UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów.

Informacje o produkcie

Obróbka skrawaniem. Podstawy teoretyczne


Obróbka skrawaniem. Podstawy teoretyczne
  Cena:

przechowalnia

28,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
218
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

28,00 zł

W książce zawarto podstawowe wiadomości z tzw. teorii skrawania, tj. z mechanizmu tworzenia się wióra, ze zjawisk występujących na powierzchni natarcia i przyłożenia, z ciepła powstającego w procesie skrawania i jego skutków w postaci rozkładu strumieni cieplnych i temperatur, ze zjawisk towarzyszących zużywaniu się ostrza, a także wiadomości z obszaru skrawalności materiałów i podstaw doboru parametrów skrawania. W treści książki zamieszczono wiele zależności matematycznych, nierzadko empirycznych, na podstawie których tworzy się modele zjawisk występujących w procesie skrawania. Bez wątpienia, nie jest to pozycja przewidziana do szerokiego wykorzystywania w obszarze kształcenia z obróbki ubytkowej. Jest ona ukierunkowana na specjalistów (specjalności) z ww. obróbki. Od ponad 30 lat w Katedrze Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej specjalność obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn jest prowadzona dla studentów ostatnich 2 lat studiów magisterskich. W ramach tej specjalności jest przedmiot „teoria skrawania”. Książka ta jest przeznaczona do takiego właśnie przedmiotu oraz dla osób i instytucji badawczo-rozwojowych, które zajmują się zagadnieniem rozwoju obróbki ubytkowej.

Spis treści:
1. Wprowadzenie
1.1. Pojęcia podstawowe
1.2. Podział obróbki ubytkowej
1.3. Podstawy procesu kształtowania powierzchni brył przez skrawanie
1.4. Elementy przedmiotu obrabianego i narzędzia
1.5. Parametry procesu skrawania
1.6. Geometria ostrza
1.6.1. Układ narzędzia
1.6.2. Układ technologiczny
1.6.3. Układ roboczy
1.7. Materiały narzędziowe
1.7.1. Stale szybkotnące
1.7.2. Węgliki spiekane
1.7.3. Spieki ceramiczne
1.7.4. Materiały supertwarde
1.7.5. Wytyczne doboru materiałów narzędziowych
Bibliografia

2. Mechanika procesu skrawania
2.1. Wprowadzenie
2.2. Klasyfikacja podstawowych przypadków skrawania
2.3. Strefa tworzenia wióra
2.4. Modele strefy tworzenia wióra
2.5. Model z rozwiniętym obszarem linii poślizgów
2.5.1. Wielkość odkształceń w strefie tworzenia wióra
2.5.2. Wielkość naprężeń w strefie tworzenia wióra
2.5.3. Granice obszaru tworzenia wióra
2.5.3.1. Ustalenie granicy końcowej
2.5.3.2. Ustalenie zewnętrznej granicy odkształceń
2.5.3.3. Ustalenie granicy początkowej
2.5.3.4. Doświadczalne wyznaczenie kąta końcowej płaszczyzny poślizgu
2.5.4. Główny kierunek odkształcenia w wiórze
2.5.5. Wydłużenie naturalne przy skrawaniu
2.5.6. Energia, moc i praca właściwa skrawania
2.5.7. Analiza tworzenia wióra w modelu rozszerzonym
2.6. Model z jedną umowną płaszczyzną poślizgu
2.6.1. Kąt nachylenia umownej płaszczyzny poślizgu
2.6.2. Odkształcenie γsh na umownej płaszczyźnie poślizgu
2.6.3. Umowny kąt zgniotu ηsh
2.6.4. Naprężenie styczne i normalne na umownej płaszczyźnie poślizgu
2.6.5. Związek między siłami Fcγ i Ffγ a współczynnikiem tarcia i naprężeniami τsh i σsh
2.6.6. Związek między kątami Θ, φ i γ0
2.6.7. Obliczanie sił skrawania
2.6.7.1. Wpływ temperatury na opór odkształcenia plastycznego
2.6.7.2. Wpływ szybkości odkształcenia na opór odkształcenia plastycznego
2.6.7.3. Wpływ stopnia odkształcenia na opór odkształcenia plastycznego
2.6.7.4. Wydłużenie naturalne dla prób wytrzymałościowych rozciągania
2.6.8. Wpływ parametrów skrawania na proces tworzenia wióra
2.6.8.1. Bezpośredni wpływ prędkości skrawania νc na proces tworzenia wióra
2.6.8.2. Pośredni wpływ prędkości skrawania νc na proces tworzenia wióra
2.6.8.3. Bezpośredni wpływ kąta natarcia γ0 na proces tworzenia wióra
2.6.8.4. Pośredni wpływ kąta natarcia na proces tworzenia wióra
2.6.8.5. Wpływ grubości warstwy skrawnej
2.6.9. Energia, praca właściwa skrawania
2.7. Model MES procesu skrawania
Bibliografia

3. Procesy stykowe na powierzchni natarcia
3.1. Związek między kształtem linii tekstury w wiórze i prędkością ruchu we wtórnym obszarze odkształceń plastycznych
3.2. Odkształcenie i prędkość odkształcenia w obszarze OAB
3.3. Naprężenia na styku wióra z powierzchnią natarcia
3.4. Współczynnik tarcia na powierzchni natarcia
3.5. Narost
Bibliografia
4. Procesy stykowe na powierzchni przyłożenia
4.1. Styk powierzchni przyłożenia ostrza z materiałem skrawanym
4.2. Naprężenia na styku powierzchni przyłożenia
4.3. Siły działające na powierzchni przyłożenia
4.4. Sposoby pomiaru sił działających na powierzchni przyłożenia
4.5. Wpływ szerokości starcia na siły działające na powierzchni przyłożenia
Bibliografia

5. Ciepło i temperatura w procesie skrawania
5.1. Źródła i rozkład strumieni cieplnych
5.2. Temperatura skrawania
5.3. Średnia temperatura wióra
5.4. Średnia temperatura styku na powierzchni natarcia
5.5. Metody pomiaru temperatury skrawania
5.5.1. Metody termoelektryczne
5.5.1.1. Metody termoelementu naturalnego
5.5.1.2. Metody termoelementu wkładanego
5.5.1.3. Metoda ostrza składanego
5.5.1.4. Metody termoelementu przecinanego
5.5.2. Metody termowizyjne
5.6. Ciecze obróbkowe
5.6.1. Wymagania stawiane cieczom obróbkowym
5.6.2. Charakterystyka cieczy obróbkowych
5.6.2.1. Chłodziwa lotne
5.6.2.2. Chłodziwa ciekłe
5.6.2.3. Pasty obróbkowe
5.6.3. Zasady doboru płynów obróbkowych
5.6.4. Minimalne smarowanie i obróbka na sucho
5.6.4.1. Sposoby realizacji minimalnego smarowania
5.6.4.2. Obróbka na sucho
Bibliografia
6. Zużycie ostrza
6.1. Zużycie wytrzymałościowe
6.2. Zużycie ścierne
6.3. Zużycie adhezyjne
6.4. Zużycie dyfuzyjne
6.4.1. Zużycie dyfuzyjne ostrzy z węglików spiekanych grupy wolframowej
6.4.2. Zużycie dyfuzyjne ostrzy z węglików spiekanych grupy wolframowo-tytanowej
6.5. Utlenianie
6.6. Odkształcenie plastyczne
6.7. Charakterystyka geometryczna zużycia ostrza
6.8. Przebieg zużycia ostrza
6.9. Trwałość ostrza narzędzia
6.10. Wpływ narostu na zużycie ostrza narzędzia skrawającego
Bibliografia

7. Skrawalność materiałów
7.1. Pojęcie skrawalności
7.2. Wskaźniki skrawalności
7.3. Metody szybkiego określania skrawalności
7.3.1. Metody oparte na pomiarze zużycia ostrza
7.3.2. Metody pośrednie
7.4. Czynniki wpływające na skrawalność materiałów
7.5. Skrawalność stali
7.5.1. Wpływ składników chemicznych
7.5.2. Wpływ składników strukturalnych
7.5.3. Wpływ własności mechanicznych
7.6. Skrawalność żeliwa
Bibliografia

8. Dobór parametrów skrawania 1
8.1. Analiza czasów
8.2. Analiza kosztów
8.3. Kolejności doboru parametrów skrawania
8.4. Wykorzystanie mocy obrabiarki
8.5. Dobór głębokości skrawania
8.6. Dobór posuwu

9. Kierunki rozwoju obróbki skrawaniem

Bibliografia
  Cena:

przechowalnia

28,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska