Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » INFORMATYKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Praktyczne wprowadzenie do relacyjnych baz danych
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
221
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

przechowalnia

29,00 zł

Podręcznik adresowany jest głównie do studentów wydziałów technicznych i ekonomicznych wyŻszych uczelni. Zawarty w nim materiał wprowadza Czytelnika w tematykę wykonania i zastosowania baz danych w systemie Microsoft Office Access 2007, a takŻe w zagadnienia przeniesienia stworzonych wcześniej baz do systemu Microsoft SQL Server 2005. W związku z tym w ksiąŻce podano szereg krótkich definicji, które poparto licznymi przykładami i uzupełniono zadaniami do samodzielnego wykonania.
Czytelnikowi proponuje się zrealizowanie relacyjnej bazy danych, zaczynając od podstaw. Na utworzoną bazę danych składa się pięć połączonych ze sobą tabel, które wykorzystuje się w celu przechowywania danych o osobach zamieszkujących w pewnym Domu Studenta. Bazę danych zaprojektowano tak, aby jak najbardziej szczegółowo odzwierciedlać rzeczywistość. Struktura tabel nie zawiera ograniczeń spowodowanych załoŻeniami dydaktycznymi. W celu ominięcia moŻliwych utrudnień autorzy zaproponowali wykonanie szeregu instrukcji wspomagających i uproszczających pracę z bazą danych. Przykładowo, wprowadzenie danych do tabel o złoŻonej strukturze realizuje się za pomocą zbudowanych formularzy o specjalnej postaci.
Na podstawie szczegółowo opisanych przykładów i bazujących na nich zadań uŻytkownik buduje w rozdziałach 1-8 swoją bazę danych, zawierającą, poza wykonanymi tabelami, równieŻ róŻnego rodzaju formularze, kwerendy, raporty i makra.
W rozdziałach 9-11 rozwaŻane są standardowe instrukcje języka SQL zaimplementowanego w Microsoft Office Access 2007.
W rozdziale 12 Czytelnik zapoznaje się z moŻliwością przeniesienia bazy danych, utworzonej w środowisku Microsoft Office Access 2007, do systemu Microsoft SQL Server 2005. Ponadto pokazano tam sposób utworzenia bazy danych w oknie Object Explorer programu SQL Server Management Studio.
W rozdziale 13 przedstawiono zastosowanie języka Transact SQL, w środowisku Microsoft SQL Server 2005, przy tworzeniu baz danych, tabel, widoków, zapytań SQL oraz procedur składowanych.
KaŻdy kolejny rozdział podręcznika opiera się na poprzednich. KaŻde nowe pojęcie omawiane jest tylko raz, przy pierwszym zastosowaniu. Dzięki takiemu podejściu Czytelnik opanowuje w miarę szybki i łatwy sposób podstawowe pojęcia i techniki oraz składnię języka SQL, stosowane w bazach danych. Przedstawioną w ksiąŻce metodę autorzy sprawdzili w praktyce.

Spis treści

Przedmowa………………………………………………………..……………….…….5
Rozdział 1
Tworzenie bazy danych składającej się z jednej tabeli………………..………..7
Rozdział 2
Uzupełnienie bazy danych: nowe tabele, formularze, relacje…………….….33
Rozdział 3
Proste techniki znajdowania danych……………………………      ………...45
Rozdział 4
Zastosowanie kwerendy wybierającej do wyszukiwania danych……..…….68
Rozdział 5
Obliczenia w kwerendzie wybierającej……………………………………….…...82
Rozdział 6
Kwerendy funkcjonalne, parametryczne oraz krzyŻowe………………….…101
Rozdział 7
Projektowanie formularzy……………………………………………………..…..114
Rozdział 8
Raporty i makra – elementy aplikacji bazodanowej…………………….…...131
Rozdział 9
Kwerenda wybierająca w widoku SQL…………………………...……………..145
Rozdział 10
Instrukcje języka DML……………………………………..……….…………      159
Rozdział 11
Instrukcja SELECT oparta na wielu tabelach………………………………...170
Rozdział 12
Utworzenie bazy danych w systemie SQL Server 2005 oraz aplikacji klienta w Access 2007...……………………………………………………………….…….180
Rozdział 13
Przykłady zastosowania języka Transact SQL………………………………...196
Bibliografia………….………………………………………………………….…….221

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Chałoń Marian
Nie istnieją niezawodne systemy ani urządzenia. Zawsze może wystąpić nieprzewidziana awaria, która nie tylko wstrzyma działanie systemu, uszkodzić program, ale może tez spowodować częściową, a nawet całkowitą utratę danych. Dlatego, korzystając z gotowych systemów czy projektując nowe, należy odpowiedzieć na następujące pytania: co należy chronić? przed czym? i czy warto ponieść koszty ochrony? Publikacja ta powstała jako rozszerzona wersja treści zajęć prowadzonych dla studentów kierunku Inform
Jewtuszenko Olena, Trochimczuk Roman
Niniejsza praca powstała na bazie notatek własnych do ćwiczeń laboratoryjnych, przeprowadzonych przez autorów na kierunkach studiów automatyka i robotyka oraz mechanika i budowa maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, w latach 2003 - 2004. Zawarty w niej materiał można traktować jako podstawowy przy nauczaniu baz danych tworzonych w środowisku Microsoft Access oraz Microsoft SQL Server. Opracowanie może również służyć jako dodatkowe źródło informacji, rozszerzające treść wykład
Regel Wiesława
Obliczanie całek oznaczonych jest oparte głównie na umiejętnosciach obliczania całek nieoznaczonych, ale postawienie konkretnego problemu geometrycznego może spowodować pojawienie się dodatkowych trudności. Zeszyt 5 przyda się więc z pewnością każdemu, kto chce poznać i trwale zapamiętać różnorodne zastosowania całki oznaczonej.
Mysior Marian
Książka skierowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać podstawy tworzenia i zarządzania bazami danych w programie Access. Do efektywnego korzystania z książki nie jest konieczna dobra znajomość zagadnienia baz danych.
Niksa - Rynkiewicz Tacjana
Książka zawiera zestawy ćwiczeń i zadań wraz z rozwiązaniami, które umożliwiają skuteczną naukę prawidłowego tworzenia modelu danych. Opracowanie wyróżnia się na tle innych prac bardzo szczegółowym i dokładnym opisem algorytmu tworzenia bazy danych uwzględniającym moment konfrontacji wiedzy doświadczalnej i intuicyjnej z klasycznym podejściem do tworzenia modelu danych oraz wyjaśniającym technikę budowy relacyjnej bazy danych i proces tworzenia narzędzi do obsługi bazy w środowisku MS Access.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-10-20 23:09
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.