UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów.

Informacje o produkcie

Zjawiska nieliniowe w tłumieniu drgań


Zjawiska nieliniowe w tłumieniu drgań
  Cena:

przechowalnia

43,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
376
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

43,00 zł

W monografii omówiono zjawisko tarcia konstrukcyjnego, efektu piezoelektrycznego, tłumienia wiskotycznego liniowego i nieliniowego, efektu elektroreologicznego w wybranych elementach maszyn, czyli tarciowych tłumików drgań skrętnych, amortyzatorów ciernych, sprzęgieł wielopłytkowych włączanych elektromagnetycznie oraz sprzęgieł cylindrycznych elektromagnetycznych w aspekcie tłumienia drgań mechanicznych. Przyjęto ciąg modeli badawczych wymienionych obiektów przy różnych wzbudzeniach typu deterministycznego i stochastycznego ze względu na modelowany system zjawisk. Rozważane zagadnienia zilustrowano licznymi przykładami i wykresami. Otrzymane wyniki podsumowano własnymi spostrzeżeniami w każdym rozdziale pracy.
 
Monografia jest przeznaczona dla czytelników zainteresowanych zagadnieniami tłumienia drgań mechanicznych (nieliniowych), głównie studentów wydziałów mechanicznych politechnik, konstruktorów, naukowców i inżynierów mechaników.

Spis treści:

1. Tłumienie drgań w układach mechanicznych przez tłumiki tarciowe
1.1. Wstęp
1.2. Określenie modelu tłumika ciernego drgań skrętnych
1.3. Wyznaczanie rozkładu naprężeń stycznych
1.4. Wyznaczanie przemieszczenia kątowego V1(R) przy obciążaniu (etap I)
1.5. Wyznaczanie przemieszczenia kątowego V2(R) przy odciążaniu (etap II)
1.6. Wyznaczanie przemieszczenia kątowego V3(R) przy powtórnym obciążaniu (etap III)
1.7. Wyznaczanie rozpraszania energii dla jednego cyklu obciążenia w przypadku stałego i trapezowego rozkładu nacisków jednostkowych
1.8. Badania symulacyjne
1.9. Przedmiot, metoda i cel badań doświadczalnych
1.10. Opis stanowiska badawczego
1.11. Pomiary siły tarcia, przemieszczenia obwodowego tarcz i bezwładnika, rozpraszania energii, współczynnika tarcia
1.12. Wyniki pomiarów badań doświadczalnych
1.13. Drgania swobodne tarciowego tłumika drgań skrętnych z uwzględnieniem tarcia konstrukcyjnego i stałego rozkładu nacisków
1.13.1. Analiza przemieszczenia kątowego układu w funkcji momentu skręcającego
1.13.2. Równanie ruchu badanego układu mechanicznego
1.13.3. Badania symulacyjne
1.14. Drgania wymuszone układu mechanicznego o dwóch stopniach swobody z tarciowym tłumikiem drgań skrętnych tłumione tarciem konstrukcyjnym
1.14.1. Wprowadzenie
1.14.2. Wyznaczanie pętli histerezy konstrukcyjnej jako obciążenia w funkcji przemieszczenia kątowego
1.14.3. Równania drgań skrętnych układu
1.14.4. Podsumowanie
1.15. Drgania wymuszone układu mechanicznego o dwóch stopniach swobody z tarciowym tłumikiem drgań skrętnych tłumione tarciem konstrukcyjnym i wiskotycznym
1.15.1. Wprowadzenie
1.15.2. Równania ruchu układu mechanicznego
1.15.3. Rozwiązanie równania ruchu
1.15.4. Podsumowanie
1.16. Drgania wymuszone układu mechanicznego o trzech stopniach swobody z tarciowym tłumikiem drgań skrętnych tłumione tarciem konstrukcyjnym i wiskotycznym
1.16.1. Wprowadzenie
1.16.2. Równania ruchu rozważanego układu mechanicznego
1.16.3. Rozwiązanie równań ruchu badanego układu
1.16.4. Wnioski
1.17. Drgania wymuszone układu mechanicznego o dwóch stopniach swobody z tarciowym tłumikiem drgań skrętnych tłumione tarciem konstrukcyjnym, wiskotycznym i poślizgiem
1.17.1. Wprowadzenie
1.17.2. Równania ruchu układu mechanicznego z tłumikiem ciernym
1.17.3. Wyznaczanie momentu tarcia rozwiniętego
1.17.4. Rozwiązanie równania ruchu badanego układu mechanicznego
1.17.5. Wyniki obliczeń numerycznych
1.18. Drgania wymuszone układu mechanicznego o trzech stopniach swobody, z tarciowym tłumikiem drgań skrętnych, tłumione tarciem konstrukcyjnym, wiskotycznym i poślizgiem
1.18.1. Wprowadzenie
1.18.2. Równania drgań skrętnych rozważanego układu napędowego
1.18.3. Rozwiązanie równań ruchu
1.18.4. Wnioski
1.19. Aktywne i pasywne tłumienie drgań skrętnych układu napędowego przez tłumik cierny
1.19.1. Wprowadzenie
1.19.2. Równania ruchu układu mechanicznego
1.19.3. Wyznaczanie momentu tarcia M(, A, ) z uwzględnieniem sztywności wału
1.19.4. Wyznaczanie momentu skręcającego generowanego przez element wykonawczy
1.19.5. Rozwiązanie równań ruchu
1.19.6. Wyniki obliczeń numerycznych
1.20. Wpływ tłumienia konstrukcyjnego i wiskotycznego na drgania układu z tłumikiem ciernym przy wymuszeniu przypadkowym
1.20.1. Wprowadzenie
1.20.2. Rozwiązanie równania ruchu badanego układu
1.20.3. Wnioski
1.21. Drgania skrętne układu mechanicznego z tłumikiem ciernym przy wymuszeniu przypadkowym
1.21.1. Wprowadzenie
1.21.2. Równania ruchu badanego układu napędowego
1.21.3. Analiza drgań względnych układu
1.21.4. Drgania przypadkowe części napędzanej układu
1.21.5. Przykłady obliczeń
1.21.6. Podsumowanie
1.22. Badanie rozruchu układu mechanicznego z tłumikiem tarciowym
1.22.1. Wprowadzenie
1.22.2. Równania drgań skrętnych rozważanego układu
1.22.3. Rozwiązanie równania różniczkowego opisującego ruch badanego układu
1.22.4. Omówienie wyników badań i wnioski
1.23. Pasywne i aktywne tłumienie drgań przez tłumik drgań skrętnych podczas rozruchu układu napędowego
1.23.1. Wprowadzenie
1.23.2. Równania ruchu badanego układu mechanicznego i ich rozwiązanie
1.23.3. Omówienie wyników obliczeń numerycznych
1.24. Wnioski końcowe
Literatura
2. Analiza statyki i dynamiki amortyzatora ciernego
2.1. Wstęp
2.2. Analiza porównawcza badań teoretycznych i doświadczalnych rozpraszania energii w modelu amortyzatora ciernego z uwzględnieniem tarcia
2.2.1. Wprowadzenie
2.2.2. Wyznaczanie przemieszczeń w poszczególnych etapach obciążania pary ciernej
2.2.3. Wyznaczanie energii rozproszenia dla jednego cyklu obciążenia
2.2.4. Wyniki badań symulacyjnych
2.2.5. Model eksperymentalny
2.2.6. Wyniki badań doświadczalnych
2.3. Wpływ tarcia konstrukcyjnego na dekrement drgań układu z amortyzatorem ciernym
2.3.1. Wprowadzenie
2.3.2. Analiza drgań swobodnych amortyzatora ciernego
2.3.3. Badania symulacyjne
2.3.4. Podsumowanie
2.4. Drgania wymuszone układu z amortyzatorem ciernym tłumione tarciem konstrukcyjnym przy wymuszeniu harmonicznym
2.4.1. Wprowadzenie
2.4.2. Analiza drgań wymuszonych modelu matematycznego amortyzatora ciernego
2.4.3. Badania symulacyjne
2.4.4. Podsumowanie
2.5. Tłumienie drgań przez amortyzator cierny podczas rozruchu układu mechanicznego
2.5.1. Wprowadzenie
2.5.2. Równanie ruchu badanego układu
2.5.3. Badania symulacyjne
2.5.4. Podsumowanie
Literatura
3. Sprzęgła elektromagnetyczne
3.1. Wprowadzenie
3.2. Sprzęgła elektromagnetyczne tarczowe
3.3. Sprzęgła elektromagnetyczne wielopłytkowe
3.4. Badania doświadczalne sprzęgieł elektromagnetycznych wielopłytkowych i materiałów ciernych
3.5. Tarcie konstrukcyjne w sprzęgle ciernym
3.5.1. Wprowadzenie
3.5.2. Wyznaczanie naprężeń stycznych
3.5.3. Wyznaczanie przemieszczenia obwodowego V21(r) w pierwszym etapie obciążenia M (0 ≤  ≤ 1.0)
3.5.4. Wyznaczanie przemieszczenia obwodowego V22(r) przy odciążaniu M (1 ≥  ≥ r1)
3.5.5. Wyznaczanie przemieszczenia obwodowego V23(r) przy powtórnym obciążaniu M (r1 ≤  ≤ 1)
3.5.6. Wyznaczanie łącznego przyrostu przemieszczenia kątowego dla dowolnego etapu ruchu badanego układu napędowego
3.5.7. Wyznaczanie momentu skręcającego w funkcji kąta skręcenia układu napędowego
3.5.8. Podsumowanie
3.6. Wpływ tarcia konstrukcyjnego na drgania swobodne układu napędowego ze sprzęgłem ciernym
3.6.1. Wstęp
3.6.2. Ruch układu drgającego swobodnie
3.6.3. Podsumowanie
3.7. Drgania wymuszone nieliniowego układu napędowego ze sprzęgłem ciernym przy uwzględnieniu tarcia konstrukcyjnego
3.7.1. Wprowadzenie
3.7.2. Równania drgań skrętnych rozważanego układu napędowego
3.7.3. Wyniki przeprowadzonych obliczeń i wnioski
3.8. Drgania wymuszone układu napędowego ze sprzęgłem ciernym z uwzględnieniem tarcia konstrukcyjnego i poślizgu
3.8.1. Wprowadzenie
3.8.2. Równania drgań skrętnych rozpatrywanego układu mechanicznego
3.8.3. Wyznaczanie momentu tarcia
3.8.4. Rozwiązanie równania ruchu układu
3.8.5. Podsumowanie
3.9. Drgania układu napędowego ze sprzęgłem ciernym z uwzględnieniem tarcia konstrukcyjnego przy wymuszeniu przypadkowym
3.9.1. Wprowadzenie
3.9.2. Techniczna ekwiwalentna linearyzacja badanego układu
3.9.3. Podsumowanie
3.10. Drgania skrętne układu napędowego ze sprzęgłem ciernym z tarciem konstrukcyjnym przy wymuszeniu przypadkowym
3.10.1. Wprowadzenie
3.10.2. Równania ruchu badanego układu napędowego
3.10.3. Analiza drgań względnych układu
3.10.4. Drgania przypadkowe części napędzanej układu
3.10.5. Przykłady obliczeń
3.10.6. Podsumowanie
3.11. Drgania układu napędowego ze sprzęgłem ciernym z tarciem konstrukcyjnym podczas rozruchu przy wymuszeniu harmonicznym
3.11.1. Uwagi wstępne
3.11.2. Równanie ruchu układu
3.11.3. Podsumowanie
3.12. Drgania układu napędowego ze sprzęgłem ciernym z tarciem konstrukcyjnym podczas rozruchu przy wymuszeniu przypadkowym
3.12.1. Wprowadzenie
3.12.2. Równania ruchu układu
3.12.3. Linearyzacja równań ruchu
3.12.4. Wyznaczanie wariancji odpowiedzi układu na zadane obciążenie
3.12.5. Podsumowanie
3.13. Badanie tłumienia drgań w układzie napędowym z uwzględnieniem histerezy konstrukcyjnej i liniowego tłumienia wiskotycznego
3.13.1. Wprowadzenie
3.13.2. Równania ruchu rozważanego układu mechanicznego
3.13.3. Rozwiązanie równań ruchu
3.13.4. Wnioski
3.14. Badanie tłumienia drgań w układzie napędowym z uwzględnieniem histerezy konstrukcyjnej i nieliniowego tłumienia wiskotycznego
3.14.1. Wprowadzenie
3.14.2. Równania drgań skrętnych rozpatrywanego układu mechanicznego
3.14.3. Rozwiązanie równań ruchu badanego układu
3.14.4. Wnioski
3.15. Tłumienie drgań w nieliniowym histerezowym układzie napędowym o trzech stopniach swobody
3.15.1. Wprowadzenie
3.15.2. Równania ruchu rozważanego układu mechanicznego
3.15.3. Rozwiązanie równań ruchu badanego układu mechanicznego
3.15.4. Wnioski
3.15.5. Wnioski końcowe
Literatura
4. Sprzęgła elektroreologiczne
4.1. Płyny elektroreologiczne ER
4.2. Zastosowanie płynów elektroreologicznych ER i magnetoreologicznych MR w konstruowaniu elementów maszyn
4.3. Rozwiązania „adaptacyjne”
4.4. Matematyczny opis naprężeń ścinających płyn ER
4.5. Modelowanie przepływu płynu ER poddanego działaniu pola elektrycznego
4.6. Struktura sprzęgła ER w różnych modelach reologicznych
4.6.1. Wiskoplastyczny model Binghama
4.6.2. Wiskosprężystoplastyczny model ciała Bighama
4.6.3. Wiskoelastoplastyczny model Gamota-Filisca
4.6.4. Wiskoelastoplastyczny model Li
4.7. Wyznaczanie momentu napędowego przenoszonego przez badane cylindryczne sprzęgło ER
4.8. Konstrukcja sprzęgła ER
4.9. Czynniki wpływające na postać charakterystyk reologicznych prototypowego sprzęgła ER
4.10. Sposób przeprowadzenia badań sprzęgła ER
4.11. Wyniki badań prototypowego sprzęgła ER
4.12. Podsumowanie i wnioski
Literatura
  Cena:

przechowalnia

43,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska