Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » BUDOWNICTWO
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Posadowienie fundamentów bezpośrednich w funkcji przemarzania gruntów _egzemplarz uszkodzony PROMOCJA!
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
221
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

47,00 zł
37,00 zł

Uszkodzenie: lekko naderwana okładka i pierwsza kartka

W pracy przedstawiono analizę metod określania rozkładu temperatury w gruntach w otoczeniu fundamentów budynków. W wyniku przeprowadzonych analiz, wybrano metodę numeryczną, gdzie w algorytmie obliczeniowym wykorzystano równie różniczkowe przewodnictwa cieplnego zgodnie z prawem Fouriera.
W modelu obliczeniowym (po przeprowadzeniu wstępnej analizy popartej obliczeniami) przyjęto następujące założenia: w gruncie (w strefie wahań sezonowych) założono zarówno w poziomie i pionie powierzchnie adiabatyczne: w poziomie na głębokości 10 m przyjęto stałą temperaturę wynoszącą 9,5 stopni Celsjusza oraz w pionie dwie powierzchnie adiabatyczne odległe od budynku o 12 m (w tej odległości wpływ budynku na gęstość strumienia ciepła w gruncie q = 0). Na powierzchni gruntu przyjęto temperaturę powietrza w funkcji czasu.
W wyniku przeprowadzonej analizy zim z ostatniego 50-lecia wybrano trzy, te które charakteryzowały się wysokim wskaźnikiem stopniodni temperatur ujemnych Fd, były to: zima 1987/1987, 1995/1996 i 2005/2006.
W obliczeniach, ze względu na mały wpływ na otrzymany wynik (< 5%), nie uwzględniono wody gruntowej i przesunięcia fazowego.
Istotnym elementem pracy są obliczenia numeryczne (zweryfikowane na podstawie danych z pomiarów bezpośrednich IMiGW), które dały możliwość dokonania analizy aplikacyjno-technicznej warunków bezpiecznego posadowienia budynków na głębokości 0,5 m w polskich warunkach klimatycznych. Na podstawie otrzymanych (z obliczeń numerycznych) wyników zaproponowano wzory do określenia symulacyjnych wartości temperatur na głębokości 0,5 m na styku fundamentu z gruntem.
Sporządzone na podstawie opracowanych wzorów wykresy, pozwalają w prosty sposób na przyjęcie optymalnej izolacji termicznej fundamentów posadowionych na głębokości 0,5 m. Izolację termiczną fundamentów uzależniono od: wskaźnika stopniodni temperatur ujemnych Fd, współczynnika przewodzenia ciepła λ gruntu, charakteru eksploatacji budynku (budynek ogrzewany, budynek nieogrzewany).

Spis treści

Wykaz ważniejszych oznaczeń

WSTĘP

1. TEORETYCZNE PODSTAWY PRZENOSZENIA ENERGII I MASY W OŚRODKU GRUNTOWYM
1.1. Wprowadzenie
1.2. Podstawowe pojęcia i prawa opisujące przepływ masy i energii
1.3. Przewodzenie ciepła w ciałach stałych
1.3.1. Prawo Fouriera
1.3.2. Prawo Ficka
1.3.3. Równania różniczkowe przewodzenia ciepła w ciałach stałych
1.4. Nieustalone przewodzenie ciepła, warunki jednoznaczności jego rozwiązania
1.5. Analityczne metody rozwiązywania zagadnień nieustalonych pól temperatur

2. MODELOWANIE I ANALIZA SPRZĘŻONYCH PROCESÓW PRZEWODNICTWA CIEPLNEGO W OŚRODKU GRUNTOWYM
2.1. Pojęcie modelu
2.2. Opis fenomenologiczny ośrodka gruntowego
2.3. Rodzaje gruntów
2.4. Wysadzina gruntowa
2.4.1. Model hydrodynamiczny – przenikanie ciepła i masy jako zjawiska sprzężone
2.4.2. Model twardego lodu – tworzenie soczewek lodu
2.4.3. Ilościowe oszacowanie wysadziny
2.5. Model teoretyczny przemarzania gruntu
2.6. Wpływ wybranych czynników na rozkład temperatury w gruncie pod budynkiem
2.6.1. Parametry termofizyczne gruntu
2.6.2. Woda gruntowa
2.6.3. Śnieg
2.6.4. Uwarstwienie gruntu
2.6.5. Przesunięcia fazowe oraz amplitudy wahań średnich miesięcznych temperatur
2.7. Analiza rozkładu temperatury w gruncie w otoczeniu fundamentów budynku
2.7.1. Wprowadzenie
2.7.2. Metody numeryczne – analiza przydatności wybranych programów komputerowych do określenia pól temperatury w gruntach

3. OCHRONA PODŁOŻA GRUNTOWEGO PRZED DZIAŁANIEM MROZU
3.1. Wprowadzenie
3.2. Analiza głębokości przemarzania gruntu w czasie zim z ostatniego 50-lecia charakteryzujących się wysokim wskaźnikiem mrozowym Fd (pomiary bezpośrednie)
3.3. Analiza rozkładu temperatur w gruncie niezakłóconym budynkiem
3.4. Analiza rozkładu temperatury w gruncie zakłóconym budynkiem
3.4.1. Model obliczeniowy
3.5. Analiza wpływu ocieplenia fundamentów na rozkład temperatury w ich otoczeniu
3.5.1. Obliczenia
3.5.2. Wyniki obliczeń i ich analiza
3.6. Warunki posadowienia fundamentów budynków na głębokości 0,5 m
3.6.1. Symulacyjne wartości temperatur w gruncie na głębokości 0,5 m w okolicy fundamentu

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Podsumowanie
Wnioski
Oryginalne elementy pracy
Kierunki dalszych prac

DODATEK (wyniki z obliczeń)
LITERATURA
STRESZCZENIE
ABSTRACT
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Magda Waldemar
Rozprawę poświęcono zagadnieniu akumulacji rezydualnego ciśnienia porowego w bliskim sąsiedztwie rurociągu podmorskiego zagłębionego w dnie obciążonym regularnym falowaniem powierzchniowym. W pierwszej części pracy omówiono zjawisko akumulacji rezydualnego ciśnienia porowego, jako łączny efekt jednocześnie zachodzących zjawisk generacji i dyssypacji tego ciśnienia, a także przedyskutowano warunki upłynnienia gruntu dn
Jaremski Jan
Marl belongs to soils which undergo continuous structural changes under the influence of external factors. In view of the fact that thee processes run very rapidly, the usefulness of the marl subsoil for building purposes is subjected to continuous changes in time. The absence of the worked-out research method for such a type of soils makes any proper classification and determination of g,eoteehnical characteristics difficult [ 7, 9_ 13, 17, 36. 39].
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-15 14:51
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.