UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Podstawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej


Podstawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej
  Cena:

przechowalnia

20,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
148
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2014
Język
polski
ISBN
978-83-7299-902-3
  Cena:

przechowalnia

20,00 zł

Skrypt przygotowany przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM skierowany jest nie tylko do studentów kierunków, w programie których znajdują się przedmioty dotyczące rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej, będzie także przydatny osobom zajmującym się planowaniem przestrzennym, kształtowaniem obszarów wiejskich, wyceną nieruchomości niezurbanizowanych i pomiarami przestrzeni wiejskiej.
W części pierwszej publikacji, dotyczącej rolnictwa, omówiono m.in. pojęcia dotyczące przestrzeni rolnej, mierniki wartości użytkowej gleb, scharakteryzowano podstawowe rośliny rolnicze, technologie ich uprawy oraz zagadnienia związane z produkcją zwierzęcą i gospodarowaniem nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
W części drugiej, zawierającej podstawowe wiadomości z leśnictwa, opisano m.in. funkcje lasów, organizację przestrzeni leśnej i zasady obrotu nieruchomościami leśnymi w świetle aktualnie obowiązujących przepisów. Zestawiono informacje statystyczne dotyczące polskich lasów, podano zasady opracowywania dokumentacji urządzeniowoleśnej, scharakteryzowano główne gatunki drzew leśnych i opracowano słownik pojęć z leśnictwa.
W części trzeciej, będącej syntezą wiadomości z gospodarki wodnej, opracowano informacje na temat gruntów pod wodami, zarządzania zasobami wodnymi, a także przedstawiono m.in. obowiązki właścicieli śródlądowych wód powierzchniowych, morskich wód wewnętrznych i brzegu morskiego.
W zamyśle autorów, od wielu lat prowadzących zajęcia dydaktyczne z zakresu rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej na UWM, książka „ma (...) ułatwić poznanie podstawowych zagadnień dotyczących omawianych problemów, wspomóc zainteresowanie nimi i dać podstawy do pogłębiania wiadomości w razie zaistnienia takiej potrzeby" („Przedmowa"). Dane zawarte w tabelach i na rysunkach znacznie ułatwiają zapamiętanie przyswajanej wiedzy.

Spis treści
Przedmowa
Przedmowa do II wydania
1. Podstawowe wiadomości z rolnictwa
1.1. Rolnictwo jako dział gospodarki
1.2. Pojęcia dotyczące przestrzeni rolnej
1.3. Mierniki wartości użytkowej gleb
1.4. Podstawowe rośliny rośliny rolnicze
1.4.1. Dane ogólne
1.4.2. Klasyfikacje roślin
1.4.3. Charakterystyka wybranych roślin rolniczych
1.5. Technologie uprawy roślin
1.5.1. Uprawa roli
1.5.2. Zespoły uprawek
1.5.3. Proces technologiczny siewu i sadzenia roślin
1.5.4. Pielęgnacja i ochrona roślin
1.5.5. Zbiór i magazynowanie
1.5.6. Nawożenie
1.6. Produkcja zwierzęca
1.7. Zasady kształtowania ustroju  rolnego
1.8. Ochrona gruntów rolnych
1.9. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
1.10. Rolnictwo ekologiczne
2. Podstawowe wiadomości z leśnictwa
2.1. Rola lasów we współczesnym świecie
2.2. Lasy Polski w statystyce
2.3. Leśnictwo jako dział gospodarki
2.4. Funkcje lasów
2.5. Pojęcie lasu. Organizacja przestrzeni leśnej
2.6. Zasady gospodarki leśnej
2.7. Obrót lasami
2.8. Dokumentacja urządzeniowoleśna
2.9. Opis taksacyjny lasu
2.10. Typy siedliskowe lasów terenów nizinnych
2.11. Charakterystyka głównych gatunków drzew leśnych
2.12. Słownik pojęć leśnych
3. Podstawy gospodarki wodnej
3.1. Regulacje prawne
3.2. Podziały wód
3.3. Grunty pod wodami
3.4. Gospodarowanie wodami
3.5. Zasady korzystania z wód
3.6. Zarządzanie zasobami wodnymi
3.7. Obowiązki właścicieli wody
3.8. Ochrona wód
Literatura

Na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie w programach studiów wszystkich specjalności znajdują się przedmioty dotyczące rolnictwa i leśnictwa. Ich zakres obejmuje podstawy wiedzy z dziedziny rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej, wiedzy niezbędnej tym wszystkim, którzy zajmują się planowaniem przestrzennym, kształtowaniem obszarów wiejskich, wyceną nieruchomości niezurbanizowanych i pomiarami przestrzeni wiejskiej. Autorzy opracowania od wielu lat realizują program nauczania tej wiedzy i z myślą o studentach przygotowali ten podręcznik.
  Cena:

przechowalnia

20,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska