Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » GEOGRAFIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia PROMOCJA!
Dostępność: brak - zapytaj
Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
312
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2003
Język
polski
ISBN/ISSN
83-88796-26-7

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

przechowalnia

35,00 zł
25,00 zł

Książka zawiera rozważania dotyczące wpływu uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i politycznych na przeobrażenie miast, omawia również kierunki i skutki tych przeobrażeń. Przedstawiono główne elementy składające się na strukturę przestrzenną miast i wskazano na czynniki, które ją kształtują. Starano się także wyjaśnić mechanizmy wpływające na przebieg i zakres przemian struktury przestrzennej miasta. Rozważania na temat charakteru i kierunków przeobrażeń przestrzeni miejskiej zostały oparte na badaniach i ustaleniach powstałych na gruncie geografii, socjologii, urbanistyki, a także ekonomii. Książka przeznaczona jest dla wszystkich tych, którzy interesują się problemami urbanistyki.

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Pojęcie przestrzeni miejskiej i struktury przestrzennej miasta

2. Wpływ cech środowiska geograficznego na lokalizację i rozwój miasta

2.1. Położenie miasta w przestrzeni geograficznej - pojęcie lokalizacji ogólnej i lokalizacji szczegółowej
2.2. Rodzaje położenia geograficznego ogólnego miasta
2.3. Wpływ czynników fizyczno-geograficznych na początkowy wybór lokalizacji miasta
2.4. Oddziaływanie fizyczno-geograficznych cech terenu na rozwój i funkcjonowanie miasta

3. Przestrzenny rozwój ośrodków miejskich jako wyraz procesu urbanizacji
3.1. Fazy rozwoju miejskich układów osadniczych
3.2. Zjawiska koncentracji i dekoncentracji w kolejnych fazach procesu urbanizacji. Czynniki suburbanizacji
3.3. Dezurbanizacja i kształtowanie się wieloośrodkowych regionów metropolitalnych
3.4. Próby rewitalizacji obszarów centralnych miast jako przejaw reurbanizacji

4. Struktura funkcjonalna miasta i metody jej analizy

4.1. Pojęcie funkcji miasta i główne rodzaje ich klasyfikacji
4.2. Funkcje miasta jako miejsca zamieszkania i miejsca pracy
4.3. Rodzaje funkcji z punktu widzenia struktury miejsc pracy
4.4. Teoria bazy ekonomicznej miasta
4.5. Hierarchia funkcjonalna miast - teoria ośrodków centralnych
4.6. Kierunki przemian struktury funkcjonalnej miast w Polsce w okresie transformacji

5. Struktura użytkowania terenów miejskich
5.1. Wartość terenów miejskich jako czynnik kształtujący strukturę funkcjonalno-przestrzenną
5.2. Formy użytkowania terenów w mieście jako wyraz jego struktury funkcjonal-no-przestrzennej
5.3. Kierunki przekształceń struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta

6. Centralne obszary miast oraz ich przemiany
6.1. Pojęcie i funkcje centrum oraz kryteria jego delimitacji w przestrzeni miasta
6.2. Przemiany centrum jako wyraz przystosowania do zmieniających się potrzeb i warunków społecznych i ekonomicznych
6.3. Przekształcenia centrów miast w Polsce jako rezultat procesów transformacji systemu

7. Obszary funkcjonalne miasta
7.1. Tereny mieszkaniowe
7.2. Tereny przemysłowe
7.3. Strefy usług na obszarze miasta

8. Strefa podmiejska i jej rozwój
8.1. Pojęcie strefy podmiejskiej
8.2. Strefa podmiejska jako obszar przejściowy między wsią a miastem
8.3. Strefa podmiejska jako obszar pełniący określone funkcje
8.4. Kształtowanie się strefy podmiejskiej

9. Morfologiczne przemiany przestrzeni miejskiej
9.1. Pojęcia morfologii, fizjonomii oraz układu przestrzennego miasta
9.2. Planowanie miast i kształtowanie się ich układu w różnych okresach historycznych

10. Przestrzenna struktura społeczności miejskiej i jej przemiany
10.1. Rozkład gęstości zaludnienia na obszarze miasta
10.2. Przestrzenne zróżnicowanie cech społecznych i demograficznych mieszkańców miasta
10.3. Społeczno-przestrzenna struktura miast polskich

Uwagi końcowe. Kształtowanie się miasta postindustrialnego
Literatura
Spis rysunków
Summary

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Kurałowicz Zygmunt
Niniejszy podręcznik stanowi pomoc dydaktyczną przeznaczoną głównie dla studentów kierunku Budownictwo. Zawiera treści przewidziane w standardach kształcenia z przedmiotu geodezja dla tego kierunku oraz materiał przydatny studentom z kierunków Inżynieria środowiska, Urbanistyka i architektura, Transport oraz Geodezja i kartografia.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-10-20 23:08
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.