UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Absolutorium jako realizacja funkcji kontrolnej Sejmu


Absolutorium jako realizacja funkcji kontrolnej Sejmu
  Cena:

Ilość

przechowalnia

26,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
261
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
ISBN
978-83-7299-691-6
  Cena:

Ilość

przechowalnia

26,00 zł

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział I
Kształtowanie się form kontroli budżetu państwa
1. Kontrola finansów publicznych od połowy XVI w. do końca XVIII w.
1.1. Utworzenie i działalność Komisji Skarbowych Koronnej i Litewskiej
1.2. Sejmowa kontrola działalności komisji skarbowych
1.3. Reformy Sejmu Wielkiego w sferze kontrolowania finansowej działalności Rzeczpospolitej
2. Kontrola finansów publicznych w okresie zaborów
2.1. Główna Izba Obrachunkowa Księstwa Warszawskiego
2.2. Izba Obrachunkowa Królestwa Polskiego
Rozdział II
Kontrola wykonania budżetu państwa w II Rzeczypospolitej
1. Kontrola w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości
2. Kontrola wykonania ustawy budżetowej w okresie obowiązywania Konstytucji marcowej oraz Konstytucji kwietniowej
3. Kontrola wykonania ustaw budżetowych w praktyce parlamentarnej
3.1. Sprawa Gabriela Czechowicza
4. Kontrola budżetu państwa w okresie II wojny światowej
Rozdział III
1. Kontrola budżetowa w pierwszych latach powojennych
2. Ministerstwo Kontroli Państwowej
3. Przywrócenie Najwyższej Izby Kontroli oraz instytucji absolutorium
4. Instytucja absolutorium w okresie transformacji ustrojowej
4.1.Instytucja absolutorium w projektach Konstytucji
4.2. Instytucja absolutorium w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego
Rozdział IV
Konstytucyjno - ustrojowe podstawy instytucji absolutorium
1. Istota kontroli parlamentarnej
2. Absolutorium a realizacja funkcji kontrolnej przez Sejm
3. Absolutorium jako mechanizm egzekwowania politycznej odpowiedzialności Rady Ministrów
4. Absolutorium w systematyce Konstytucji
5. Ustawa budżetowa jako przedmiot kontrolnych działań Sejmu
Rozdział V
1. Przygotowanie projektu ustawy budżetowej
2. Problem dopuszczalności uchwalania ustaw budżetowych w trybie pilnym
3. Sejmowy etap prac nad ustawą budżetową
4. Udział Senatu w procedurze budżetowej
5. Rola prezydenta RP w pracach nad ustawą budżetową
5.1. Orzekanie przez Trybunał Konstytucyjny o zgodności ustawy budżetowej z Konstytucją
5.2. Skrócenie kadencji Sejmu i Senatu przez Prezydenta wobec nieuchwalenia ustawy budżetowej w terminie
6. Skutki nieuchwalenia ustawy budżetowej dla gospodarki budżetowej państwa
7.Wykonanie ustawy budżetowej
Rozdział VI
Procedura podejmowania uchwały w przedmiocie absolutorium
1. Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania ustawy budżetowej
2. Rola Najwyższej Izby Kontroli w procedurze udzielania absolutorium
2.1. Pozycja ustrojowa Najwyższej Izby Kontroli
2.2. Kryteria kontroli wykonania ustawy budżetowej stosowane przez NIK
2.3. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej
2.4. Opinia w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów
3. Prace w Sejmie
4. Kryteria kontroli wykonania ustawy budżetowej
5. Prace nad absolutorium a zasada dyskontynuacji prac Sejmu
Rozdział VII
Uchwała w przedmiocie absolutorium i jej skutki
1. Podjęcie przez Sejm uchwały w przedmiocie absolutorium
2. Skutki uchwały w przedmiocie absolutorium
2.1. Uchwała w przedmiocie absolutorium a odpowiedzialność polityczna Rady Ministrów i jej członków
2.2. Wpływ instytucji absolutorium na odpowiedzialność konstytucyjną członków Rady Ministrów
Zakończenie
Bibliografia
Monografia ma charakter źródłowy, a rozważania autorki są mocno osadzone w regulacjach prawnych i dokumentach parlamentarnych, przy szerokim wykorzystaniu naukowej literatury polskiej, jak też niemieckiej. Dotychczasowe publikacje na temat absolutorium pozwalały tylko na fragmentaryczną analizę tej instytucji. Praca Joanny Juchniewicz wypełnia więc istotną lukę w tym względzie.
Na podkreślenie zasługuje rzeczowość prowadzonych rozważań, analizy zostały w istotny sposób pogłębione, szeroko zakreślone, dzięki czemu lektura monografii jest niezwykle wartościowa, pożyteczna i interesująca.
  Cena:

Ilość

przechowalnia

26,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska