UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Agrobiznes Podstawy rachunkowości


Agrobiznes Podstawy rachunkowości
  Cena:

przechowalnia

30,50 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
357
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

30,50 zł

Rachunkowość towarzyszy człowiekowi od wieków. Pierwsze wzmianki o zapisach rachunkowych sięgają państw starożytnych — Babilonu, Egiptu czy Grecji. Na glinianych tabliczkach dokonywano zapisów zebranych plonów. Jednak rozwój rachunkowości nastąpił w okresie Średniowiecza, wraz ze wzrostem rozwoju stosunków handlowych miast włoskich — Wenecji, Florencji — z krajami śródziemnomorskimi oraz z krajami Bliskiego Wschodu. Powstała wówczas potrzeba dokonywania zapisów nazwisk dłużników i należnych od nich kwot oraz terminów ich regulowania. W ten sposób powstały pierwsze konta dłużników i utworzono tzw. rachunkowość kupiecką. Z czasem stosunki handlowe rozwijały się coraz bardziej, co powodowało ulepszanie zapisów rachunkowych. Jednym z istotnych przełomów w rozwoju rachunkowości było wprowadzenie, w XIV wieku, systemu dwóch ksiąg, który dał początek ewidencji opierającej się na zasadzie podwójnego zapisu, wykorzystywanej do dziś.
Kolejnym przełomowym okresem była rewolucja przemysłowa w XVIII wieku, która spowodowała zamianę księgowości kupieckiej na księgowość opierającą się na kosztach i przychodach. Po raz pierwszy wprowadzono wówczas rachunek kosztów.
W kolejnych stuleciach, wraz z postępem gospodarczym i naukowo-technicznym, powstawaniem coraz bardziej złożonych podmiotów gospodarczych, a także wprowadzaniem różnych form rozliczania się przedsiębiorstw z budżetem, obserwuje się dalsze doskonalenie rachunkowości, idące w kierunku ulepszania rachunku kosztów oraz rozszerzania jego zakresu. Jednak mimo ciągłych zmian i dostosowań do potrzeb zarządzającego jednostką gospodarczą, podstawowym działem rachunkowości pozostaje ciągle księgowość opierająca się na zasadzie podwójnego zapisu.

Spis treści

1.    Wprowadzenie do rachunkowości    
1.1.    Pojęcie i zakres rachunkowości    
1.2.    Prawne podstawy rachunkowości     
1.3.    Funkcje i zasady obowiązujące w rachunkowości    
Pytania kontrolne i polecenia    

2.    Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia    
2.1.    Proces transformacji majątku     
2.2.    Środki gospodarcze i ich klasyfikacja    
2.3.    Źródła finansowania środków gospodarczych    
2.4.    Bilans jako statyczny rachunek aktywów i pasywów    
2.4.1.   Zasady sporządzania bilansu    
2.5.    Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów    
2.5.1.    Pojęcie i rodzaje inwentaryzacji    
2.5.2.    Podstawy wyceny w rachunkowości      
Pytania kontrolne i polecenia    

3.    Operacje gospodarcze     
3.1.    Wpływ operacji gospodarczych na bilans    
3.2.    Dokumentowanie operacji gospodarczych    
3.2.1.    Pojęcie i klasyfikacja dokumentów    
3.2.2.    Zasady sporządzania i kontroli dokumentów    
3.2.3.    Przechowywanie dokumentów księgowych    
3.3.    Konto księgowe i jego rola w ewidencji operacji gospodarczych    
3.3.1.    Pojęcie i budowa konta księgowego    
3.3.2.    Zakładowy plan kont    
3.3.3.    Klasyfikacja kont księgowych    
3.3.4.    Dzielenie i łączenie kont    
3.3.5.    Kontrola prawidłowości księgowań    
3.3.6.    Poprawianie błędów księgowych    
Pytania kontrolne i polecenia    

4.    Wybrane elementy ewidencji księgowej     
4.1.    Ewidencja środków trwałych    
4.2.    Ewidencja obrotu materiałów i towarów    
4.3.    Ewidencja środków pieniężnych    
4.4.    Ewidencja rozrachunków    
4.4.1.    Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami    
4.4.2.    Rozrachunki publicznoprawne    
4.5.    Wybrane elementy ewidencji kosztów    
4.5.1.    Koszty i pojęcia pokrewne    
4.5.2.    Klasyfikacja kosztów    
4.5.3.    Rozliczenia międzyokresowe kosztów    
4.5.4.    Inne koszty uzyskania przychodu    
4.6.    Ewidencja produktów i przychodów    
4.6.1.    Przychody ze sprzedaży    
4.6.2.    Pozostałe przychody operacyjne    
4.6.3.    Przychody finansowe     
4.6.4.    Zyski nadzwyczajne    
4.7.    Ustalenie i podział wyniku finansowego    
4.8.    Wybrane zagadnienia z zakresu ewidencji kapitałów    
4.9.    Księgowanie od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia    
Pytania kontrolne i polecenia    

5. Wybrane zagadnienia systemu podatkowego w Polsce    
5.1.    Pojęcie i rodzaje podatków    
5.2.    Charakterystyka wybranych podatków    
5.2.1.    Podatek dochodowy od osób fizycznych    
5.2.2.    Podatek dochodowy od osób prawnych    
5.2.3.    Podatek od towarów i usług    
5.2.4.    Podatek rolny    
5.2.5.    Podatek leśny    
5.2.6.    Podatek od nieruchomości    
5.2.7.    Podatek od środków transportu    
Pytania kontrolne i polecenia    

6. Uproszczone formy ewidencji    
6.1.    Ewidencja przychodów    
6.2.    Ewidencja przychodów i rozchodów    
6.3.    Ewidencja zakupu i sprzedaży    
Pytania kontrolne i polecenia    

7. Zunifikowany System Rachunkowości Gospodarstw Rolnych    
7.1.    Zakres rachunkowości w gospodarstwach rolnych    
7.2.    Charakterystyka ksiąg rachunkowych w ZSRGR    
7.2.1.    Książki do Spisu Aktywów i Zobowiązań    
7.2.2.    Książka Wpływów i Wydatków    
7.2.3.    Książka Obrotów i Zaszłości    
7.3.    Raport indywidualny gospodarstwa rolnego    

8.   Sprawozdanie finansowe
8.1.    Zakres podstawowego sprawozdania finansowego    
8.2.    Nieobligatoryjne elementy sprawozdania finansowego    
8.3.    Metody sporządzania sprawozdania    
8.4.    Powiązania między elementami składowymi sprawozdania finansowego
Pytania kontrolne i polecenia    

9.    Analiza finansowa    
9.1.    Zakres analizy finansowej    
9.2.    Analiza bilansu    
9.3.    Analiza rachunku zysków i strat    
9.4.    Analiza rachunku przepływów pieniężnych    
9.5.    Analiza wskaźnikowa    
9.5.1.    Wskaźniki wykorzystywane w ocenie jednostek gospodarczych
9.5.2.    Wskaźniki wykorzystywane w ocenie gospodarstw rolnych       
Pytania kontrolne i polecenia    

10.    Organizacyjno-techniczne aspekty rachunkowości    
10.1.    Organizacja ksiąg rachunkowych    
10.2.    Formy techniki księgowości    
Pytania kontrolne i polecenia    

Spis literatury    
Wykaz aktów prawnych    
Załączniki    

  Cena:

przechowalnia

30,50 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska