UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Współczesne aspekty zarządzania. Teoria i doświadczenie


Współczesne aspekty zarządzania. Teoria i doświadczenie
  Cena:

Ilość

przechowalnia

17,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
158
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

17,00 zł

Współczesne zarządzanie odbywa się w skomplikowanej, złożonej rzeczywistości. Musi sprostać wymaganiom otoczenia organizacji, w którym zmiany przebiegają coraz  intensywniej i coraz szybciej. Nowe technologie, zwłaszcza informatyczno-komunikacyjne, oraz procesy globalizacyjne powodują coraz szybsze rozpowszechnianie wiedzy i informacji. Na mocno konkurencyjnym rynku standardem w działaniu stają się: elastyczność, szybkość reakcji, odejście od schematyzmu, kompetencje, umiejętność akceptowania dynamiki zmian i nowych warunków funkcjonowania przedsiębiorstw, jak  również wykorzystywanie tych elementów w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Nic zatem dziwnego, że powstają nowe obszary zarządzania, które w swej warstwie teoretycznej pozwalają menedżerom i wszystkim uczestnikom rynku efektywnie rozwiązywać problemy oraz ułatwiają podejmowanie decyzji.

Niniejsza monografia zawiera bądź to rozważania teoretyczne na tematy związane ze współczesnym zarządzaniem, bądź też nawiązujące do praktyki zarządzania. Wszystkie są wyrazem doświadczeń i zainteresowań naukowych poszczególnych autorów. Całość podzielono na swego rodzaju bloki tematyczne, z których każdy omawia odrębne zagadnienia.

Rozdział pierwszy - Głowa państwa w historii - wizerunek a rzeczywistość - to ontologiczny aspekt tworzenia wizerunku lidera politycznego. Autorzy, analizując liczne przykłady z historii politycznej Europy, dokonali paraleli pomiędzy działalnością polityków a ich wizerunkami, kształtowanymi w literaturze historycznej, politycznej i filozoficznej na przestrzeni wieków. Wyodrębnione i omówione przykłady liderów państwowych tworzą podstawę zarządzania kreowaniem wizerunków polityków współczesnych. Celem rozdziału drugiego - Strategie marketingowe w procesie zarządzania uczelniami - projektowanie, rodzaje, przykłady - jest prezentacja wybranych zagadnień z zakresu marketingowego zarządzania w polskich uczelniach. Szczególną uwagę zwrócono na europejskie uwarunkowania ich funkcjonowania, priorytetowe kierunki w zarządzaniu oraz rodzaje strategii marketingowych w szkołach wyższych. Omówiono także wybrane etapy procesu projektowania strategii marketingowej w szkole wyższej, ważne w tworzeniu misji współczesnej uczelni oraz jej pozycjonowaniu. Zaprezentowano obszary zastosowania i zwrócono uwagę na rolę badań marketingowych w tym procesie.

W rozdziale trzecim - Kształtowanie instytutów zarządzania korporacyjnego modelu gospodarki - analizie poddano współczesne tendencje kształtowania instytutów zarządzania w modelu korporacyjnym gospodarki. Sprzyjają one procesom korporatyzacji współczesnej gospodarki oraz zwiększeniu ich roli w rozwoju ekonomicznym. Scharakteryzowano instytuty zarządzania, korporacyjne reguły i normy, ograniczenia instytucjonalne, powstające w istniejących korporacyjnych modelach specyfikacji prawa własności akcjonariuszy, a także oportunizm menedżerów zatrudnionych w korporacji.

W rozdziale czwartym - Preferencje konsumentów i ich znaczenie w koncepcji marketingu ekologicznego - wykazano, że znajomość preferencji i zachowań konsumenta jest niezbędnym warunkiem powodzenia działalności przedsiębiorstwa. Marketingowe

badanie preferencji nabywców przeprowadza się w celu poznania systemu subiektywnych i obiektywnych ocen odzwierciedlających napięcie motywacyjne, potrzeby i upodobania, na podstawie których konsument dokonuje wyboru. Konieczne jest również opracowanie wiarygodnych i przekonujących koncepcji oraz strategii marketingowych.

Rozdział piąty - Ryzyko w działalności inwestycyjnej gospodarstw rolniczych -dowodzi, że ryzyko będące integralnym elementem działalności inwestycyjnej w rolnictwie ma specyficzny charakter, ze względu na niską opłacalność produkcji rolniczej i duże uzależnienie od warunków środowiska przyrodniczego. Działania rolnika w zakresie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym należą do podstawowych zadań związanych z działalnością inwestycyjną. Proces zarządzania ryzykiem opiera się na czterofazowym modelu uwzględniającym: identyfikację ryzyka, kwantyfikację ryzyka, reakcję na ryzyko, opracowanie planu zarządzania ryzykiem oraz kontrolę jego realizacji.

Rozdział szósty monografii to Współczesne problemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłowych. Autor potwierdza, że stosowanie odpowiednich systemów zarządzania jakością w istotny sposób wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych, na ich istnienie na rynku oraz rozwój. Najczęściej stosowane systemy to: zarządzanie jakością oparte na normach ISO serii 9000, kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) oraz zintegrowane systemy zarządzania. Obecnie część przedsiębiorstw zaczyna stosować metodę Six Sigma, a przyszłość zarządzania stanowi organizacja inteligentna, czyli organizacja oparta na wiedzy.

Celem publikacji jest dostarczenie merytorycznych i warsztatowych inspiracji wszystkim, którzy ich poszukują: studentom kierunków ekonomicznych i menedżerskich, wykładowcom zarządzania, konsultantom, szkoleniowcom oraz Czytelnikom pragnącym poszerzyć swoje kwalifikacje z zakresu zarządzania.

  Cena:

Ilość

przechowalnia

17,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska