UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Subiektywizm w badaniach kryminalistycznych. Przyczyny i zakres stosowania subiektywnych ocen w wybranych metodach identyfikacji człowieka


Subiektywizm w badaniach kryminalistycznych. Przyczyny i zakres stosowania subiektywnych ocen w wybranych metodach identyfikacji człowieka
  Cena:

przechowalnia

25,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
258
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7299-707-4
  Cena:

przechowalnia

25,00 zł

Prezentowana publikacja ma charakter specjalistyczny i nowatorski. Autor podzielił pracę na następujące rozdziały: Identyfikacja kryminalistyczna; Obszar subiektywizmu w badaniach identyfikacyjnych - metodyka badań własnych; w kolejnych rozdziałach omówił rodzaje identyfikacji - daktyloskopijną, genetyczną, pismoznawczą oraz fonoskopijną, a także osmologiczną i traseologiczną. Każda z tych kwestii została poparta komentarzem ekspertów i wnioskami. Dzięki takiej strukturze książka zyskała układ przejrzysty i czytelny. W badaniach kryminalistycznych istotna jest identyfikacja osób, rzeczy i substancji, jak również zwierząt i roślin na podstawie śladów ujawnianych podczas oględzin miejsc zdarzeń. Autor podejmuje tę ważną kwestię w kryminalistyce jako samodzielnej nauce, wykazując bezpośredniego związek, jaki zachodzi między źródłami cech identyfikacyjnych a poziomem subiektywizmu. O poziomie subiektywizmu decydują właściwości cech oraz zastosowane metody badawcze. Cechy budowy materii (np. atomy, molekuły, DNA) są niezmienne i ściśle zdefiniowane, w związku z tym ograniczają subiektywizm w maksymalnym stopniu. Wyższy poziom subiektywizmu występuje przy wykorzystaniu cech morfologii (np. cech linii papilarnych). Najwyższy stopień subiektywizmu generują cechy komunikacji (mowy, pisma) ze względu na swoją modyfikowalność, dużą podatność na deformacje i niski poziom określoności. Jeśli chodzi o wykorzystywane badania to największy poziom subiektywizmu występuje w identyfikacji pismoznawczej i fonoskopijnej. Pracę kończy rozdział, w którym autor szczegółowo analizuje wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród prokuratorów i sędziów, którzy zostali poproszeni o wyrażenie swojej oceny dotyczącej ekspertyz kryminalistycznych. W celach poznawczych i źródłowych pomieszczono liczne wykresy, rysunki oraz tabele. Publikację zamyka bibliografia i streszczenie w języku angielskim.

Spis Treści:

Wstęp
I. Identyfikacja kryminalistyczna
1. Pojęcie identyfikacji kryminalistycznej
2. Cechy identyfikacyjne
3. Rodzaje identyfikacji kryminalistycznej
4. Ślady kryminalistyczne
5. Materiał porównawczy
6. Etapy badań identyfikacyjnych
7. Metody ustalania wyników badań identyfikacyjnych
8. Ocena badań identyfikacyjnych
II. Obszary subiektywizmu w badaniach identyfikacyjnych - metodyka badań własnych
1. Uwagi ogólne
2. Wprowadzone pojęcia
3. Metodyka badań własnych
4. Psychologia biegłych
III. Identyfikacja daktyloskopijna
1. Przedmiot i zakres badań daktyloskopijnych
2. Daktyloskopijne cechy identyfikacyjne
3. Wartość identyfikacyjna poszczególnych rodzajów cech
4. Ustalanie wartości identyfikacyjnej zespołu cech
5. Subiektywizm w identyfikacji daktyloskopijnej
6. Postulat wprowadzania opinii prawdopodobnych do badań daktyloskopijnych
7. Perspektywa stworzenia ujednoliconego standardu identyfikacji daktyloskopijnej
8. Automatyczna identyfikacja daktyloskopijna
9. Komentarze ekspertów
10. Wnioski
IV. Identyfikacja genetyczna
1. Ogólna charakterystyka badań genetycznych
2. Cechy identyfikacji genetycznej i ich właściwości
3. Subiektywizm w identyfikacji genetycznej
4. Komentarze ekspertów
5. Wnioski
V. Identyfikacja pismoznawcza
1. Pismo ręczne jako przedmiot badań kryminalistycznych
2. Rodzaje cech graficznych pisma ręcznego
3. Właściwości graficznych cech pisma
4. Próba wyodrębnienia quasi - grupowych, quasi - podstawowych i quasi indywidualnych cech pisma
5. Subiektywizm w identyfikacji pismoznawczej
6. Komentarze ekspertów
7. Wnioski
VI. Identyfikacja fonoskopijna
1. Przedmiot i zakres badań fonoskopijnych
2. Metody badań fonoskopijnych
3. Badania aparaturowe w fonoskopii
4. Etapy badań fonoskopijnych
5. Rodzaje cech identyfikacji fonoskopijnej
6. Właściwości cech identyfikacji fonoskopijnej
7. Subiektywizm w identyfikacji fonoskopijnej
8. Komentarze ekspertów
9. Wnioski
VII. Identyfikacja osmologiczna
1. Charakterystyka badań osmologicznych
2. Zapach i jego właściwości
3. Rejestrowanie i rozróżnianie zapachów
4. Przebieg badań osmologicznych
5. Subiektywizm w identyfikacji osmologicznej
6. Komentarze ekspertów
7. Wnioski
VIII. Identyfikacja traseologiczna
1. Pojęcie i zakres badań traseologicznych
2. Rodzaje cech identyfikacji traseologicznej
3. Właściwości traseologicznych cech identyfikacyjnych
4. Subiektywizm w identyfikacji traseologicznej
5. Komentarze ekspertów
6. Wnioski
IX. Identyfikacja kryminalistyczna w ocenie prokuratorów i sędziów
1. Badania ankietowe
2. Analiza akt spraw
Podsumowanie
Bibliografia
Summary
  Cena:

przechowalnia

25,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska