UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Podstawy statystyki. Opis statystyczny, korelacja i regresja, rozkłady zmiennej losowej, wnioskowanie statystyczne


Podstawy statystyki. Opis statystyczny, korelacja i regresja, rozkłady zmiennej losowej, wnioskowanie statystyczne
  Cena:

przechowalnia

31,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
212
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7207-882-7
  Cena:

przechowalnia

31,00 zł

W skrypcie przedstawiono wszystkie cztery działy statystyki, omawiane w ramach standardowego (60 godzin) kursu statystyki – w zakresie dostosowanym do możliwości czasowych wykładowcy. Autor szczególną uwagę zwraca na dydaktyczną stronę wykładu – stąd liczne przykłady, zadania z rozwiązaniami, szczegółowe omówienie metod rachunkowych, bogaty zestaw pytań teoretycznych oraz zadań do własnej analizy.

Spis treści:

OPIS STATYSTYCZNY
1. Zbiorowości i rozkłady
1.1. Jednostki i populacje
1.2. Zbiorowości
1.3. Cechy mierzalne i cechy porównywalne
1.4. Rozkłady cech
1.5. Działy statystyki
2. Praca statystyków
2.1. Czynności statystyków
2.2. Metoda naukowa
2.3. Statystyka – konstrukcja i badanie modelu
2.4. Statystyka – interpretacja wyników
2.5. Błędy w statystyce
3. Zbieranie, porządkowanie, prezentacja danych
3.1. Zbieranie danych. Wybór próby
3.2. Zbieranie danych. „Pomiar”
3.3. Porządkowanie danych
3.4. Prezentacja danych – prezentacja tabelaryczna
3.5. Tabele robocze i prezentacyjne
3.6. Szereg empiryczny a szereg punktowy i szereg rozdzielczy
3.7. Prezentacja danych – prezentacja graficzna
3.8. Szereg skumulowany
4. Szereg rozdzielczy – budowa
4.1. Grupowanie danych. Wady i zalety
4.2. Szereg rozdzielczy. Problemy do rozwiązania
4.3. Liczba przedziałów
4.4. Rozpiętość przedziałów
4.5. Granice przedziałów
4.6. Przedziały domknięte i otwarte
4.7. Tworzenie szeregu rozdzielczego: przykład
5. Rozkłady i miary statystyczne
5.1. Opis statystyczny
5.2. Miary statystyczne
5.3. Typy rozkładów
5.4. Klasyfikacja rozkładów
5.5. Miary klasyczne a miary pozycyjne
6. Miary wartości przeciętnej. Miary klasyczne
6.1. Miary wartości przeciętnej
6.2. Średnia arytmetyczna – zwykła i ważona
6.3. Średnia harmoniczna – zwykła i ważona
6.4. Średnia geometryczna – zwykła i ważona
6.5. Zastosowanie średnich
7. Miary wartości przeciętnej. Miary pozycyjne
7.1. Mediana
7.2. Kwartyle i kwantyle
7.3. Mediana w szeregu empirycznym
7.4. Mediana i kwartyle w szeregu punktowym
7.5. Mediana i kwartyle w szeregu rozdzielczym – metoda numeryczna
7.6. Mediana i kwartyle w szeregu rozdzielczym – metoda graficzna
7.7. Dominanta
7.8. Klasyczne miary położenia a miary pozycyjne. Zastosowanie
8. Miary rozproszenia
8.1. Miary bezwzględne oraz miary względne rozproszenia
8.2. Odchylenie przeciętne (odchylenie średnie)
8.3. Wariancja i odchylenie standardowe
8.4. Rozumienie wariancji. Miary konkretne i abstrakcyjne
8.5. Obliczanie wariancji
8.6. Przybliżenie średniej a wynik obliczenia wariancji
8.7. Rozstęp i odchylenie ćwiartkowe
8.8. Współczynniki zmienności
8.9. Miary rozproszenia – ilustracja obliczeń
9. Miary asymetrii oraz miary koncentracji
9.1. Momenty zwykłe i centralne
9.2. Miary asymetrii
9.3. Koncentracja wokół średniej
9.4. Koncentracja łącznej sumy wartości
10. Opis statystyczny. Przykładowe zadania
KORELACJA I REGRESJA
11. Korelacja
11.1. Idea korelacji
11.2. Kowariancja
11.3. Przybliżenie średniej a wynik obliczenia kowariancji
11.4. Współczynnik korelacji
12. Regresja
12.1. Idea regresji
12.2. Proste regresji
12.3. Właściwości i zastosowania funkcji regresji
13. Korelacja i regresja. Przykładowe zadania
ROZKŁADY ZMIENNEJ LOSOWEJ
14. Zmienna losowa dyskretna i jej miary
14.1. Zmienna losowa
14.2. Zmienna losowa dyskretna
14.3. Miary rozkładu zmiennej losowej dyskretnej
14.4. Dystrybuanta zmiennej losowej dyskretnej
15. Rozkłady zmiennej losowej dyskretnej
15.1. Rozkłady naturalne zmiennej losowej
15.2. Rozkład zero-jedynkowy
15.3. Rozkład dwumianowy (rozkład Bernoulliego)
15.4. Obliczanie prawdopodobieństwa w rozkładzie dwumianowym
15.5. Wzór Poissona jako przybliżenie rozkładu dwumianowego
15.6. Rozkład Poissona
16. Zmienna losowa ciągła i jej miary
16.1. Zmienna losowa ciągła
16.2. Miary rozkładu zmiennej losowej ciągłej
16.3. Dystrybuanta zmiennej losowej ciągłej
16.4. Obliczanie prawdopodobieństwa
17. Rozkład normalny
17.1. Charakterystyka ogólna
17.2. Tablice rozkładu normalnego
17.3. Obliczanie prawdopodobieństwa – postać standaryzowana
17.4. Obliczanie prawdopodobieństwa – postać ogólna
17.5. Rozkład normalny – rozkład prawdopodobieństwa
18. Rozkłady zmiennej losowej. Przykładowe zadania
WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE
19. Wnioskowanie z populacji generalnej o próbie
19.1. Wnioskowanie statystyczne. Idea
19.2. Wartości oczekiwane, średnie, wariancje – i ich rozkłady
19.3. Rozkład średniej z próby
19.4. Rozkład średniej z próby. Przykładowe obliczenia
20. Estymacja parametrów. Estymacja przedziałowa
20.1. Statystyki i estymatory
20.2. Estymacja punktowa
20.3. Estymacja przedziałowa
21. Przedziały ufności dla wartości oczekiwanej i wariancji
21.1. Przedział ufności dla wartości oczekiwanej
21.2. Rozkład t-Studenta
21.3. Rozkład 2
21.4. Przedział ufności dla wariancji
22. Testowanie hipotez. Zasady ogólne
22.1. Sytuacja eksperymentalna
22.2. Hipotezy statystyczne
22.3. Hipotezy parametryczne oraz hipotezy nieparametryczne
22.4. Testy statystyczne
22.5. Hipoteza zerowa oraz hipoteza alternatywna
22.6. Poziom istotności
22.7. Błąd pierwszego i drugiego rodzaju
22.8. Przykład spoza statystyki
22.9. Hipotezy dwustronne i jednostronne
22.10. Statystyki testowe. Wartość krytyczna i obszar krytyczny.
22.11. Tablice statystyczne
22.12. Testowanie hipotez jako zastosowanie metody naukowej
22.13. Testowanie hipotez – ilustracja
23. Testy istotności
23.1. Klasyfi kacja testów
23.2. Testy istotności dla opisu jednej populacji
23.3. Testy istotności dla próbek związanych
23.4. Testy istotności dla próbek niezwiązanych. Przykład
24. Test 2
24.1. Testy nieparametryczne
24.2. Test 2
24.3. Test 2 zgodności – ilustracja
24.4. Test 2 niezależności – ilustracja
24.5. Wykaz testów (testy wykorzystane w podręczniku)
25. Wnioskowanie statystyczne. Przykładowe zadania
26. Pytania i problemy do samodzielnej analizy
27. Zadania do samodzielnego rozwiązania
27.1. Opis statystyczny
27.2. Korelacja i regresja
27.3. Rozkłady zmiennej losowej
27.4. Wnioskowanie statystyczne
28. Oznaczenia
29. Tablice statystyczne
29.1. Rozkład Poissona
29.2. Dystrybuanta rozkładu normalnego
29.3. Rozkład t-Studenta
29.4. Rozkład
29.5. Wartości krytyczne testu znaków
30. Odpowiedzi do zadań
  Cena:

przechowalnia

31,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska