Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » FIZYKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Zastosowanie zespolonej optyki geometrycznej w akustooptyce i fototermice
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
169
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

25,00 zł

W monografii przeanalizowano oddziaływanie optycznej wiązki gaussowskiej z falami sprężystą i termiczną w konfiguracji Ramana-Natha. Do opisu obu oddziaływań zastosowano tę samą metodę - metodę zespolonej optyki geometrycznej.
W rozdziale 3. opisano różne rodzaje optycznych wiązek gaussowskich. Przypomniano tradycyjne metody opisu takich wiązek, jak również zastosowano nową jednolitą matematycznie metodę, wykorzystującą transformacje całkowe. Wykryto nową grupę modów gaussowskich, dla których zaproponowano nazwę znormalizowane mody Gaussa-Hermite'a.
W rozdziale 4. wiązkę gaussowską opisano posługując się językiem optyki geometrycznej zastosowanym do skalarnego równania falowego. Rozdział ten ma zasadnicze znaczenie, gdyż rozwinięte w nim metody są wykorzystywane w dalszej części monografii. Dodatkowo sformułowano równania optyki geometrycznej i odpowiedni rachunek zaburzeń dla równania przyosiowego oraz zastosowano je do opisu modu podstawowego wiązki gaussowskiej. W obu wymienionych powyżej przypadkach zastosowano zespoloną wersję rozwiązań równań optyki geometrycznej.
Metody obliczeniowe rozwinięte w rozdziale 4. zastosowano w dwóch następnych rozdziałach do opisu oddziaływania akustooptycznego Ramana-Natha (rozdz. 5) oraz do opisu sygnału normalnego w detekcji fotodeflekcyjnej w pomiarach fototermicznych (rozdz. 6). Posługując się rachunkiem zaburzeń w obu przypadkach uwzględniono poprawki fazową deflekcyjną refrakcyjną oraz amplitudową. Wyznaczenie tych poprawek pozwoliło obliczyć przestrzenno-czasowe rozkłady natężenia światła w wiązce gaussowskiej sondującej pole danej fali - sprężystej lub termicznej. Wszystkie poprawki wpływają na wartość eikonału i rozkład amplitudy wiązki świetlnej. Obydwa rozpatrywane przypadki różnią się zdecydowanie ostateczną detekcją przekształconej wiązki optycznej. Dla oddziaływania akustooptycznego rozpatrzono natężeniową detekcję szczelinową natomiast w zjawisku fototermicznym detekcję za pomocą diod kwadrantowej i centroidalnej.


SPIS TREŚCI

1.    WSTĘP    

2.    WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ    

3.    FALOWY OPIS WIĄZKI GAUSSOWSKIEJ    
3.1.    Tradycyjne (standardowe) metody opisu propagacji wiązek gaussowskich    
3.1.1.    Wykorzystanie zasady Huygensa-Fresnela    
3.1.2.    Wykorzystanie przyosiowego równania falowego - metoda przewidywań    
3.2.    Zastosowanie transformacji Fouriera    
3.2.1.    Mod podstawowy jednowymiarowej wiązki gaussowskiej    
3.2.2.    Astygmatyczna wiązka gaussowska    
3.2.3.    Mody Gaussa-Hermite'a wyższych rzędów     
3.3.    Zastosowanie transformacji Hankela    
3.3.1.    Mod podstawowy wiązki gaussowskiej     
3.3.2.    Mody Gaussa-Laguerre'a    
3.4.    Inne rodzaje wiązek gaussowskich i modów laserowych     

4.    GEOMETRYCZNY OPIS WIĄZKI GAUSSOWSKIEJ    
4.1.    Równania optyki geometrycznej dla równania Helmholtza    
4.1.1.    Rozwiązania ogólne równań optyki geometrycznej     
4.1.2.    Rachunek zaburzeń dla równania promieni    
4.1.3.    Rachunek zaburzeń w ośrodku jednorodnym    
4.1.4.    Opis propagacji wiązki gaussowskiej w ośrodku jednorodnym     
4.1.5.    Opis propagacji wiązki gaussowskiej przez płytkę płaskorównoległą przy padaniu normalnym    
4.2.    Równania optyki geometrycznej dla równania przyosiowego    
4.2.1. Opis propagacji wiązki gaussowskiej w ośrodku jednorodnym     

5.    ZASTOSOWANIE ZESPOLONEJ OPTYKI GEOMETRYCZNEJ DO OPISU ODDZIAŁYWAŃ AKUSTOOPTYCZNYCH     
5.1.    Podstawowe równania oddziaływań akustooptycznych     
5.2.    Oddziaływanie akustooptyczne optycznych wiązek ograniczonych    
5.2.1.    Zastosowanie transformacji Fouriera     
5.2.2.    Zastosowanie metod trądycyj nej optyki geometrycznej    
5.2.3.    Zastosowanie metody zespolonej optyki geometrycznej    
5.2.4.    Wyniki przykładowych obliczeń numerycznych    

6.    ZASTOSOWANIE ZESPOLONEJ OPTYKI GEOMETRYCZNEJ DO OPISU DETEKCJI FOTODEFLEKCYJNEJ W POMIARACH FOTOTERMICZNYCH     
6.1.    Fale termiczne i ich wpływ na współczynnik załamania światła    
6.2.    Poprawki do trajektorii promieni, do eikonału i do amplitud promieniowych w wiązce sondującej     
6.3.    Problem odwrotny optyki geometrycznej i rozkład natężenia światła w płaszczyźnie detekcji     
6.4.    Sygnał fotodeflekcyjny    
6.4.1.    Fotodioda kwadrantowa     
6.4.2.    Fotodioda centroidalna    
6.4.3.    Sygnał końcowy     

7.    PODSUMOWANIE    
DODATKI    
Dodatek 1 - f£>{hD -> oo)     
Dodatek 2 - fg{hD)     
Dodatek 3 - f%\hD -+ oo)     
Dodatek 4 - f™{hD)     
BIBLIOGRAFIA (układ numeryczny)     
BIBLIOGRAFIA (układ alfabetyczny)    
Streszczenie       

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Hurnik Hieronim
Książka poznańskiego profesora, który wniósł do rozwoju astrometrii także własny wkład, opisuje metody i techniki obserwacyjne stosowane w tej dziedzinie od czasów zamierzchłych do współczesności, daje przegląd astronomicznego instrumentarium.
Zagórski Alfred
W książce przedstawione zostały zagadnienia obejmujące funkcje specjalne (funkcje Eulera, wielomiany ortogonalne, funkcje Bessela), dystrybucje, analizę Fouriera (w ujęciu dystrybucyjnym), funkcje Greena, operatory w przestrzeniach Hilberta, metody drugiej kwantyzacji, operatorowe funkcje Greena oraz elementy teorii grup z uwzględnieniem jej zastosowań w mechanice kwantowej, chemii i fizyce ciała stałego. Każdy rozdział uzupełniony został o zestaw odpowiednich zadań.
Krzysztofik Izabela, Osiecki Jan W.
Treść skryptu obejmuje zagadnienia optyki w zakresie światła widzialnego i podczerwieni, klasyczne układy celownicze oraz przyrządy noktowizyjne i termowizyjne.
Jóźwicki Romuald
Celem podręcznika jest zapoznanie odbiorcy ze zjawiskami determinującymi generację wiązki, a przede wszystkim z możliwością wykorzystania laserów w szeroko pojętej technice i medycynie.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-19 15:09
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.