UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Praktyczne wprowadzenie do relacyjnych baz danych


Praktyczne wprowadzenie do relacyjnych baz danych
  Cena:

przechowalnia

29,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
221
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

29,00 zł

Podręcznik adresowany jest głównie do studentów wydziałów technicznych i ekonomicznych wyŻszych uczelni. Zawarty w nim materiał wprowadza Czytelnika w tematykę wykonania i zastosowania baz danych w systemie Microsoft Office Access 2007, a takŻe w zagadnienia przeniesienia stworzonych wcześniej baz do systemu Microsoft SQL Server 2005. W związku z tym w ksiąŻce podano szereg krótkich definicji, które poparto licznymi przykładami i uzupełniono zadaniami do samodzielnego wykonania.
Czytelnikowi proponuje się zrealizowanie relacyjnej bazy danych, zaczynając od podstaw. Na utworzoną bazę danych składa się pięć połączonych ze sobą tabel, które wykorzystuje się w celu przechowywania danych o osobach zamieszkujących w pewnym Domu Studenta. Bazę danych zaprojektowano tak, aby jak najbardziej szczegółowo odzwierciedlać rzeczywistość. Struktura tabel nie zawiera ograniczeń spowodowanych załoŻeniami dydaktycznymi. W celu ominięcia moŻliwych utrudnień autorzy zaproponowali wykonanie szeregu instrukcji wspomagających i uproszczających pracę z bazą danych. Przykładowo, wprowadzenie danych do tabel o złoŻonej strukturze realizuje się za pomocą zbudowanych formularzy o specjalnej postaci.
Na podstawie szczegółowo opisanych przykładów i bazujących na nich zadań uŻytkownik buduje w rozdziałach 1-8 swoją bazę danych, zawierającą, poza wykonanymi tabelami, równieŻ róŻnego rodzaju formularze, kwerendy, raporty i makra.
W rozdziałach 9-11 rozwaŻane są standardowe instrukcje języka SQL zaimplementowanego w Microsoft Office Access 2007.
W rozdziale 12 Czytelnik zapoznaje się z moŻliwością przeniesienia bazy danych, utworzonej w środowisku Microsoft Office Access 2007, do systemu Microsoft SQL Server 2005. Ponadto pokazano tam sposób utworzenia bazy danych w oknie Object Explorer programu SQL Server Management Studio.
W rozdziale 13 przedstawiono zastosowanie języka Transact SQL, w środowisku Microsoft SQL Server 2005, przy tworzeniu baz danych, tabel, widoków, zapytań SQL oraz procedur składowanych.
KaŻdy kolejny rozdział podręcznika opiera się na poprzednich. KaŻde nowe pojęcie omawiane jest tylko raz, przy pierwszym zastosowaniu. Dzięki takiemu podejściu Czytelnik opanowuje w miarę szybki i łatwy sposób podstawowe pojęcia i techniki oraz składnię języka SQL, stosowane w bazach danych. Przedstawioną w ksiąŻce metodę autorzy sprawdzili w praktyce.

Spis treści

Przedmowa………………………………………………………..……………….…….5
Rozdział 1
Tworzenie bazy danych składającej się z jednej tabeli………………..………..7
Rozdział 2
Uzupełnienie bazy danych: nowe tabele, formularze, relacje…………….….33
Rozdział 3
Proste techniki znajdowania danych……………………………      ………...45
Rozdział 4
Zastosowanie kwerendy wybierającej do wyszukiwania danych……..…….68
Rozdział 5
Obliczenia w kwerendzie wybierającej……………………………………….…...82
Rozdział 6
Kwerendy funkcjonalne, parametryczne oraz krzyŻowe………………….…101
Rozdział 7
Projektowanie formularzy……………………………………………………..…..114
Rozdział 8
Raporty i makra – elementy aplikacji bazodanowej…………………….…...131
Rozdział 9
Kwerenda wybierająca w widoku SQL…………………………...……………..145
Rozdział 10
Instrukcje języka DML……………………………………..……….…………      159
Rozdział 11
Instrukcja SELECT oparta na wielu tabelach………………………………...170
Rozdział 12
Utworzenie bazy danych w systemie SQL Server 2005 oraz aplikacji klienta w Access 2007...……………………………………………………………….…….180
Rozdział 13
Przykłady zastosowania języka Transact SQL………………………………...196
Bibliografia………….………………………………………………………….…….221

  Cena:

przechowalnia

29,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska