Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » ZARZĄDZANIE
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Wydawnictwo: BEL Studio
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
392
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2009
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

63,00 zł

Logistyka i jej technologie na przełomie wieków stały się zasadniczym stymulatorem gospodarki rynkowej, to konie pociągowe współczesnego biznesu. Formalnie zajmuje się ona planowaniem i organizowaniem sprawnych przepływów fizycznych – surowców, materiałów, produktów i wyrobów gotowych na wszystkich etapach działalności rynkowej według ekonomicznego kryterium efektywności i rentowności rynkowej. Zaawansowane podejście logistyczne, integrujące fizyczne przepływy materiałowe na bazie współczesnych technologii teleinformatycznych jest warunkiem przetrwania i wysokiej konkurencyjności współczesnych podmiotów gospodarczych, zarówno w skali mikro jak też w skali makroekonomicznej. Logistyka jako dziedzina nauk ekonomicznych zajmuje się efektywnym zarządzaniem fizycznymi procesami przepływów materiałowych od pierwotnych źródeł zaopatrzenia poprzez różne ogniwa pośrednie aż do końcowego odbiorcy (konsumenta). Zarządzanie logistyczne rozpatrywane jest głównie w strukturze tzw. logistycznego łańcucha dostaw materiałowych obejmującego trzy zasadnicze etapy: zaopatrzenie, produkcję i dystrybucję oraz wtórną redystrybucję odpadów. Znakiem rozpoznawczym logistyki są zapasy materiałowe rozpatrywane przez pryzmat transportu i gospodarki magazynowej. Każdy z powyższych etapów i procesów logistycznych jest sterowany i oceniany według podstawowego kryterium rynkowego, którym jest minimalizacja kosztów procesów logistycznych. Wielokryterialna optymalizacja procesów logistycznych powinna doprowadzić do minimalizacji kosztów logistyki, a w końcowym efekcie, przy jednoczesnej maksymalizacji sprzedaży do maksymalizacji zysku, jako wyniku ekonomicznego prowadzonej działalności gospodarczej. Książka Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne dedykowana jest problematyce sprawnego i efektywnego zarządzania procesami logistycznymi głównie w mikroskali przedsiębiorstw. Treść została zredagowane w układzie 7. rozdziałów merytorycznych zakończonych obszernym aneksem. Zagadnienia metodologiczne badania i optymalizacji procesów logistycznych rozpatrywane są we wstępnych dwóch rozdziałach. Główne ogniwa logistycznego łańcucha dostaw eksponowane są w kolejnych trzech rozdziałach, dotyczących odpowiednio logistycznych procesów: zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Kluczowy problem zapasów logistycznych widziany przez standardy transportowe i magazynowe stanowi wprowadzenie do obszernego rozdziału analizy i kalkulacji kosztów procesów logistycznych. Zamykający pracę aneks zawiera cztery rekurencyjnie rozwijane modele matematyczne: referencyjny, identyfikacyjny, decyzyjny i optymalizacyjny prowadzące docelowo do zbudowania komputerowego symulatora decyzji logistycznych. Istotnym uzupełnieniem treści książki jest poglądowa grafika prezentacyjna i kończący każdy rozdział wyczerpujący zestaw pytań kontrolnych.

Spis treści

WSTĘP .......................................................................................... 5
1. GENEZA, ISTOTA I ROZWÓJ LOGISTYKI .................................... 7
1.1. Wojskowy rodowód logistyki .............................................................................. 8
1.2. Powstanie i rozwój logistyki cywilnej ................................................................ 13
1.3. Teoretyczne podstawy logistyki........................................................................ 18
1.4. Przyczyny rozwoju logistyki .............................................................................. 25
1.5. Istota i zakres logistyki ..................................................................................... 29
1.6. Mikro i makroekonomiczne ujęcie logistyki ....................................................... 38

2. LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE ...................................... 47
2.1. Cybernetyczny model przedsiębiorstwa ........................................................... 48
2.2. Logistyczny model przedsiębiorstwa ................................................................ 53
2.3. Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie ........................................................ 63
2.4. System informacyjny przedsiębiorstwa ............................................................ 77
3. LOGISTYKA PROCESÓW ZAOPATRZENIA ................................. 90
3.1. Istota i zakres logistyki zaopatrzenia ................................................................ 91
3.2. Logistyczne decyzje w sferze zaopatrzenia ..................................................... 96
3.3. Prakseologiczne metody klasyfikacji zapasów ............................................... 106
3.4. Planowanie zaopatrzenia materiałowego ....................................................... 116

4. LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH ............................. 129
4.1. Istota i zakres logistyki produkcji .................................................................... 130
4.2. Procesy logistyczne w systemach produkcyjnych .......................................... 133
4.3. System optymalizacji produkcji Kan-Ban ........................................................ 135
4.4. System dostaw logistycznych Just in Time ................................................... 138
4.5. Komputerowe wspomaganie logistyki produkcji ............................................. 148
4.6. System wspomagania produkcji CIM ............................................................. 154
4.7. Elastyczne systemy produkcyjne ................................................................... 164
4.8. Elektroniczna wymiana danych w produkcji ................................................... 166
4.9. System CIM - Nippon Seiko ........................................................................... 170

5. LOGISTYKA PROCESÓW DYSTRYBUCJI ................................... 176
5.1. Istota i zakres logistyki dystrybucji ................................................................. 177
5.2. Problemy decyzyjne logistyki dystrybucji ........................................................ 181
5.3. Sieci i kanały dystrybucji ................................................................................ 186
5.4. Marketing logistyczny ..................................................................................... 191
5.5. Prognozowanie popytu rynkowego ................................................................ 194
5.6. Komputerowe wspomaganie dystrybucji ........................................................ 206
6. LOGISTYCZNE STEROWANIE ZAPASAMI ................................. 217
6.1. Zapasy w zarządzaniu logistycznym .............................................................. 218
6.2. Problemy decyzyjne logistyki zapasów .......................................................... 225
6.3. Kształtowanie zapasów magazynowych ........................................................ 230
6.4. Sterowanie zapasami w warunkach pełnej informacji .................................... 235
6.5. Sterowanie zapasami w warunkach niepełnej informacji ................................ 242

7. KOSZTY PROCESÓW LOGISTYCZNYCH ................................... 253
7.1. Istota i struktura kosztów logistyki .................................................................. 254
7.2. Systemy klasyfikacyjne kosztów logistyki ....................................................... 261
7.3. Koszty przepływu procesów logistycznych ..................................................... 269
7.4. Koszty zapasów ............................................................................................. 276
7.5. Kontroling kosztów logistyki ........................................................................... 292
7.6. Komputerowe rozliczanie kosztów logistyki .................................................... 298

ANEKS. MODELOWANIE PROCESÓW LOGISTYCZNYCH .................. 307
A. Model referencyjny przedsiębiorstwa rynkowego............................................ 308
B. Model identyfikacyjny procesów logistycznych w przedsiębiorstwie ............... 332
C. Model decyzyjny sterowania logistycznym łańcuchem dostaw ....................... 353
D. Model optymalizacyjny sterowania logistycznym łańcuchem dostaw .............. 373
TABLE OF CONTENTS .................................................................. 390
Galeria
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-10-21 00:01
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.