UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Industrial and Biological Tomography. Electrical Capacitance Tomography. Theoretical Basis and Applications-Komplet


Industrial and Biological Tomography. Electrical Capacitance Tomography. Theoretical Basis and Applications-Komplet
  Cena:

Ilość

przechowalnia

132,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
389
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
angielski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

132,00 zł

Industrial and Biological Tomography. Theoretical Basis and Applications
Opiniowana książka składa się z pięciu głównych części (Basic Theoretical Problems of EIT, Magnetic Induction Tomography, Forward Problem for Diffuse Optical Tomography, Ultrasonic Tomography, Hardware for Impedance Tomography) zawierających łącznie 11 rozdziałów, napisanych przez 20 Autorów reprezentujących polskie uczelnie techniczne Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Szczecina i Lublina oraz Instytut Elektrotechniki w Warszawie. Na 399 stronach książki zamieszczono 252 ilustracje rysunkowe, 20 zestawień tabelarycznych oraz 398 pozycji literaturowych zawartych na końcu każdego rozdziału. Praca opatrzona jest przedmową Współautorów Jana Sikory oraz Stefana Wójtowicza, którzy podjęli się trudnej roli Redaktorów całego wydawnictwa.

W książce przedstawiono bardzo aktualną tematykę współczesnych technik tomograficznych, o skondensowanej chyba najtrafniej zaproponowanej przez Autorów w przedmowie nazwie - tomografii niekonwencjonalnej. Tematyka ta posiada duże perspektywy zastosowań w takich dziedzinach jak: biomedycyna, badania materiałów i ich struktur, energetyka, geologia i innych. Jest przedmiotem intensywnych badań, głównie o charakterze podstawowym w wielu prestiżowych ośrodkach naukowych Europy i na świecie. Pozwala na dość dokładne monitorowanie badanych obiektów na podstawie ich właściwości głównie elektrycznych i magnetycznych jak: konduktywność i przenikalność magnetyczna. Wykorzystuje różnice w ich wartościach, które wynikają z samej budowy obiektów, wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych bądź uszkodzeń materiałowych. Wielką zaletą opisywanych badań jest bezinwazyjność polegająca na pomiarach przeprowadzanych jedynie na powierzchni rozpatrywanego obiektu, bez potrzeby ingerencji w jego wnętrze. Właściwość ta stwarza duże zainteresowanie badaczy i producentów przemysłowych w dziedzinie defektoskopii materiałowej, a w medycynie jest nie do przecenienia ze względów humanitarnych. Zmierzone elektro-magnetyczne parametry są jeszcze praktycznie bezwartościowe, ale służą jako dane wejściowe do rozwiązywania zagadnień identyfikacji za pomocą modelu numerycznego badanego obszaru. Dopiero odpowiednia analiza i synteza numeryczna pola elektromagnetycznego pozwalają na uzyskanie obrazu i informacji o strukturze i właściwościach badanego obiektu. Są to zadania trudne numerycznie i często źle uwarunkowane. Zaprezentowane w książce przykłady pokazują jak wielu jeszcze żmudnych badań i postępów wymagają stosowane obecnie metody aby mogły się stać w pełni użyteczne do powszechnego wykorzystania do diagnostyki medycznej i przemysłowej. Opiniowane rozdziały książki stanowią w małej części kompilacje informacji zawartych w cytowanej przez Autorów bogatej i najnowszej literaturze przedmiotu. Zdecydowaną większość prezentowanego materiału stanowią oryginalne wyniki Ich badań i te właśnie z oczywistych względów zasługują na szczególne uznanie i uwagę Czytelnika. Są to niezwykle pracochłonne opracowania wymagające bardzo wysokich kwalifikacji z zakresu matematyki, teorii pola elektromagnetycznego, jego numerycznej analizy i syntezy, optyki oraz fizyki ultrasonograficznej, rekonstrukcji obrazu i grafiki komputerowej. Szczególną wartość posiadają zaprezentowane wyczerpujące komentarze odautorskie oraz przykłady obliczeń i zastosowań, ilustrowane licznymi rysunkami oraz wykresami i zestawieniami tabelarycznymi.

Warto nadmienić, że ze względów objętościowych osobno wydaną, komplementarną w treści do wyżej opiniowanej pracą jest książka przygotowana pod redakcją Dominika Sankowskiego i Jana Sikory „Electrical Capacitance Tomography. Theoretical Basis and Applications”, copyright by Electrotechnical Institute 2010.

Jak stwierdzają sami Redaktorzy książek, nie mają one charakteru regularnego podręcznika czy monografii wyczerpującej tematykę. Są jednak moim zdaniem niezwykle cenną pozycją literaturową w problematyce najnowszych osiągnięć niekonwencjonalnych tomografii komputerowych w Polsce i na świecie. Szczególnie, raz jeszcze pragnę podkreślić zawarte w nich oryginalne prace polskich naukowców reprezentujących najwyższy poziom krajowych badań w tej jakże bardzo aktualnej, obiecującej i dopiero rozwijającej się dziedzinie badań naukowych.

Z racji swojej przejrzystości, przeglądu najważniejszych zagadnień omawianej tematyki i zawartych przykładów własnych opracowań (niepodważalny atut!!) uważam, że opiniowane książki powinny znaleźć swoich Czytelników i Właścicieli zarówno wśród naukowców i specjalistów jak i doktorantów oraz studentów starszych lat studiów nie tylko wydziałów elektryczno-elektroniczno-informatycznych ale również innych związanych tematycznie dziedzin nauk interdyscyplinarnych w kraju i poza jego granicami.

Electrical Capacitance Tomography. Theoretical Basis and Applications
Książka składa się z czterech części zawierających 13 rozdziałów, napisanych przez 20 autorów reprezentujących polskie uczelnie techniczne Łodzi, Warszawy i Lublina oraz Instytut Elektrotechniki w Warszawie i jego oddział w Gdańsku, a także ośrodki zagraniczne Karl-Franzens-Universität Graz-Austria, Université Henri Poincaré Nancy – France. Przedstawiono w niej aktualną tematykę współczesnych technik tomograficznych, tzw. tomografii niekonwencjonalnej. Omówiono m.in. osiągnięcia ośrodków naukowych zajmujących się odmianami tomografii, tj. elektryczną tomografią pojemnościową oraz termowizyjną tomografią podczerwieni. Opisano również skomplikowane narzędzia matematyczne oraz programy numeryczne z licznymi przykładami ilustrującymi zastosowania tych rodzajów tomografii. Prezentowany materiału stanowi oryginalne wyniki badań autorów poszczególnych rozdziałów.
  Cena:

Ilość

przechowalnia

132,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska