Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Zintegrowana metoda analizy niezawodności funkcjonowania i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
273
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

przechowalnia

38,00 zł

W    monografii    przedstawiono    metodykę    zastosowania    teorii    niezawodności i bezpieczeństwa w analizie funkcjonowania rzeczywistych systemów zaopatrzenia w wodę  (SZW).   Określono  między  innymi  podstawy  globalnej   oceny systemu wodociągowego w postaci wymiernych parametrów niezawodności. Parametry te określają zarówno techniczną, jak i technologiczną efektywność bezawaryjnej pracy poszczególnych  elementów podsystemów  dostawy (PsDoW)  i  dystrybucji wody (PsDyW) wraz z analizą bezpieczeństwa ich funkcjonowania.  Zarówno aspekty aplikacyjne, jak i teoretyczne tego problemu są przedmiotem intensywnych prac prowadzonych w obszarze naukowym i sektorze usług komunalnych. Zaprezentowana interpretacja bezpieczeństwa w zintegrowanej analizie niezawodności funkcjonowania technicznego i jakościowego SZW wynika z własności systemu, które kształtują pojawiające się losowo zdarzenia eksploatacyjne wraz z ich skutkami akceptowanymi zarówno przez producenta wody (straty w zysku, wzrost liczby awarii i ich konsekwencji), jak i konsumentów (zanieczyszczenie wody w sieci, obniżenie ciśnienia, okresowy brak wody). W zaproponowanej metodyce analizy bezpieczeństwa przyjęto, iż system wodociągowy może przebywać w różnych, zdefiniowanych przez autorkę,  niezawodnościowych stanach eksploatacyjnych: pełnego bezpieczeństwa, dopuszczalnego zagrożenia bezpieczeństwa, kontrolowanego zagrożenia ubezpieczeństwa oraz utraty bezpieczeństwa. Stany te charakteryzują się odmiennym poziomem bezpieczeństwa, wynikającym ze zdolności produkcyjnej PsDoW, bezawaryjności eksploatacji  sieci wodociągowej   oraz  zakresu zmian jakości wody w systemie, rozpatrywanych w wielkości stężenia THM w transportowanej wodzie. W wieloaspektowym modelu analizy niezawodności funkcjonowania i bezpieczeństwa SZW pełną ocenę  systemu uzyskuje  się z  chwilą wyznaczenia kompleksowego parametru analizy. Parametr ten to indeks stanów bezpieczeństwa, przyjmujący postać funkcyjną zmienności w czasie, identyfikującą prawdopodobieństwo przebywania SZW w jednym z czterech stanów eksploatacji.
W pracy przedstawiono procedury badawcze podstawowych narzędzi analitycznych funkcjonowania PsDoW oraz PsDyW (algorytmy wraz z programami komputerowymi) takich, jak:

SPIS TREŚCI

SPIS WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW  

1.    WPROWADZENIE    

2.    PRZEGLĄD LITERATURY    

3.    CEL I ZAKRES PRACY    

4.    UBOCZNE PRODUKTY DEZYNFEKCJI JAKO CZYNNIK WTÓRNEGO ZANIECZYSZCZENIA WODY W PODSYSTEMIE DYSTRYBUCJI    
4.1.    Uboczne produkty chlorowania    
4.2.    Metoda analizy bezpieczeństwa i oceny ryzyka powstawania chloroformu w systemie wodociągowym    

5. NIEZAWODNOŚCIOWE MODELE ANALITYCZNE EKSPLOATACJI SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ    
5.1.    Model analizy niezawodności podsystemu dostawy wody    
5.2.    Model analizy niezawodności jakości wody w podsystemie dystrybucji
5.3.    Model analizy stanów jakości wody w podsystemie dystrybucji    
5.4.    Modelowanie prognostyczne sieci wodociągowej     
5.4.1.    Podstawy matematyczne modelu hydraulicznego    
5.4.2.    Podstawy matematyczne modelu jakościowego    
5.4.3.    Statystyki niezgodności Theila w procesie kalibracji modeli dynamicznych     
5.5.    Problematyka optymalizacji dla systemu wodociągowego    
5.5.1.    Ogólne uwagi o zagadnieniach optymalizacji    
5.5.2.    Algorytm genetyczny w rozwiązywaniu zadania optymalizacji
5.5.3.    Model analizy niezawodności bezpieczeństwa podsystemu dystrybucji wody    
5.5.3.1.    Sformułowanie zadania optymalizacji Niezawodność bezpieczeństwa    
5.5.3.2.    Metodyka rozwiązania zadania optymalizacji Niezawodność bezpieczeństwa    
5.6. Bezpieczeństwo jako zintegrowana analiza niezawodności funkcjonowania technicznego i jakościowego systemu zaopatrzenia w wodę    

6.    CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW BADAŃ    
6.1.    System zaopatrzenia w wodę Wrocławia    
6.1.1.    Podsystem dostawy wody Wrocławia    
6.1.2.    Podsystem dystrybucji wody Wrocławia    
6.2.    System zaopatrzenia w wodę Krakowa    
6.2.1.    Podsystem dostawy wody Krakowa    
6.2.2.    Podsystem dystrybucji wody Krakowa    
6.3.    Modele hydrauliczne i jakościowe systemu wodociągowego Wrocławia i Krakowa    
6.3.1.    Modele hydrauliczne systemów zaopatrzenia w wodę    
6.3.2.    Ocena dopasowania modeli hydraulicznych    
6.3.3.    Modele jakościowe systemów zaopatrzenia w wodę    

7.    CHARAKTERYSTYKI NIEZAWODNOŚCI FUNKCJONOWANIA PODSYSTEMU DOSTAWY WODY    
7.1.    Niezawodność funkcjonowania podsystemu dostawy wody Wrocławia
7.2.    Niezawodność funkcjonowania podsystemu dostawy wody Krakowa    

8.    CHARAKTERYSTYKI NIEZAWODNOŚCI FUNKCJONOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA PODSYSTEMU DYSTRYBUCJI WODY    
8.1.    Niezawodność funkcjonowania podsystemu dystrybucji    
8.1.1.    Estymacja wybranych parametrów niezawodności    
8.1.2.    Rozkłady wybranych parametrów niezawodności    
8.1.3.    Estymacja przedziałowa wybranych parametrów niezawodności
8.1.4.    Ocena przyczyn uszkodzeń sieci wodociągowej    
8.2.    Ocena zmian jakości wody w sieci wodociągowej w ujęciu ubocznych produktów dezynfekcji    
8.2.1.    Jakość wody w sieci wodociągowej Wrocławia    
8.2.2.    Jakość wody w sieci wodociągowej Krakowa    

9.    CHARAKTERYSTYKI NIEZAWODNOŚCI FUNKCJONOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ WROCŁAWIA I KRAKOWA    
9.1.    Analiza niezawodności bezpieczeństwa dostawy wody do konsumenta o wymaganej jakości    
9.1.1.    Parametry niezawodności dostawy wody o wymaganej jakości
9.1.2.    Prawdopodobieństwo wykrycia przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w wodzie w sieci wodociągowej     
9.2.    Jakość wody a stany bezpieczeństwa eksploatacji systemów wodociągowych    
9.3.    Zintegrowana niezawodność funkcjonowania i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę    

10. PODSUMOWANIE    

BIBLIOGRAFIA    

STRESZCZENIE    

ZAŁĄCZNIKI ELEKTRONICZNE
- Wykaz urządzeń technologicznych PsDoW Wrocławia
-    Wykaz urządzeń technologicznych PsDoW Krakowa
-    Parametry niezawodności urządzeń i ugrupowań technologicznych PsDoW Wrocławia
-    Parametry niezawodności urządzeń i ugrupowań technologicznych PsDoW Krakowa
-    Wskaźniki niezawodności obiektów budujących PsDoW
-    Wykaz punktów pomiarowych w procesie kalibracji modeli hydraulicznych SZW Wrocławia i Krakowa
-    Rejestr efektów analizy awaryjności wodociągu Wrocławia i Krakowa

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Żółtowski Jan
W skrypcie zamieszczono zwięzły opis niezawodności obiektów technicznych. Omówiono problemy budowy modeli niezawodnościowych, badań eksploatacyjnych, problemy niezawodności na etapach projektowania, wytwarzania i eksploatacji obiektów oraz właściwego kształtowania części maszynowych. Podano również modele symulacji komputerowej do oceny niezawodności i fizycznych aspektów uszkodzeń.
Podedworna Jolanta, Umiejewska Katarzyna
Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków inżynieria środowiska i ochrona środowiska na uczelniach technicznych. Może być także źródłem cennych informacji teoretycznych i praktycznych dla pracowników laboratoriów badawczych, biur projektowych oraz eksploatatorów oczyszczalni.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-18 10:10
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.