UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Agrobiznes Podstawy ekonomiki


Agrobiznes Podstawy ekonomiki
  Cena:

Ilość

przechowalnia

33,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
384
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2009
Język
polski
ISBN
978-83-021-0746-7
  Cena:

Ilość

przechowalnia

33,00 zł

Tradycyjny podział gospodarki narodowej wyróżnia 3 działy: rolnictwo, przemysł i usługi. W drugiej połowie XVIII w. nastąpił bardzo szybki rozwój przemysłu, a od początku XX stulecia bardzo szybko rośnie znaczenie usług. W tym czasie rozwijało się również intensywnie rolnictwo, jednak w porównaniu z pozostałymi gałęziami jego rozwój był zdecydowanie wolniejszy. Wraz z rozwojem gospodarczym wzrastały także wzajemne powiązania między poszczególnymi działami, co spowodowało pojawienie się wielu nieznanych wcześniej pojęć. Rozwój gospodarki żywnościowej w połączeniu z coraz ściślejszą współpracą z pozostałymi działami sprawił, że zaczęto używać pojęcia agrobiznesu. Agrobiznes pochodzi od greckiego słowa agros - rola, grunt, pole i angielskiego business rozumianego jako interes, zajęcie, firma. Agrobiznesem można zatem nazwać wszelką działalność gospodarczą prowadzoną w rolnictwie i firmach obsługujących rolnictwo. Obejmuje on osoby fizyczne i prawne zajmujące się produkcją żywności, produkcją i dostarczaniem maszyn, narzędzi oraz środków produkcji, przetwarzaniem żywności, a także jednostki zajmujące się dystrybucją żywności.
Jako pierwsi pojęcia agrobiznesu użyli w 1957 r. J.H. Davis i RA. Goldberg, definiując go jako system zintegrowania farmerów z jednostkami zaopatrzenia rolnictwa i przetwórstwa żywności, pozwalający sprawować skuteczną kontrolę nad wszystkimi ogniwami produkcyjnymi od gospodarstwa do konsumenta. Definicja ta wyodrębnia 3 główne zespoły agrobiznesu:
•    zaopatrzenie,
•    rolnictwo,
•    przetwórstwo i obrót.


Spis treści

1. Agrobiznes
1.1.    Agrobiznes - pojęcie, funkcje i struktura    
1.2.    Integracja wewnątrz agrobiznesu      
1.2.1.    Pojęcie i formy integracji gospodarczej    
1.2.2.    Integracja pionowa    
1.2.3.    Cele integracji w gospodarce żywnościowej    
1.3.    Ogniwa agrobiznesu i ich funkcje      
1.3.1.    Środki produkcji dla rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa oraz przemysłu rolno-spożywczego    
1.3.2.    Rolnictwo    
1.3.3.    Rybołówstwo, rybactwo, leśnictwo i łowiectwo      
1.3.4.    Przemysł rolno-spożywczy     
1.3.5.    Hurtowy i detaliczny obrót surowcami rolnymi i żywnością
1.3.6.    Nieżywnościowe przetwórstwo surowców rolnych    
1.3.7.    Usługi w agrobiznesie    
1.4.   Konsumpcja żywności i bezpieczeństwo żywnościowe       
1.4.1.    Czynniki wpływające na konsumpcję, hierarchia potrzeb    
1.4.2.    Konsumpcja żywności    
1.4.3.    Wyżywienie ludności    
1.4.4.    Bezpieczeństwo żywnościowe       

2. Otoczenie agrobiznesu    
2.1.    Otoczenie rynkowe agrobiznesu     
2.1.1.    Rynkowa orientacja działalności    
2.1.2.    Podaż i popyt    
2.1.3.    Mechanizm kształtowania się cen    
2.1.4.    Niecenowe instrumenty regulowania rynku    
2.1.5.    Kursy walutowe    
2.2.    Instytucje związane z agrobiznesem     
2.2.1.    System bankowy    
2.2.2.    Ubezpieczenia w agrobiznesie    
2.2.3.    Giełdy towarowe, pieniężne oraz rynki hurtowe     
2.2.4.    Doradztwo rolnicze    
2.2.5.    Agencje rządowe w agrobiznesie    
2.2.6.    Samorząd terytorialny    
2.2.7.    Samorządowe organizacje rolników     
2.3.    Środowisko produkcyjne i społeczne       
2.4.    Ekologiczne aspekty agrobiznesu     
2.4.1.    Gospodarka a ekologia    
2.4.2.    Narzędzia ochrony środowiska      
2.4.3.    Typy rolnictwa europejskiego    
2.5.   Gospodarka przestrzenna w agrobiznesie      
2.5.1.    Struktura gospodarki przestrzennej      
2.5.2.    Lokalizacja produkcji żywności    
2.5.3.    Handel międzynarodowy     
2.5.4.    Międzynarodowy podział pracy w agrobiznesie    
2.5.5.    Koszty komparatywne    
2.5.6.    Interwencjonizm w rolnictwie polskim i w Unii Europejskiej   

3.  Przedsiębiorstwa w agrobiznesie     
3.1. Przedsiębiorstwo, przedsiębiorczość i przedsiębiorca w agrobiznesie
3.2. Rodzaje działalności gospodarczej w agrobiznesie     
3.2.1.    Działalność produkcyjna      
3.2.2.    Działalność usługowa    
3.2.3.    Działalność handlowa    
3.3. Klasyfikacja podmiotów agrobiznesu     
3.3.1.    Informacje ogólne    
3.3.2.    Klasyfikacje przedsiębiorstw     
3.3.3.    Przedsiębiorstwo jednoosobowe     
3.3.4.    Spółki    
3.3.5.    Spółka cywilna    
3.3.6.    Spółka jawna    
3.3.7.    Spółka partnerska    
3.3.8.    Spółka komandytowa     
3.3.9.    Spółka komandytowo-akcyjna    
3.3.10.    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością    
3.3.11.    Spółka akcyjna      
3.3.12.    Spółdzielnie    
3.3.13.    Wielkość przedsiębiorstw    
3.4.Legalizacja działalności gospodarczej
3.5.    Czynniki produkcji w przedsiębiorstwach agrobiznesu    
3.5.1.    Ziemia     
3.5.2.    Praca    
3.5.3.    Kapitał     
3.5.4.    Wiedza    
3.5.5.    Alokacja zasobów i czynników produkcji    
3.6. Lokalizacja przedsiębiorstwa agrobiznesu    

4.  Analiza ekonomiczna    
4.1.    Analiza sprzedaży    
4.1.1.    Analiza ilości i struktury sprzedaży    
4.1.2.    Analiza odbiorców      
4.1.3.    Warunki sprzedaży towarów i usług    
4.2.    Analiza kosztów      
4.2.1.  Podział kosztów    
4.2.2.    Układ rodzajowy kosztów    
4.2.3.    Układ kalkulacyjny    
4.2.4.    Koszty stałe i zmienne       
4.2.5.    Metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych
4.2.6.    Systemy rachunku kosztów    
4.2.7.    Próg rentowności    
4.2.8.    Produkcja graniczna i produkcja optymalna       
4.3.    Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa    
4.3.1.    Wstępna analiza bilansu majątkowego    
4.3.2.    Analiza wstępna rachunku zysków i strat    
4.3.3.    Przepływy pieniężne     
4.4.    Analiza wskaźnikowa     
4.4.1.    Analiza płynności      
4.4.2.    Analiza zadłużenia     
4.4.3.    Analiza sprawności działania    
4.4.4.    Analiza rentowności    
4.4.5.    Wskaźniki wartości rynkowej    
4.4.6.    Analiza Du Ponta     
4.4.7.    Quick test
    
5. Kapitał przedsiębiorstwa i jego struktura    
5.1.    Wartość kapitału w czasie    
5.1.1.    Kapitalizacja      
5.1.2.    Dyskontowanie     
5.2.    Kształtowanie struktury kapitału    
5.2.1.    Dźwignia finansowa      
5.2.2.    Dźwignia operacyjna    
5.2.3.    Dźwignia łączna    

6. Procesy decyzyjne    
6.1.    Diagnoza problemu decyzyjnego    
6.2.    Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań      
6.3.    Wybór decyzji      
6.4.    Metody podejmowania decyzji      
6.5.    Systemy wspierania decyzji       
6.6.    Inwestycje      

7.   Strategia     
7.1.    Analiza strategiczna przedsiębiorstwa     
7.1.1.    Analiza otoczenia przedsiębiorstwa      
7.1.2.    Analiza otoczenia konkurencyjnego    
7.1.3.    Analiza potencjału przedsiębiorstwa    
7.2.    Tworzenie wariantów strategii    
7.3.    Ocena i wybór strategii    
7.4.    Wdrażanie, kontrola i weryfikacja strategii
7.5.    Biznesplan    
7.6.    Analiza kluczowych czynników sukcesu
7.7.    Kultura organizacyjna    

Bibliografia    
Rozwiązania wybranych zadań     
Skorowidz ważniejszych definicji
  Cena:

Ilość

przechowalnia

33,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska