UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Automatyzacja pracy maszyn roboczych. Metodyka i zastosowania


Automatyzacja pracy maszyn roboczych. Metodyka i zastosowania
  Cena:

przechowalnia

76,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
440
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

76,00 zł

Podręcznik zawierający najważniejsze zagadnienia modelowania maszyn roboczych, obejmujące modele procesu roboczego, kinematyki osprzętu, układów napędowych i in., które mogą być wykorzystane w syntezie i analizie mechanizmów maszyn roboczych oraz do badania dynamiki maszyn mobilnych i ich osprzętu. Opisano także zagadnienia sterowania w układach otwartym i zamkniętym z elektronicznymi sprzężeniami zwrotnymi, wykorzystując układy mikroprocesorowe, dla których opracowano oryginalne algorytmy sterowania, tworząc system operator – maszyna – otoczenie. Wiele uwagi poświęcono automatyzacji pracy maszyn roboczych, którą przedstawiono na wybranych przykładach.
Odbiorcy książki: studenci wydziałów mechanicznych wyższych uczelni technicznych o specjalności maszyny robocze i pokrewnych, słuchacze studiów podyplomowych tej specjalności, inżynierowie zajmujący się zawodowo maszynami budowlanymi.

Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Przejawy automatyzacji pracy wybranych maszyn roboczych
2.1. Narodziny zjawiska
2.2. Intensywność występowania zjawiska i jego zasięg
2.3. Przejawy automatyzacji w jednonaczyniowych koparkach hydraulicznych
2.3.1. Systemy wzajemnej kontroli silnika i układu hydraulicznego
2.3.2. Układy precyzyjnej realizacji założonego ruchu osprzętu
2.3.3. Układy zapewniające bezawaryjną i bezkolizyjną pracę
2.4. Przejawy automatyzacji w koparko-ładowarkach
2.4.1. Systemy wzajemnej kontroli silnika i układu hydraulicznego
2.4.2. Układy precyzyjnej realizacji założonego ruchu osprzętu
2.4.3. Układy zapewniające bezawaryjną i bezkolizyjną pracę
2.5. Przejawy automatyzacji w innych, masowo produkowanych maszynach roboczych
2.5.1. Systemy sterowania zespołem silnika, pomp i przekładni głównej
2.5.2. Automatyczne systemy wielofunkcyjnego sterowania
2.5.3. Układy zapewniające bezawaryjną i bezkolizyjną pracę
2.5.4. Układ automatycznej stabilizacji wysięgnika w czasie jazdy
2.5.5. Układ automatycznej kontroli procesu ładowania urobku
2.6. Przewidywane kierunki rozwoju automatyzacji w maszynach roboczych

3. Metodyka tworzenia modeli funkcjonalnych maszyn roboczych
3.1. Wprowadzenie
3.2. Kinematyka pracy maszyny
3.2.1. Wiadomości wstępne
3.2.2. Pole pracy koparki
3.2.3. Siły w polu pracy
3.2.4. Podsumowanie
3.3. Proces roboczy –urabianie gruntów
3.3.1. Wiadomości wstępne
3.3.2. Siły w procesie urabiania
3.3.3. Algorytmy sterowania procesem skrawania
3.3.4. Maksymalna siła skrawająca
3.4. Optymalizacja wielokryterialna w procesach roboczych koparek hydraulicznych
3.5. Budowa strukturalna maszyn
3.5.1. Silnik spalinowy
3.5.2. Układ hydrauliczny
3.5.3. Układ elektryczny
3.5.4. Układ mechaniczny
3.6. System diagnostyczny koparki
3.6.1. Parametry diagnostyczne systemu
3.6.2. Wymagania dotyczące warunków pracy układu diagnostycznego
3.6.3. Określenie parametrów pomiarowych (symbole)
3.6.4. Obwody czujnikowe
3.7. Podsumowanie
3.8. Literatura

4. Projektowanie układów hydraulicznych sterowanych i regulowanych z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów
4.1. Wstęp
4.2. Wprowadzenie do projektowania układów hydraulicznych sterowanych i regulowanych z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów
4.3. Etapy studium projektowania złożonego systemu
4.4. Podstawy teoretyczne projektowania napędu i sterowania hydraulicznego
4.4.1. Podstawy działania układów hydraulicznych
4.4.2. Pompy
4.4.3. Odbiorniki hydrauliczne
4.4.4. Elementy sterujące
4.4.5. Układy hydraulicznego zasilania w samojezdnych maszynach roboczych
4.4.6. Czujniki pomiarowe
4.5. Od sterowania do regulacji układu hydraulicznego
4.5.1. Wiadomości wstępne
4.5.2. Tor sterowania
4.5.3. Układ regulacji
4.6. Metoda projektowania sterowania układem hydraulicznym
4.6.1. Wiadomości wstępne
4.6.2. Modele funkcjonalne systemów sterowania
4.6.3. Wymagania dotyczące wyposażenia manipulatora ratowniczego
4.6.4. Etapy pracy podczas usuwania materiałów niebezpiecznych
4.6.5. Podstawowe rodzaje napędów stosowane w manipulatorach ratowniczych
4.6.6. Napęd hydrauliczny
4.7. Przykład zrealizowanego układu hydraulicznego mechanizmu obrotu
4.7.1. Opis stanowiska badawczego mechanizmu obrotu manipulatora sterowanego cyfrowo, z napędem silnikiem hydraulicznym
4.7.2. Opis użytych elementów hydraulicznych badanego układu
4.7.3. Opis programu sterującego
4.7.4. Wyniki badań
4.8. Podsumowanie
4.9. Literatura

5. Technologie i projektowanie komputerowych systemów pokładowych dla maszyn roboczych
5.1. Wprowadzenie
5.2. Podstawowe pojęcia i problemy
5.2.1. Systemy cyfrowe, komputerowe, informatyczne
5.2.2. Systemy cyfrowe w przemyśle (produkcyjnym)
5.2.3. Systemy cyfrowe w pojazdach
5.2.4. Maszyny robocze i ich specyfika
5.3. Systemy informatyczne w automatyzacji i sterowaniu (w tym w maszynach roboczych)
5.3.1. Rola sprzętu i oprogramowania
5.3.2. System wbudowany
5.3.3. System reaktywny
5.3.4. System czasu rzeczywistego
5.3.5. System rozproszony
5.4. Technologia sprzętu komputerowego w systemach wbudowanych
5.4.1. Sprzęt dedykowany a komercyjny
5.4.2. Wymagania związane z warunkami pracy i niezawodnością
5.4.3. Budowa komputerów przemysłowych
5.4.4. Komunikacja
5.4.5. Sensory i aktuatory oraz układy wejścia-wyjścia
5.4.6. Komunikacja człowiek-maszyna, czyli interfejs dla operatora, diagnosty i in.
5.5. Oprogramowanie
5.5.1. Oprogramowanie systemowe i aplikacyjne
5.5.2. Systemy operacyjne czasu rzeczywistego (RTOS)
5.5.3. Środowisko kodowania, uruchamiania i testowania oprogramowania
5.5.4. Języki programowania (kodowania) systemów czasu rzeczywistego
5.6. Projektowanie systemów wbudowanych
5.6.1. Wprowadzenie
5.6.2. Modele projektowania w informatyce
5.6.3. Inżynieria oprogramowania i inżynieria systemów
5.6.4. Projektowanie architektury przez modelowanie (MDA)
5.6.5. UML i SysML
5.7. Eksperymentalny system dla koparki hydraulicznej
5.7.1. Założenia
5.7.2. Budowa systemu eksperymentalnego
5.7.3. Zadania i procesy w systemie
5.7.4. Struktura oprogramowania systemu
5.7.5. Uwagi końcowe
5.8. Podsumowanie
5.9. Rozwinięcia skrótów i akronimów
5.10. Literatura

6. Modelowanie dynamiczne maszyn roboczych
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Kinematyka koparki
6.2.1. Wprowadzenie
6.2.2. Współrzędne opisujące ruch koparki
6.2.3. Funkcje opisujące położenie punktów koparki
6.2.4. Prędkość i przyspieszenie punktów koparki
6.2.5. Kinematyka ostrza łyżki
6.2.6. Kinematyka siłowników
6.2.7. Kinematyka ruchu obrotowego
6.2.8. Kinematyka podwozia
6.3. Statyka koparki
6.3.1. Statyka siłowników
6.3.2. Siły nacisku na podłoże
6.4. Dynamika koparki
6.4.1. Wprowadzenie
6.4.2. Wyznaczanie uogólnionej siły bezwładności metodą Lagrange’a
6.4.3. Wyznaczanie uogólnionej siły bezwładności metodą Gaussa
6.4.4. Opis siły bezwładności według metody Newtona-Eulera
6.4.5. Siły obciążające koparkę
6.4.6. Dynamika napełniania i rozładowania łyżki koparki
6.5. Podsumowanie
6.6. Literatura

7. Problemy konfiguracji toru pomiarowego
7.1. Wprowadzenie
7.2. Realizacja fizyczna toru pomiarowego
7.3. Parametry toru pomiarowego
7.3.1. Właściwości statyczne toru pomiarowego
7.3.2. Właściwości dynamiczne toru pomiarowego
7.4. Wpływ struktury toru pomiarowego na błąd
7.5. Zasilanie układów pomiarowych
7.6. Przesyłanie informacji
7.6.1. Przesyłanie sygnałów elektrycznych
7.6.2. Transmisja radiowa
7.6.3. Sieci wymiany danych
7.7. Podsumowanie
7.8. Literatura

8. Algorytmy sterowania maszynami roboczymi
8.1. Automatyczny system diagnostyczny
8.1.1. Budowa systemu
8.1.2. Testy
8.1.3. Obwody czujnikowe
8.1.4. Algorytm działania systemu diagnostycznego
8.2. Automatyczny system pozycjonowania
8.3. Podsumowanie
8.4. Literatura

9. Komunikacja człowiek-maszyna robocza
9.1. Wprowadzenie
9.2. Podstawowe zasady projektowania interfejsów HMI
9.2.1. Standaryzacja interfejsów HMI
9.2.2. Podstawowe zasady projektowania interfejsów HMI
9.3. System wspomagania operatora koparki
9.4. System diagnostyczny koparki BRAWAL
9.4.1. Automatyczny system diagnostyczny
9.4.2. System automatycznego pozycjonowania
9.5. Symulator diagnostyki koparki z interfejsem operatora
9.5.1. Schemat funkcjonalny
9.5.2. Sygnały diagnostyczne
9.5.3. Selekcja i hierarchizacja wyświetlanych informacji
9.5.4. Projekt interfejsu
9.5.5. Program sterujący interfejsem
9.6. Podsumowanie
9.7. Literatura

10. Praktyczne zastosowania systemów automatyzujących pracę maszyn roboczych
10.1. Wprowadzenie
10.2. System Wspomagania Operatora Maszyny Roboczej
10.3. Automatyzacja ruchów roboczych minikoparki
10.4. Badania energooszczędnych procesów urabiania
10.4.1. Wprowadzenie
10.4.2. Metoda przygotowania ośrodka gruntowego
10.4.3. Procedura badań procesu urabiania
10.4.4. Przygotowanie wzorcowej trajektorii
10.4.5. Narzędzie do weryfikacji trajektorii
10.4.6. Badania wpływu kąta skrawania na opory urabiania
10.4.7. Podsumowanie
10.5. Zdalne sterowanie pracą koparki
10.6. Zastosowanie sieci CAN w sterowaniu maszyn roboczych
10.7. Modularny zautomatyzowany system sterowania agregatem ciągnikowym
10.7.1. Wprowadzenie
10.7.2. Model funkcjonalny układu ciągnik-narzędzie-podłoże
10.7.3. Model komputerowy agregatu ciągnikowego
10.7.4. Budowa systemu sterowania agregatu ciągnikowego
10.7.5. Modularny system sterowania
10.7.6. Podsumowanie wyników badań
10.7.7. Podsumowanie aplikacji sterowania agregatem ciągnikowym
10.8. Literatura
  Cena:

przechowalnia

76,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Bader Piotr, Błogowska Karolina
12,00 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska