UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Ekonomiczna aktywność państwa w rozwoju gospodarczym województw w Polsce


Ekonomiczna aktywność państwa w rozwoju gospodarczym województw w Polsce
  Cena:

Ilość

przechowalnia

12,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
160
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

12,00 zł

Opis:

Fundamentalne zmiany systemowe w podejściu do problematyki regionalnej w gospodarce polskiej zostały zapoczątkowane 1 stycznia 1990 r. Wykorzystano wówczas dwa różne rozwiązania instytucjonalne: pierwszym jest liberalizacja gospodarki jako całości, drugim - wprowadzenie samorządów terytorialnych. Wprawdzie obydwa te procesy są od siebie niezależne, jednak wspólnie tworzą podstawy rozwoju gospodarczego województw. W ten sposób kształtują się też nowe, fundamentalne uwarunkowania, które decydują o tempie oraz o kierunkach rozwoju gospodarczego województw, miast i gmin. Z jednej strony jest to liberalizacja, czyli dążenie do większej wolności gospodarczej i zmniejszania bezpośredniej roli państwa, a z drugiej - wzrost samodzielności ekonomicznej lokalnych i regionalnych struktur samorządów terytorialnych. Są to dwa różne nurty i niezależne procesy, które wspólnie prowadzą do zmniejszania bezpośredniej (etatystycznej) aktywności ekonomicznej państwa. Jeśli w ostatnich dwudziestu latach w krajowej polityce gospodarczej wobec regionów zmieniły się praktyczne relacje między dwiema najbardziej ogólnymi doktrynami ekonomicznymi: liberalizmem i etatyzmem, to wydaje się, że jest to już wystarczający argument uzasadniający podjęcie badań nad tą problematyką. Te problemy stanowią główną treść niniejszej książki.

Spis treści:

Wstęp
Rozdział 1 Etatyzacja i centralizacja gospodarki w Polsce

Wprowadzenie
1.1. Uniwersalne czy specyficzne relacje między państwem a gospodarką
1.2. Współczesne doktryny ekonomiczne
1.3. Etatyzacja gospodarki w Polsce
1.4. Centralizacja gospodarki w Polsce - ujęcie retrospektywne
Podsumowanie
Rozdział 2 Procesy liberalizacji w gospodarce polskiej
Wprowadzenie
2.1. Uwarunkowania i charakter transformacji w Polsce
2.2. Poziom liberalizmu oraz procesy liberalizacji w gospodarkach krajów UE
2.2.1. Procesy liberalizacji gospodarki w 15 krajach Unii Europejskiej...
2.2.2. Przemiany w gospodarce Irlandii
2.2.3. Liberalizacja gospodarki polskiej na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej
2.3. Kryzys gospodarczy a procesy etatyzacji i liberalizacji
Podsumowanie
Rozdział 3 Endogenne uwarunkowania międzyregionalnych różnic w rozwoju gospodarczym
Wprowadzenie
3.1. Dysproporcje w rozwoju gospodarczym województw w Polsce - ujęcie syntetyczne
3.2. Etapy rozwoju gospodarczego w ujęciu regionalnym
3.3. Urbanizacja jako dominujący czynnik wewnętrznych uwarunkowań
dysproporcji w rozwoju gospodarczym regionów
3.4. Przemiany strukturalne gospodarki w polskich regionach
Podsumowanie
Rozdział 4 Samorząd terytorialny formą decentralizacji i regionalnej liberalizacji gospodarki
Wprowadzenie
4.1. Ogólne uwarunkowania decentralizacji i regionalnej liberalizacji rozwoju gospodarczego województw w Polsce
4.2. Samorząd terytorialny jako praktyczna forma decentralizacji i liberalizacji gospodarki po roku 1990
4.3. Decentralizacja państwa i gospodarki w roku 2004 - ujęcie makroekonomiczne
4.4. Ekonomiczna aktywność państwa w województwach, powiatach i gminach
4.5. Ekonomiczna aktywność państwa w gminach o zróżnicowanym położeniu
4.6. Rozwój gospodarczy województw a dochody samorządów terytorialnych
Podsumowanie
Rozdział 5 Bezpośrednie instrumenty ekonomicznej aktywności państwa w rozwoju gospodarczym regionów
Wprowadzenie
5.1. Bezpośrednie wsparcie rozwoju gospodarczego regionów w okresie
przedakcesyjnym
5.2. Regionalne wsparcie rozwoju gospodarczego po wejściu do Unii Europejskiej
5.2.1. Skala napływu i metoda regionalnego podziału funduszy europejskich
w Polsce
5.2.2. Regionalny podział środków z Unii Europejskiej
5.3. Interwencjonizm państwowy w rozwoju gospodarczym obszarów wiejskich
- ujęcie regionalne
5.3.1. Polityka regionalna jako przejaw interwencji gospodarczej państwa
wobec rolnictwa i obszarów wiejskich
5.3.2. Regionalne zróżnicowanie nakładów w ramach programu SAPARD
5.4. Założenia i cele bezpośredniego wsparcia polityki regionalnej
w latach 2007-2020
Podsumowanie
Zakończenie
Literatura
Materiały i źródła statystyczne
Aneks


  Cena:

Ilość

przechowalnia

12,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska