UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Oblicza wielkopolskiego pielgrzymowania. Studium etnologiczne na przykładzie sanktuariów maryjnych


Oblicza wielkopolskiego pielgrzymowania. Studium etnologiczne na przykładzie sanktuariów maryjnych
  Cena:

Ilość

przechowalnia

45,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
320
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

45,00 zł

Sanktuaria maryjne w Wielkopolsce przez wieki swojego istnienia wtopiły się w krajobraz kulturowy, co zdecydowanie przyczyniły się do jego uformowania. To wokół nich rozwijało się życie religijne Wielkopolan, to tu brały swój początek rozliczne legendy i podania opowiadające o cudownych wydarzeniach, tu powstawała poezja religijna, a także patriotyczna oraz dochodziło do jednoczenia się katolickiej ludności niemieckiej z polską. Tu kształtowano nie tylko postawę moralną, ale i patriotyczną wiernych.
Pielgrzymowanie ma charakter społeczny nie tylko dlatego, że angażuje znaczną część jego członków, ale również dlatego, że ma, co starałam się ukazać w pracy, swoje społeczne uwarunkowania, społeczną recepcję i funkcje. W to szerokie społeczne zjawisko zaangażowane są nie tylko osoby „idące", ale i te, które odpowiadają za kształt tej pielgrzymki i to na różnych jej etapach: od wyjścia z domu do ponownego dojścia do domu. Zmiany dokonujące się w ru¬chu pątniczym postępują niezwykle wolno, i co starałam się pokazać, należą do kategorii długiego trwania.
Najmniejsze przeobrażenia dotknęły pielgrzymowanie piesze, tu podobnie jak w XIX wieku, o czym pisał w swych pamiętnikach Jan Słomka dokonuje się szybkie zespolenie grupy795. Wspólny cel, długa droga, wspólne pokonywanie własnych słabości, jednocząca siła śpiewu i modlitwy, ma absolutne właściwości jednoczące. Ten typ pątnictwa jest niewątpliwie lepiej przygotowany od strony organizacyjnej, niż miało to miejsce w ubiegłych stuleciach. Zna się już miejsce noclegu, tam na pielgrzyma czekają przygotowane miejsca do spania i ciepły posiłek. Zdecydowanie więcej zabiera się ze sobą rzeczy, ponieważ kompanii towarzyszy wóz dostawczy, na którym pielgrzymi pozostawiają swe bagaże. Pielgrzymkom, szczególnie tym odbywanym na długich trasach, towarzyszy lekarz dbający o kondycję zdrowotną pątników. Jednakże sama droga, jak i trudności z nią związane pozostają podobne.

Spis treści

Podziękowania    
Wstęp    

Rozdział 1. KONTEKST HISTORYCZNY FUNKCJONOWANIA MIEJSCA ŚWIĘTEGO    
1.1.    Wiara a patriotyzm    
1.1.1. Specyficzny charakter lokalnych miejsc kultu w kontekście patriotycznego uwarunkowania    
1.2.    Patriotyczne uwarunkowanie funkcjonowania miejsca świętego na przestrzeni wieków    
1.2.1.    Tworzenie wspólnoty religijno-narodowej na ziemiach polskich    
1.2.2.    Sanktuaria maryjne Wielkopolski w okresie najazdów tureckich    
1.2.3.    Sanktuaria maryjne Wielkopolski w okresie potopu i konfederacji barskiej     
1.3.    Sanktuaria maryjne Wielkopolski w okresie upadku Rzeczypospolitej i w okresie zaborów    
1.3.1.    Kościół a konstytucja 3 maja    
1.3.2.    Sanktuaria maryjne Wielkopolski w zaborze pruskim    
1.3.3.    Sanktuaria maryjne Wielkopolski w zaborze rosyjskim    
1.4.    Sanktuaria maryjne Wielkopolski w okresie woj en światowych i II Rzeczypospolitej     
1.4.1.    Sanktuaria maryjne Wielkopolski w okresie tworzenia się niepodległego państwa polskiego    
1.4.2.    Sanktuaria maryjne Wielkopolski w okresie II wojny światowej    
1.4.2.1.    Sytuacja Kościoła katolickiego w Kraju Warty    
1.4.2.2.    Sanktuaria maryjne Wielkopolski pod okupacją hitlerowską    
1.4.3.    Okres II wojny światowej w sztuce sanktuaryjnej    
1.5. Sytuacja sanktuariów maryjnych Wielkopolski w okresie PRL    
1.5.1.    Sytuacja Kościoła katolickiego w odbudowującej się Polsce     
1.5.2.    Okres Solidarności i ożywienie ruchu pątniczego    

Rozdział 2. CZAS NIECODZIENNY - CZAS ŚWIĘTY    
2.1.    Czas oczekiwania. Przygotowania do odpustu i uroczystości kościelnych    
2.1.1.    Przygotowanie parafii i parafian    
2.1.1.1.    Przygotowanie obejścia    
2.1.1.2.    Przygotowanie kościoła i wsi    
2.1.2.    Pielgrzym i jego przygotowania do drogi    
2.2.    Czas świętowania    
2.2.1.    Zwiastuny czasu świątecznego: dziady proszalne i „odpustnicy"
2.2.2.    Pielgrzymkę czas zacząć    
2.2.3.    Czas modlitwy i dziękczynienia    

2.2.3.1.    Wejście i rozpoczęcie uroczystości    
2.2.3.2.    Modlitwa i dziękczynienie    
2.2.3.3.    Dostojni goście    
2.2.3.4.    Odświętny czas wypoczynku    
2.3. Pożegnanie i powrót    

Rozdział 3. HISTORIA PIEŚNIĄ I MODLITWĄ PISANA    
3.1.    Twórcy i drogi rozpowszechniania pieśni sanktuaryjnych    
3.1.1.    Pielgrzym jako twórca    
3.1.2.    Kramarze i ludzie gościńca jako autorzy pieśni    
3.1.3.    Duchowieństwo, szlachta i nauczyciele    
3.2.    Klasyfikacja i rodzaje pieśni sanktuaryjnych    
3.2.1.    Pieśni powitalne i pożegnalne    
3.2.2.    Pieśni błagalno-wotywne    
3.2.3.    Pieśni fabularyzacyjno-narracyjne    
3.3.    Obieg pieśni sanktuaryjnych i ich funkcje     
3.3.1.    Funkcja społeczno-integracyjna    
3.3.2.    Funkcja informacyjno-przedstawieniowa    
3.3.3.    Funkcja dydaktyczno-wychowawcza    
3.3.4.    Ewangelizacyjna rola pieśni i modlitw sanktuaryjnych    
3.4.    Obraz Matki Bożej w pieśniach i modlitwach sanktuaryjnych    
3.4.1.    Dychotomiczny układ niebios    
3.4.2.    Królowa Niebios i Ziemi    
3.4.3.    Niebieska Lekarka    
3.4.4.    Rola Matki Bożej w obliczu śmierci    

Rozdział 4. PRZEOBRAŻENIA WSPÓŁCZESNEGO WIELKOPOLSKIEGO RUCHU PĄTNICZEGO     
4.1.    Socjologiczna struktura wielkopolskiego ruchu pielgrzymkowego    
4.1.1.    Analiza płci wielkopolskich pątników    
4.1.2.    Analiza struktury miejsca zamieszkania wielkopolskich pielgrzymów    
4.1.3.    Analiza wieku, poziomu wykształcenia i struktury zawodowej wielkopol¬skich pielgrzymów    
4.2.    Wybór miejsca pielgrzymki jako konsekwencja świadomego działania    
4.2.1.    „Powracający" pątnicy w perspektywie socjologiczno-społecznej    
4.2.2.    Przyczyny powrotów do miejsca kultu    
4.3.    Zaangażowanie religijne pielgrzymów    
4.3.1.    Uczestnictwo we mszy świętej    
4.3.2.    Pokuta i komunia św. jako wyznaczniki zaangażowania religijnego    
4.3.3.    Percepcja miejsca świętego przez przybywających doń pielgrzymów    
4.4.    Profetyczna funkcja miejsca świętego

Zakończenie    
Bibliografia    
Aspccts of pilgrimages in Wielkopolska. An ethnological study on the example of Mariar sanctuaries (Summary)    

  Cena:

Ilość

przechowalnia

45,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska