UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Polski rocznik praw człowieka i prawa humanitarnego 1/2010


Polski rocznik praw człowieka i prawa humanitarnego 1/2010
  Cena:

Ilość

przechowalnia

20,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
279
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

20,00 zł

O ratio materiae „Rocznika" w jakimś sensie przesądza sam jego tytuł, nawiązujący do problemów międzynarodowej ochrony praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, tych dwóch poważnych obszarów prawa międzynarodowego, postrzeganych zarówno odrębnie, jak też w ich wzajemnej interakcji. Z drugiej strony, zależałoby mi na stworzeniu z „Rocznika" czegoś oryginalnego, a zarazem istotnego. Stąd myśl o pewnym bardziej precyzyjnym, czy po prostu węższym uprofilowaniu „Rocznika". Marzyłoby mi się, by stał się „Rocznik" - stopniowo i perspektywicznie  - pewną klamrą naukową, skupiającą się przede wszystkim na badaniu
problemów prawnych byłych państw socjalistycznych w Europie, zwłaszcza na ich adaptacji do wymagań standardów europejskich, włączając w to badania prawno-porównawcze. Wydaje się, że problemy tych krajów wykazują się pewną specyfiką m.in. z perspektywy orzecznictwa strasburskiego
i jego oceny w stosunku do różnych elementów totalitarnego dziedzictwa tej grupy krajów.
Zatem, profil wiodący „Rocznika", przejawiający się w jego pierwszej, zasadniczej części, będzie się koncentrował na problematyce postsocja-listycznej w Europie. Oczywiście, nie ma to być „polska ocena" tej grupy krajów, lecz stopniowe wciąganie naukowców z każdego z tych państw do współpracy autorskiej z „Rocznikiem". To trudne zadanie, ale - miejmy nadzieję — nie niemożliwe. Mam nadzieję, że pismo nasze będzie się stawało powoli przedsięwzięciem prawdziwie międzynarodowym.
Z drugiej strony, akcentowanie tego profilu specjalnego nie ma służyć - nie może służyć - eliminowaniu możliwości publikacji na łamach „Rocznika" opracowań dotyczących praw człowieka lub prawa humanitarnego, niezwiązanych z problemami byłych państw socjalistycznych. Będziemy je zamieszczać w dziale „Miscellanea". Znajdą tu swoje miejsce także opracowania z zakresu teorii i filozofii międzynarodowo chronionych praw
człowieka.
W dziale „Dokumenty i Materiały" będziemy zamieszczać wybrane dokumenty źródłowe, zwłaszcza związane z przemianami prawnymi w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, jako że region ten ma za sobą doświadczenie totalitarne w ramach czy pod dyktatem imperium sowieckiego.
Przewidzieliśmy także dział „Recenzje i omówienia". Niech krytyka naukowa - choćby w symbolicznych rozmiarach - zagości w naszym „Roczniku".

Spis treści

Słowo wstępne         

PRAWO MIĘDZYNARODOWE PRAW CZŁOWIEKA
Jan Białocerkiewicz , Problematyka cudzoziemców jako czynnik integracji państw członkowskich Unii Europejskiej        
Oksana Cabaj, Olga Łachacz, „Demokracja środowiskowa" w wybranych
państwach Europy Środkowej i Wschodniej na przykładzie implementacji postanowień Konwencji z Aarhus       
Jakub Czepek, Prawo do słusznego procesu w sprawach polskich - wybrane aspekty        
Tadeusz Jasudowicz, Obowiązek państwa-strony współdziałania z Trybunałem Strasburskim na rzecz skuteczności postępowania skargowego na przykładzie spraw czeczeńskich przeciwko Rosji       
Maciej Lubiszewski, Lustracja a prawa człowieka. W poszukiwaniu podstawowych standardów        
Rafał Mizerski, Krytyka wymiaru sprawiedliwości w interesie publicznym: Kudeshkina p. Rosji      
Anna Mrozek, Zagrożenie terroryzmem a prawa podstawowe w orzecznictwie niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego    
Maria Myszka, Demokracja i prawa człowieka w postanowieniach konstytucyjnych i praktyce Republiki Czeskiej i Republiki Kazachstanu - droga do standardów europejskich    
Sebastian Ożóg, Standard ochrony danych osobowych w Polsce - omówienie wybranych elementów    
Adam Wiśniewski, Orzecznictwo strasburskie wobec specyfiki procesu implementacji europejskiej konwencji praw człowieka w państwach środkowo- i wschodnioeuropejskich    

MIĘDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE KONFLIKTÓW ZBROJNYCH
Małgorzata Judycka, Ochrona dziecka na tle konfliktu zbrojnego w byłej Jugosławii    
Marcin Marcinko, Bojownicy o wolność czy terroryści? Członkowie ruchów na¬rodowowyzwoleńczych w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego
Joanna Nowakowska-Małusecka, Dzieci-żołnierze i sprawiedliwość casus Sierra Leone    

MISCELLANEA
Gaetano Dammacco, Diritto alla salute e tutela delia persona umana    
Maciej Perkowski, Samostanowienie a Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej. Przyczynek do dyskusji    

RECENZJE I OMÓWIENIA
Luca Marini, // diritto iiiternazionale e comunitario delia bioetica (Piotr Krajewski)    

  Cena:

Ilość

przechowalnia

20,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska