaba w rozwiązywaniu układu równań nieliniowych
7.3. Metody syntezy obwodów nieliniowych
7.3.1. Sformułowanie problemu syntezy
7.3.2. Synteza charakterystyk dwójnikowych
7.3.3. Synteza charakterystyki napięciowo-napięciowej

8. NIELINIOWE OBWODY DYNAMICZNE
8.1. Opis obwodu równaniami stanu
8.2. Punkty osobliwe układu autonomicznego
8.3. Stabilność układów nieliniowych
8.4. Obwody autonomiczne pierwszego rzędu
8.4.1. Punkty równowagi
8.4.2. Rozwiązanie równania stanu pierwszego rzędu w dziedzinie czasu
8.4.3. Rozwiązanie równania stanu pierwszego rzędu w przypadku charakterystyk odcinkowo-liniowych
8.5. Generatory drgań z wykorzystaniem przerzutnika Schmitta
8.5.1. Realizacja przerzutnika Schmitta przy użyciu wzmacniacza operacyjnego
8.5.2. Generator fali prostokątnej i trójkątnej z wykorzystaniem przerzutnika Schmitta
8.6. Stany nieustalone w obwodach nieliniowych drugiego rzędu
8.6.1. Drgania w obwodzie RψC
8.6.2. Drgania samowzbudne w obwodzie z diodą tunelową

9. LINIA DŁUGA
9.1. Schemat zastępczy linii długiej
9.2. Równania różniczkowe linii długiej
9.3. Równania linii długiej w stanie ustalonym przy wymuszeniu sinusoidalnym
9.4. Rozwiązanie linii długiej w stanie ustalonym
9.5. Zależność stałej propagacji od częstotliwości
9.6. Impedancja falowa linii długiej
9.7. Impedancja wejściowa linii długiej
9.8. Współczynnik odbicia fali w linii długiej
9.9. Linia bezstratna
9.9.1. Obciążenie impedancją falową
9.9.2. Stan jałowy
9.9.3. Stan zwarcia
9.10. Stany nieustalone w linii długiej
9.10.1. Rozwiązanie w dziedzinie operatorowej 
9.10.2. Przykład rozwiązania czasowego linii bezstratnej w stanie jałowym
9.11. Model obwodowy linii długiej w symulacji komputerowej
Bibliografia
Skorowidz
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Szadkowski Bruno
Zbiór zadań przeznaczony jest dla słuchaczy podstawowego kursu metrologii elektrycznej prowadzonego na I i II roku studiów magisterskich i inżynierskich (dziennych, wieczorowych, zaocznych) Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Z podręcznika mogą korzystać również studenci starszych lat, specjalizujący się w zakresie metrologii, jak również studenci innych Wydziałów, na których wykładany jest przedmiot metrologia elektryczna.
Daszuta Zofia
Skrypt jest zbiorem 500 zadań z zakresu podstawowych wiadomości z elektrotechniki i bardzo ogólnych z elektroniki. Wiele zadań to proste przykłady stosowania podstawowych reguł matematycznych, stanowiących opis ilościowy zjawisk w elementach i układach elektrycznych. Część spośród 500 zadań można rozwiązać pamięciowo.
Augustyniak Leszek
Tematyka skryptu dotyczy kompatybilności elektromagnetycznej i ochrony przeciwzakłóceniowej urządzeń i systemów urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Skrypt przeznaczony jest dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich (dziennych i zaocznych) wszystkich specjalności Wydziału Elektrycznego
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-19 04:30
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.