Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » PRAWO
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Sprzedajne nadużycie funkcji publicznej. Studium z prawa karnego
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
634
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7299-697-8

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

41,00 zł

Prezentowana monografia dotyczy korupcji, czyli odstępstwa od obowiązków wynikających z pełnionej funkcji publicznej dla osiągania prywatnych korzyści. Współcześnie widzi się w korupcji zagrożenie dla praworządności i stabilności instytucji demokratycznych, zasady formalnej równości obywateli oraz legitymacji państwa w oczach społeczeństwa. Nie ulega więc wątpliwości, że zachowania godzące w autorytet i prawidłowe funkcjonowanie instytucji władztwa publicznego winny być objęte kryminalizacją.

Zasadniczym celem prezentowanej monografii jest określenie zakresu kryminalizacji wyżej wspomnianych zachowań z punktu widzenia ochronnej i gwarancyjnej funkcji prawa karnego.
Autor omawia rozwój antykorupcyjnych działań w państwach starożytnych (kodeks Hammurabiego, ustawy faraonów, Stary Testament, ustawodawstwo Aten i Sparty, Ustawa XII Tablic, edykty cesarzy rzymskich). Następnie skupia się na prawie zwyczajowym i stanowionym w Polsce, poczynając od statutów Kazimierza Wielkiego przez okres zaborów, ustawodawstwo II Rzeczpospolitej, lata PRL, po obecnie obowiązujący kodeks karny. Przedstawia również podstawy odpowiedzialności za konkretne postacie sprzedajnego nadużycia funkcji publicznej (nadużycie uprawnień, łapownictwo bierne, sprzedajność wyborcza, poświadczenie nieprawdy w dokumentach), ze szczególnym wyróżnieniem korupcji wśród służb mundurowych.
Monografię kończy wykaz wykorzystanych do egzemplifikacji orzeczeń sądowych i obszerna bibliografia.

Spis Treści:

Wykaz skrótów
Wstęp


Rozdział I. Zagadnienia terminologiczne i metodologiczne
1.Uwagi terminologiczne
2.Problemy i hipotezy badawcze
3.Metody badań

Rozdział II. Początki i rozwój kryminalizacji sprzedajnego nadużycia funkcji publicznej

1.Despotie wschodnie
2.Prawo staroizraelskie
3.Prawa greckie
4.Prawo rzymskie

Rozdział III. Kształtowanie się podstaw karania za sprzedajne nadużycie funkcji publicznej w Polsce
1.Królestwo Polskie. Pierwsza Rzeczpospolita
1.1.Prawo zwyczajowe
1.2.Prawo stanowione (ziemskie, miejskie i wiejskie)
1.3.Wojskowe prawo karne
2.Prawo karne w dobie zaborów
2.1.Zabór pruski (1772-1806 / 1815-1918)
2.2.Zabór austriacki
2.3.Księstwo Warszawskie (1807-1815)
2.4.Królestwo Polskie
2.5.Wolne Miasto Kraków
2.6.Prawo karne wojskowe
3.Druga Rzeczpospolita (1918-1945)
3.1.Ustawodawstwo powszechne
3.1.1.Do wejścia w życie kodeksu karnego z 1932 roku
3.1.2.Sprzedajne nadużycie funkcji publicznej w kodeksie karnym z 1932 roku
3.2.Prawo karne wojskowe
3.3.Występki i wykroczenia służbowe. Odpowiedzialność dyscyplinarna
4.Polska Ludowa (1944-1989)
4.1.Ustawodawstwo powszechne
4.1.1.Lata 1944-1969
4.1.2.Lata 1970-1989
4.2.Sprzedajne nadużycie funkcji publicznej w prawie karnym wojskowym
4.3.Przewinienia służbowe i odpowiedzialność dyscyplinarna
5.Trzecia Rzeczpospolita
5.1.Pod rządami kodeksu z 1969 roku i w pierwszych latach obowiązywania kodeksu karnego z 1997 roku
5.2.Stan prawny po nowelizacjach kodeksu karnego z 1997 roku

Rozdział IV. Zakres i formy kryminalizacji przestępstw sprzedajnego nadużycia
funkcji publicznej

1.Przedmiot ochrony przestępstw sprzedajnego nadużycia funkcji publicznej
1.1.Dobra korzystające z ochrony prawnej w przepisach typizujących
przestępstwa sprzedajnego nadużycia funkcji publicznej
1.2.Podobieństwo przestępstw sprzedajnego nadużycia funkcji publicznej
1.3.Pokrzywdzony przestępstwem sprzedajnego nadużycia funkcji publicznej
2.Podmiot przestępstw sprzedajnego nadużycia funkcji publicznej - kryteria klasyfikacji
3.Podstawy odpowiedzialności za sprzedajne nadużycie funkcji publicznej
3.1.Przestępstwo nadużycia uprawnień (art. 231 k.k.)
3.2.Łapownictwo bierne - sprzedajność (art. 228 k.k.)
3.3.Sprzedajność wyborcza
3.4.Poświadczenie nieprawdy w dokumencie (art. 271 k.k.)
3.5.Odpowiedzialność za sprzedajne nadużycie funkcji publicznej w części
wojskowej kodeksu karnego

Rozdział V. Środki i postacie sprzedajnego nadużycia uprawnień publicznych
1.Rodzaje i charakterystyka środków sprzedajnego nadużycia uprawnień publicznych
1.1.Korzyść majątkowa i osobista
1.1.1.Pojęcie "korzyści" przed i w czasie obowiązywania kodeksu karnego z 1932 roku
1.1.2.Korzyść majątkowa i osobista w kodeksie karnym z 1969 roku
1.1.3.Korzyść majątkowa i osobista de legę lata
1.1.4.Pojęcie "korzyści" - stanowisko własne. Uwagi de legeferenda
1.2.Obietnica korzyści
1.3.Cel osiągnięcia korzyści
2.Postacie sprzedajnego nadużycia uprawnień publicznych - semantyczno - komunikacyjna interpretacja
2.1.Działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego
2.2.Szczególne postacie sprzedajnego nadużycia uprawnień

Rozdział VI. Polityka karna w zakresie przestępstw sprzedajnego nadużycia funkcji publicznej
1.Struktura i odmiany podstawowych typów przestępstw. Ustawowy wymiar kary
2.Środki ustawowej progresji karania
2.1.Grzywna kumulatywna
2.2.Konsekwencje "zawodowego" charakteru popełnianych przestępstw
2.3.Środki karne
2.3.1.Zakaz zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania zawodu
2.3.2.Wydalenie z zawodowej służby wojskowej
2.3.3.Degradacja
3.Klauzula bezkarności
4.Prawne skutki skazania
5.Odpowiedzialność dyscyplinarna
Zakończenie
Orzeczenia sądowe
Bibliografia

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Chiżniak Władysław
Poniższy zakres ćwiczeń projektowych powiązany jest z oceną widokową różnych obiektów przyrody, z którymi spotykamy się w agro- i ekoturystyce. Ze względu na przeznaczenie informacyjne podane w niniejszej książce powinny budzić w czytelnikach chęć podtrzymania z przyrodą stałych bezpośrednich kontaktów oraz uczenia się jej języka. Dlatego najważniejsze są ćwiczenia ilustrowane rysunkami kolorowymi, co ułatwi poznanie rzeczywistości przyrodniczej oraz rozwiązywanie zadań.
Rak Janusz Ryszard, Tchórzewska - Cieślak Barbara
Problematyka zawarta w monografii to efekt badań naukowych i odczucie pilnej potrzeby zwrócenia uwagi na obszar oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-19 08:55
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.