UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

"Przerwana" tożsamość. Odtwarzanie i tworzenie tożsamości w społecznościach postmigracyjnych


"Przerwana" tożsamość. Odtwarzanie i tworzenie tożsamości w społecznościach postmigracyjnych
  Cena:

Ilość

przechowalnia

30,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
220
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

30,00 zł

Chińskie powiedzenie: „Obyś żył w ciekawych czasach" czerpie swą żywotność z podstawowej własności czasu, jaką jest ruch generujący zmianę. Zawsze zatem z perspektywy posługujących się nim czasy, w których przyszło im żyć, są niezwykle interesujące. Skoro w każdym momencie rozwoju ludzkości możemy odnaleźć elementy walki „starego" z „nowym", to dlaczego akurat nam daną rzeczywistość miałoby się uznawać za takowe „ciekawe czasy"? Uzasadnień możemy spotkać wiele, choć najczęściej powtarzane odnosi się do niespotykanej szybkości, skali i zasięgu zmian, które naruszają podstawy nawet tych struktur, których stabilność i niezmienność wydawała się do tej pory niepodważalna. Mówiąc słowami Z. Baumana, życie we współczesnym, zmiennym świecie „jest jak rozpędzony moloch", którego dynamiki zmian nie tylko jednostka, ale także pojedyncze grupy społeczne (jak chociażby naród) nie są w stanie samodzielnie kontrolować.
Kategorią pojęciową aspirującą do miana kluczowej w wyjaśnianiu wszelkich dokonujących się przemian jest przede wszystkim globalizacja - pojęcie „skrót", oznaczające zarówno procesy dzielenia, jak i jednoczenia, a w każdym razie odejścia od dominacji dotychczasowych struktur politycznych, gospodarczych, kulturowych, społecznych, uwikłanych w „Wielką Walkę o Niezależność Przestrzenną". Ta metaforyczna walka toczy się także w obrębie dwóch kluczowych kategorii tej pracy, uwikłanych w dialektykę między lokalnością a globalnością i przypisaniem, zakorzenieniem a wykorzenieniem, pociągającą za sobą wzajemne zmiany w obu sferach. W tym kontekście zapewne rację mają ci, którzy uważają, że tożsamość przestała być „skrzyżowaniem kompasu i kotwicy". „Wyzwolona" z ograniczeń przypisaniowości (warunkowanej zarówno ramami grupowymi, kulturowymi, jak i położeniem społeczno-ekonomicznym) stała się „przedmiotem pożądania", „celem, na który skierowane są wysiłki poszukiwawcze" jednostek i grup.

Spis treści

Wstęp

1. Specyfika kształtowania społeczności lokalnych na ziemi lubuskiej - podstawowe
wymiary    
1.1.    Lokalność i społeczność lokalna - rozważania terminologiczne    
1.2.    Przemiany ludnościowe na ziemi lubuskiej po zakończeniu II wojny światowej    
1.2.1.    Ludność rodzima polskiego pochodzenia    
1.2.2.    Wysiedlenia ludności niemieckiej    
1.2.3.    Przesiedlenia ludności na ziemi lubuskiej    
1.2.4.    Reemigranci
1.3 Społeczne konsekwencje przesiedleń i wysiedleń ludności - czynniki warunkujące postmigracyjność społeczności lokalnych ziemi lubuskiej

2. Tożsamość zbiorowa jako kategoria pojęciowa i jej korelaty    
2.1.    Tożsamość - ujęcie interdyscyplinarne    
2.2.    Tożsamość zbiorowa    
2.3.    Przeszłość, pamięć społeczna a tożsamość zbiorowa    
2.4.    Rola terytorium i przestrzeni w kształtowaniu tożsamości społeczności lokalnych    
2.5.    Opozycja „my - oni" jako czynnik kształtujący tożsamość zbiorową     
2.6.    Pokolenie jako kategoria różnicująca tożsamość zbiorową

3. Kwestie metodologiczne i charakterystyka terenu badań    
3.1.    Metody i techniki badań    
3.2.    Dobór osób do badań i charakterystyka badanych    
3.3 Charakterystyka terenu badań    

4. Tożsamość jako odmienność i podobieństwo - percepcja „innych" i wizerunek własny w doświadczeniu grupowym    
4.1. Doświadczenie wojny jako determinanta wyobrażeń grupowych najstarszego pokolenia    
4.1.1. Rosjanie    
4.1.2.    Żydzi     
4.1.3.    Ukraińcy    
4.2.    Niemcy - wrogowie, sąsiedzi czy przyjaciele? Zmiana czy kontynuacja stereotypu    
4.2.1.    Spuścizna przeszłości - stereotypowe wyobrażenie Niemców w wypowiedziach najstarszego pokolenia    
4.2.2.    Niemcy w oczach najmłodszego pokolenia - stopniowa zmiana sposobu postrzegania    
4.3.    Zróżnicowanie regionalne jako podstawa wzajemnego postrzegania wewnątrzgrupowego    
4.4.    58 lat po rozpoczęciu osadnictwa - czy istnieje autostereotyp grupowy

5. Poczucie przynależności terytorialnej i samoidentyfikać ja    
5.1.    Ojczyzna prywatna najstarszego pokolenia - „utracona ojczyzna" czy obecne miejsce zamieszkania?    
5.2.    „Prawo trzeciej generacji" czy zerwane związki? Ojczyzna prywatna najmłodszego pokolenia    
5.3.    Miasto w świadomości - element poczucia przynależności lokalnej    
Zakończenie    
Bibliografia    
„Broken" identity. Reproduktion and shaping identity in the postmigration conununity
(Summary)    

  Cena:

Ilość

przechowalnia

30,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska