UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

C#. PORADY & METODY


C#. PORADY & METODY
  Cena:

przechowalnia

79,90 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Wydawnictwo: Nakom
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
588
Okładka
miękka
Format
B5
  Cena:

przechowalnia

79,90 zł

Spis treści:


Część I Środowisko .NET i język C#

Rozdział 1 Wprowadzenie do języka C# i środowiska NET

 • Kiedy użyć języka C#, a kiedy języka C++?

 • Środowisko .NET i inne środowiska

 • Korzystanie z Common Language Runtime

 • Przeglądanie kodu zapisanego w języku pośrednim

 • Wykorzystanie możliwości debuggowania just – in – time

 • Współpraca .NET i COM

 • Wykorzystanie mechanizmy wersjonowania środowiska .NET do obsługi aktualizacji oprogramowania

 • Badanie możliwości klasy z użyciem technologii odzwierciedlenia

Rozdział 2 Tworzenie aplikacji za pomocą Visual Studio .NET

 • Korzystanie z okna dialogowego opcji Visual Studio

 • Dostosowywanie pasków narzędziowych i menu

 • Dodawanie elementów do menu narzędziowego

 • Początki pracy z Visual Studio .NET [

 • Okienko narzędziowe Properties

 • IntelliSense 

 • System pomocy

Część II Język C#

Rozdział 3 Zaczynamy pracę z językiem C#

 • Odwołania do klas biblioteki języka C# [

 • Tworzenie programu uruchamianego z linii poleceń

 • Dodawanie referencji do programu uruchamianego z linii poleceń

 • Porównanie wyników z językiem C++

 • Tworzenie programów dla Windows

 • Porównanie wyników z Visual Basic-iem

 • Jak rozumieć białe spacje i tokeny?

 • Komentowanie kodu

 • Komentowanie kodu z użyciem XML-a

 • Debugger C#

 • Okno Output i lista zadań

 • Jak odczytać zawartość okna zadań

 • Tworzenie i używanie własnych przestrzeni nazw

 • Użycie klasy Console

 • Formatowanie wyjścia łańcuchów

 • Dyrektywy preprocesora

Rozdział 4 Podstawy języka C#

 • Typy przechowujące wartości

 • Referencje

 • Tworzenie wyrażeń

 • Tworzenie instrukcji

 • Kod zarządzany

 • Stosowanie operatoró logicznych

 • Operatory relacyjne, operatory porównania i operatory warunkowe

 • Operatory przypisania

 • Operatory działań na typach danych

 • Stosowanie kodu niezabezpieczonego

 • Stosowanie operatora sizeof

 • Pakowanie o odpakowywanie

 • Instrukcje sprawdzane i niesprawdzane

 • Tworzenie pętli

 • Instrukcje sterujące programu

 • Zasięg w C#

Rozdział 5 Typy danych w języku C#

 • Definiowanie struktur w języku C#

 • Deklarowanie i używanie prostych typów danych

 • Tworzenie list wyliczeniowych

 • Stosowanie typów referencyjnych

 • Wprowadzenie do klas w języku C#

 • Deklaracje tablic

 • Interfejsy

 • Użycie delegacji do tworzenia funcji zwrotnej

 • Typ danych object [

 • Przekazywanie parametrów funkcjom

 • Pola i własności

 • Wewnętrzna reprezentacja łańcuchów a zajętość pamięci

 • Kodowanie łańcuchów

 • Konwersja danych

Rozdział 6 Struktury

 • Definiowanie struktur

 • Struktury – obiekty przechowywane jako wartości

 • Stosowanie struktur jako referencji

 • Dodawanie funkcji do struktur

 • Dodawanie własności do struktur

Rozdział 7 Klasy

 • Jak korzystać z wbudowanych klas języka C#?

 • Odwołania do aktualnego obiektu za pomocą słowa kluczowego this

 • Ograniczenie dostępu do składowych

 • Używanie składowych i własności klas

 • Modyfikator static

 • Deklarowanie konstruktorów i destruktorów

 • Tworzenie stałych i pól tylko do odczytu

 • Zagnieżdżanie klas

 • Przeciążanie i ukrywanie nazw

Rozdział 8 Programowanie zorientowane obiektowo i język C#

 • Enkapsulacja danych

 • Dziedziczenie z klasy bazowej

 • Projektowanie klasy bazowej

 • Ukrywanie składowych klasy bazowej

 • Wywoływanie konstruktorów i destruktorów w kolejności

 • Zapobieganie dziedziczeniu – modyfikator sealed

 • Polimorfizm: zmiana zachowania klasy za pomocą metod wirtualnych

 • Własności wirtualne

 • Definiowanie klasy abstrakcyjnej

 • Deklarowanie funkcji abstrakcyjnej

 • Przeglądarka obiektów

 • Ustalanie zakresu przeglądania

 • Panel obiektów

 • Panel składowych

 • Nawigacja za pomocą przeglądarki

 • Wyszukiwanie symboli

Rozdział 9 Obsługa wyjątków

 • Obsługa wyjątków w CLR

 • Bloki try i catch

 • Przechwytywanie wyjątku

 • Wielokrotne bloki catch

 • Klasy reprezentujące wyjątki

 • Zgłaszanie wyjątku

 • Zasięg w blokach wyjątków

 • Stosowanie wyjątków

 • Zakończenie programu w bloku wyjątku

 • Blok finally

Rozdział 10 Zaawansowane elementy języka C#

 • Zagnieżdżanie przestrzeni nazw

 • Korzystanie z przestrzeni nazw za pomocą dyrektywy using

 • Instrukcja using z bliska

 • Dodawanie referencji

 • Tworzenie pliku modułu

 • Tworzenie podzespołu współdzielonego

 • Interfejsy w języku C#

 • Technika odzwierciedlenia

 • Dynamiczne wywoływanie obiektu

 • Tworzenie wątków

Rozdział 11 Korzystanie z tablic

 • Inicjacja tablicy

 • Tablice wielowymiarowe

 • Tablice nieregularne

 • Klasa System.Array

 • Przeszukiwanie i sortowanie tablic

 • Kopiowanie tablic za pomocą metody Copy

 • Tablice obiektów

 • Mechanizm indeksujący

 • Jak działa mechanizm indeksujący?

 • Deklarowanie mechanizmu indeksującego

 • Kreator mechanizmów indeksujących

Rozdział 12 Operacje na plikach

 • Klasa FileStream

 • Tymczasowy zapis za pomocą klasy MemoryStream

 • Tworzenie połączeń sieciowych za pomocą klasy NetworkStream

 • Buforowanie operacji wejścia/wyjścia za pomocą klasy BufferedStream

 • Asynchroniczne operacje wejścia /wyjścia

 • Pomijanie niepotrzebnych danych za pomocą pola Null

 • Klasy TextReader i TextWriter

 • Klasy StreamReader i StreamWriter

 • Otwieranie pliku za pomocą okienka dialogowego FileOpen

 • Korzystanie z klas File i FileInfo

 • Odczyt i zapis katalogu

Część III Programowanie dla Windows w języku C#

Rozdział 13 Tworzenie aplikacji dla Windows

 • Tworzenie aplikacji wykorzystujących formatki

 • Ukrywanie i odkrywanie formatek

 • Dołączanie kontrolek formatek

 • Doawanie formatek do aplikacji

 • Ustalanie kolejności przełączania kontrolek

 • Ustawianie własności formatki

 • Formularze modalne i niemodalne

Rozdział 14 Debuggowanie aplikacji w języku C#

 • Debuggowanie aplikacji C# i .NET za pomocą DbgCLR.exe

 • Usuwanie problemów z aplikacjami .NET za pomocą debuggera just-in-time

 • Uruchamianie programu w debuggerze Visual Studio

 • Korzystanie z pułapek wstrzymujących działanie programu

 • Warunkowa kompilacja metod

 • Odzyskiwanie śladu stosu

 • Korzystanie z klasy Debug

 • Obserwatorzy śladu

 • Zapisywanie komunikatów w dziennikach zdarzeń

Rozdział 15 Tworzenie graficznego interfejsu użytkownika

 • Dodawanie menu do formatki

 • Projektowanie za pomocą Menu Designera

 • Dodawanie dekoracji do menu

 • Dodawanie klawiszy skrótu

 • Dodawanie obrazków

 • Dodawanie paska narzędziowego

 • Dodawanie menu kontekstowego

 • Wyświetlanie elementów w kontrolce TreeView

 • Wyswietlanie elementów w kontrolce ListView

 • Aplikacja w stylu Eksploratora Windows

Rozdział 16 Korzystanie z kontrolek środowiska Windows

 • Ustawianie właściwości kontrolek

 • Niewidoczne kontrolki

 • Reagowanie na komunikaty sterujące

 • Jedno zdarzenie i wiele kontrolek

 • Aktywacja i deaktywacja kontrolek w tle

 • Kontrola GroupBox

 • Grupowanie przełączników radiowych

 • Zakotwiczenie kontrolek na formatce

 • Dokowanie kontrolek na formatce

Rozdział 17 Typowe okienka dialogowe

 • Wybór kolorów

 • Wybór stylu tekstu za pomocą okienka FrontDialog

 • Otwieranie i zapis plików

 • Kilka słów o drukowaniu

 • Wybór drukarki

 • Ustawienia strony

 • Podgląd wydruku

Rozdział 18 Zdarzenia i delegacje

 • Wykorzystanie zdarzeń w programach napisanych w języku C#

 • Tworzenie procedury obsługi zdarzeń

 • Sortowanie obiektów za pomocą delegacji

 • Delegacja statyczna

 • Przeglądanie listy wywołań delegacji

 • Dodawanie i usuwanie delegacji

 • Reagowanie na zdarzenia czasomierza 

 • Reagowanie na zdarzenia System.Threading.Timer

Indeks 

Opis:

 C# to pierwsza książka z nowej serii Porady i Metody (patrz opis serii).
Książka zawiera ponad 300 gotowych do użycia rozwiązań opracowanych przez profesjonalistów, pozwalających tworzyć aplikacje internetowe i programy dla Windows. Pomaga wykorzystać całą potęgę Platformy.NET oraz efektywniej pisać programy. Ułatwia też zastosowanie konstrukcji C# w istniejących aplikacjach lub w budowie programów od podstaw. Język C# łącząc podstawowe cechy C++ i Visual Basica jest niezależnym językiem programowania zorientowanego obiektowo, który jednocześnie umożliwia tworzenie potężnych rozwiązań oraz uzyskiwanie wysokiej jakości. Język został zaprojektowany tak, aby ograniczyć liczbę błędów programowych i przyspieszyć cykl budowy oprogramowania.
Dzięki precyzyjnym, sprawdzonym w działaniu poradom udzielanym przez profesjonalistów książka pomaga:
· odkryć zintegrowane środowisko do tworzenia oprogramowania. NET
· tworzyć programy zorientowane obiektowo
· rozwijać aplikacje C# z Visual Studio
· pisać programy internetowe korzystając z formatek
· upraszczać zarządzanie danymi za pomocą kolekcji C#
· upraszczać interfejsy użytkownika dzięki użyciu typowych kontrolek
· importować kontrolki ActiveX i korzystać z COM+
· tworzyć, testować i wdrażać usługi Web Services
· chronić nazwy klas za pomocą przestrzeni nazw
· korzystać z delegacji C# przy implementacji procedur obsługi zdarzeń


  Cena:

przechowalnia

79,90 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska