UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Menu
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
KOSZTY WYSYŁKI
  • Przedpłata na konto kurier InPost: 13 zł
  • Płatne kurierowi przy odbiorze kurier InPost: 19 zł
  • InPost Paczkomaty: 12 zł
  • Przedpłata na konto kurier DHL: 16 zł
  • Szczegóły dotyczące wysyłki
Logowanie || Rejestracja

Informacje o produkcie

Wpływ obciążenia zewnętrznego na siły międzyzębne w przekładniach zębatych maszyn górniczych


  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
137
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7335-842-3
  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

W niniejszym opracowaniu omówiono specyfikę obciążeń działających na przekładnie zębate pracujące w napędach przenośników zgrzebłowych oraz napędach organów urabiających kombajnów chodnikowych, a następnie dokonano zróżnicowania obciążeń międzyzębnych w kryterium źródeł wymuszeń na obciążenia zewnętrzne oraz obciążenia wewnętrzne. Do obciążeń wewnętrznych zakwalifikowano ogół powstających w zazębieniu wzbudzeń o charakterze parametrycznym (np. zmienna sztywność zazębienia, zmienne tłumienie drgań w zazębieniu) oraz kinetycznym (np. sumaryczna odchyłka kinematyczna współpracy zębów koła i zębnika, interferencja zębów poza odcinkiem przypora). Natomiast do obciążeń zewnętrznych zaliczono czynniki działające na wały przekładni (np. moment obrotowy, prędkość obrotowa). Na bazie tego podziału przyjęto założenie, że wartości obliczeniowe sił międzyzębnych generowanych w wyniku synergicznego oddziaływania obciążeń wewnętrznych oraz obciążeń zewnętrznych różnią się znacząco od wartości sił przewidywanych dla przypadków tych obciążeń oddziałujących niezależnie. Z punktu widzenia zakładanej trwałości uzębienia ma to niebagatelne znaczenie, ze względu na niebezpieczeństwo niedoszacowania zarówno wartości sił międzyzębnych, jak i częstości ich występowania. Związane jest z tym ryzyko przedwczesnego uszkodzenia, zużycia lub zniszczenia kół zębatych oraz pozostałych elementów przekładni.
Przykładowe przebiegi poboru prądu lub mocy czynnej przez silniki stosowane w układach napędowych przenośników zgrzebłowych oraz w układach napędowych organów urabiających kombajnów chodnikowych przedstawiono wraz z wynikami obserwacji rygorów eksploatacyjnych kilku przenośników zgrzebłowych za pomocą systemu dyspozytorskiego „ZEFIR" w wybranych kopalniach węgla kamiennego. Opracowane dane na temat częstości rozruchów przenośników zgrzebłowych, zarówno skutecznych, jak i nieskutecznych, oraz zarejestrowane przebiegi obciążeń zewnętrznych w czasie pracy ustalonej pozwalają przypuszczać, że obciążenie przekładni zarówno w fazie rozruchu, jak i w czasie pracy ciągłej maszyny roboczej ma istotny wpływ na obniżenie trwałości uzębienia. Zasadność takiego domniemania należy motywować tym, że na skutek częstych rozruchów przenośników w widmie obciążenia międzyzębnego, ze względu na potęgową zależność pomiędzy amplitudą naprężeń a niszczącą liczbą cykli obciążenia, istotny wpływ na trwałość przekładni nabiera liczba cykli o nadmiernie wysokiej amplitudzie. Dominacja cykli o stosunkowo wysokiej amplitudzie może znacząco obniżyć trwałość zębów przekładni, co prowadzi do nieprzewidzianych awarii spowodowanych zniszczeniami typu katastroficznego.
Realizując jeden z celów cząstkowych, zaprezentowano w pracy również dotychczasowy stan wiedzy dotyczący badań przekładni zębatych, przy czym położono szczególny nacisk na omówienie problematyki badań na modelach. Przegląd literatury na temat stosowanych przez badaczy strategii  modelowania przekładni zębatych pozwolił na
 stwierdzenie, iż badania synergicznego wpływu obciążenia zewnętrznego i obciążenia wewnętrznego na siły międzyzębne nie były do tej pory prowadzone. Na tej podstawie dokonano syntezy modelu dynamicznego przekładni zębatej, zbudowanego przez autora na potrzeby badań modelowych. Model fizyczny przekładni stworzono tak, aby odwzorować warunki osadzenia kół zębatych na sprężystych wałach ułożyskowanych podatnie. Układ posiada dziesięć stopni swobody, modelując zarówno drgania oscylacyjne wałów wokół wybranych osi, jak i drgania translacyjne w wybranych płaszczyznach. Źródło obciążenia wewnętrznego odwzorowano za pomocą zmiennej, w funkcji kąta obrotu koła, sztywności zazębienia, zmiennego tłumienia drgań zazębienia, błędów zarysu zębów, interferencji pozornej zębów poza odcinkiem prawidłowego przyporu oraz luzu międzyzębnego. Natomiast źródło obciążenia zewnętrznego zamodelowano za pomocą zmiennych w czasie przebiegów momentu obrotowego działającego na wały przekładni.
Na podstawie modelu fizycznego wyprowadzono dziesięć równań różniczkowych rzędu drugiego, składających się na model matematyczny przekładni zębatej. Opierając się na przeprowadzonym przeglądzie metod numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych, dokonano wyboru metody Runge-Kutta-Felhberga z optymalizowanym krokiem całkowania, kierując się przekonaniem o najkorzystniejszych własnościach tejże metody zarówno jeśli chodzi o szybkość, jak i dokładność obliczeń. Na potrzeby niniejszej pracy autor przygotował również algorytm rozwiązywania równań modelu matematycznego, na którym bazuje działanie programu komputerowego przeznaczonego do poszukiwania na drodze numerycznej rozwiązań tegoż modelu. Należy zaznaczyć, iż program ten został zweryfikowany na kilku przykładach obliczeniowych w celu stwierdzenia poprawności prowadzonych działań matematycznych. W pracy zamieszczono także wyniki badań laboratoryjnych przekładni zębatej, na podstawie których dokonano oceny adekwatności modelu dynamicznego przekładni zębatej. Decyzja o pozytywnej walidacji modelu dynamicznego opierała się na podobieństwie jakościowym przebiegów czasowych przyspieszeń drgań oraz zgodności charakterystyk czasowo-amplitudowych, określonych na bazie pomiarów przyspieszeń stycznych drgań kół zębatych oraz obliczonych za pomocą modelu dynamicznego.
W niniejszej monografii zamieszczono również algorytm prowadzenia badań symulacyjnych oraz zdefiniowano odpowiedni współczynnik umożliwiający ilościowe porównanie wyników badań symulacyjnych dla różnych wartości parametrów geometrii zazębienia czy też różnych obciążeń eksploatacyjnych, w kryterium zmniejszenia zasobu wytrzymałości zmęczeniowej zębów przekładni. Współczynnik ten został nazwany współczynnikiem zintegrowanego obciążenia międzyzębnego Kin, przekładni. Badania modelowe prowadzono na przekładniach jednostopniowych, co umożliwiło łatwiejszą identyfikację wpływu poszczególnych parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na wartość sił międzyzębnych.

SPIS TREŚCI

Wykaz ważniejszych symboli i oznaczeń    

1.    WPROWADZENIE    

2.    PRZEDMIOT I CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA    

3.    OBCIĄŻENIA EKSPLOATACYJNE UKŁADÓW NAPĘDOWYCH WYBRANYCH MASZYN GÓRNICZYCH    

4.    MODELOWANIE PRZEKŁADNI ZĘBATYCH W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ    
4.1.    Modele dyskretne o jednym stopniu swobody    
4.2.    Modele dyskretne o wielu stopniach swobody    

5.    MODEL DYNAMICZNY PRZEKŁADNI ZĘBATEJ WALCOWEJ    
5.1.    Synteza modelu dyskretnego przekładni zębatej walcowej    
5.2.    Model fizyczny przekładni zębatej walcowej    
5.3.    Model matematyczny przekładni zębatej walcowej    
5.4.    Obciążenie zewnętrzne wałów przekładni zębatej    
5.5.    Modelowanie sztywności zazębienia    
5.6.    Modelowanie sztywności wałów przekładni zębatej    
5.6.1.    Sztywności skrętne wałów c^,j_2 i c^,3_4     
5.6.2.    Sztywności poprzeczne wałów cqx2 i cqx3     
5.6.3.    Sztywności poprzeczne wałów c&2 i c^j     
5.7.    Modelowanie tłumienia drgań w przekładni zębatej    
5.7.1.    Tłumienie drgań skrętnych ką,.2 i k^^    
5.7.2.    Tłumienie drgań poprzecznych k^a i fc&3    
5.7.3.    Tłumienie drgań poprzecznych kqx2 ikgxi    
5.7.4.    Tłumienie drgań w zazębieniu    
5.8.    Modelowanie odchyłek zazębienia    

6.    WERYFIKACJA ORAZ WALIDACJA MODELU DYNAMICZNEGO PRZEKŁADNI ZĘBATEJ    
6.1.    Wybór metody numerycznego rozwiązywania równań ruchu    
6.2.    Algorytm rozwiązywania modelu matematycznego    
6.3.    Weryfikacja modelu dynamicznego oraz programu obliczeniowego
6.4.    Walidacja modelu dynamicznego przekładni zębatej    

7.    BADANIA WPŁYWU WZBUDZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ZEWNĘTRZNYCH NA MIĘDZYZĘBNE SIŁY DYNAMICZNE    
7.1.    Metodyka badań na modelu dynamicznym    
7.2.    Parametry obiektów badań    
7.3.    Wyniki badań na modelu dynamicznym przekładni zębatej    

8.    PODSUMOWANIE ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE    

BIBLIOGRAFIA    
Streszczenie    

  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska