Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » GEOGRAFIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Praktyczne podstawy geologii ogólnej i paleontologii
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
171
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

przechowalnia

32,00 zł

Podręcznik zawiera praktyczne podstawy geologii, w tym geologii strukturalnej, mineralogii i petrografii oraz paleontologii. Przeznaczony jest dla studentów wyższych uczelni technicznych, mających w programie elementy geologii. Szczególnie polecany jest dla studentów Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, jako przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu geologia ogólna oraz z przedmiotu paleontologia. Może służyć jako pomoc dla studentów studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych, będąc uzupełnieniem wiadomości przekazywanych na ćwiczeniach i wykładach.
Przewodnik podzielono na trzy części: Elementy tektoniki, Podstawy mineralogii i petrografii oraz Elementy paleontologii.
Dział Elementy tektoniki zawiera zagadnienia geologii strukturalnej, z licznymi przykładami praktycznymi. Ilustrują one wykonywane na ćwiczeniach zadania: pomiary kompasem geologicznym, intersekcję geologiczną interpretację map geologicznych, sporządzanie przekrojów itp.
Dział Podstawy mineralogii i petrografii obejmuje makroskopowy opis najczęściej spotykanych minerałów skałotwórczych i skał. Rozpoznawanie minerałów opiera się głównie na znajomości ich makroskopowych cech diagnostycznych, natomiast opis skał uwzględnia ich cechy strukturalno-teksturalne oraz skład mineralny. Chcąc ułatwić studentom przyswojenie praktycznych wiadomości z zakresu mineralogii i petrografii, w podręczniku zastosowano uproszczone klasyfikacje skał. Uzupełnieniem tej części przewodnika są informacje na temat występowania opisywanych skał w Polsce.
Dział Elementy paleontologii zawiera podstawowe terminy związane z systematyką organizmów kopalnych, ich budową i środowiskiem życia. Ze względu na praktyczny charakter przewodnika zawarto w nim jedynie charakterystykę organizmów, których identyfikacja jest możliwa przy zastosowaniu metod makroskopowych. Szczegółowo omówiono budowę elementów szkieletowych grup organizmów najczęściej zachowujących się w stanie kopalnym. Liczne ilustracje, mające na celu ułatwienie studentom makroskopowy opis i rozpoznawanie skamieniałości, uwzględniaj ą stosowaną powszechnie łacińską terminologię.
Uzupełnieniem działów Elementy tektoniki i Elementy paleontologii jest zamieszczona w załączniku tabela stratygraficzna, zgodna z opracowaniem Międzynarodowej Komisji Stratygraficznej (ISC), obowiązująca od 2004 roku.
Do każdego z działów dołączono spis literatury uzupełniającej.

SPIS TREŚCI

WSTĘP    

1. ELEMENTY TEKTONIKI
1.1.    Wiadomości wstępne z tektoniki    
1.1.1.    Parametry charakteryzujące warstwę    
1.1.2.    Parametry określające położenie warstwy w przestrzeni    
1.1.3.    Określanie położenia warstwy w przestrzeni za pomocą kompasu geologicznego    
1.1.4.    Określanie położenia warstwy na podstawie mapy geologicznej    
1.2.    Intersekcja geologiczna    
1.3.    Deformacje warstw    
1.3.1.    Deformacje ciągłe    
1.3.2.    Deformacje nieciągłe    
1.4.    Inne struktury geologiczne    
1.4.1.    Intruzje    
1.4.2.    Niezgodności    
1.5.    Czytanie map geologicznych    
1.6.    Sporządzanie przekroju geologicznego    
Bibliografia uzupełniająca    

2. PODSTAWY MINERALOGII I PETROGRAFII
2.1.    Minerały skałotwórcze    
2.1.1.    Systematyka minerałów    
2.1.2.    Cechy fizyczne minerałów    
2.2.    Skały magmowe    
2.2.1.    Minerały skałotwórcze skał magmowych    
2.2.2.    Ogólny podział skał magmowych    
2.2.3.    Opis makroskopowy skał magmowych    
2.2.4.    Charakterystyka najczęściej występujących skał magmowych    
2.3.    Skały osadowe okruchowe i ilaste    
2.3.1.    Skład mineralny skał okruchowych i ilastych    
2.3.2.    Opis makroskopowy skał okruchowych i ilastych    
2.3.3.    Charakterystyka najczęściej spotykanych skał okruchowych i ilastych
2.4.    Skały osadowe pochodzenia chemicznego i organicznego    
2.4.1.    Skład mineralny skał chemicznych i organicznych    
2.4.2.    Opis makroskopowy skał chemicznych i organicznych    
2.4.3.    Charakterystyka najczęściej występujących skał pochodzenia chemicznego i organicznego    
2.5.    Skały metamorficzne    
2.5.1.    Podział skał metamorficznych    
2.5.2.    Skład mineralny skał metamorficznych    
2.5.3.    Struktury i tekstury skał metamorficznych    
2.5.4.    Charakterystyka najczęściej występujących skał metamorficznych. Bibliografia uzupełniająca    

3. ELEMENTY PALEONTOLOGII
3.1.    Część ogólna    
3.1.1.    Pojęcia podstawowe    
3.1.2.    Podstawy systematyki świata organicznego    
3.1.3.    Środowiska i tryb życia organizmów    
3.1.4.    Sposoby powstawania i rodzaje skamieniałości    
3.2.    Część systematyczna    
3.2.1.    Gromada Foraminiferida - Otwornice    
3.2.2.    Typ Porifera - Gąbki    
3.2.3.    Typ Cnidaria - Parzydełkowce    
3.2.4.    Typ Mollusca - Mięczaki    
3.2.5.    Typ Arthropoda - Stawonogi    
3.2.6.    Typ Echinodermata - Szkarłupnie    
3.2.7.    Typ Brachiopoda- Ramienionogi    
3.2.8.    Typ Hemichordata- Półstrunowce    
3.3.    Elementy paleobotaniki    
3.3.1.    Ery roślinne w dziejach Ziemi    
3.3.2.    Wybrani przedstawiciele flory karbonu    

Bibliografia uzupełniająca    

ZAŁĄCZNIK    
WYKAZ ŹRÓDEŁ ILUSTRACJI    

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Papciak Dorota, Zamorska Justyna
Skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunku inżynieria środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Może być pomocny w opanowaniu materiału obowiązującego na przedmiotach: biologia i ekologia, biologia sanitarna, biotechnologia środowiska. Został podzielony na trzy części. W części pierwszej zawarto podstawowe informacje z zakresu systematyki organizmów, ich morfologii. Część druga skryptu to wiadomości z szeroko pojętej mikrobiologii środowiska.
Stankowski Wojciech
Aktualny stan budowy geologicznej i właściwości środowiska przyrodniczego są wypadkową wewnętrznych i zewnętrznych procesów Ziemi zaistniałych w czasie geologicznym. Niejednokrotnie elementami strukturalnymi najmłodszej nawet rzeźby bywają składowe sięgające wiekiem najstarszych kart historii Ziemi.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-19 23:22
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.