UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Budowle i roboty ziemne. Materiały do wykładów i ćwiczeń


Budowle i roboty ziemne. Materiały do wykładów i ćwiczeń
  Cena:

przechowalnia

14,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
124
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

14,00 zł

Zebrany materiał stanowi treść przedmiotu, Budowle i roboty ziemne prowadzonego na wydziale Inżynierii Lądowej PW , dla studentów studiów stacjonarnych i nie stacjonarnych I-go stopnia w specjalności Inżynieria Komunikacyjna. Jest to zakres podstawowy przedmiotu, dla którego założono, że student dysponuje podstawową wiedzą w dziedzinie mechaniki gruntów, geologii oraz podstaw projektowania dróg lądowych. Obok ogólnych wiadomości obejmujących zasady konstrukcji budowli ziemnych, omówiono ogólny zarys technologii wykonawczych dotyczących słabych podłoży ziemnych budowli liniowych, których odbiorcą i nierzadko wykonawcą jest inżynier budownictwa drogowego. Pewna część materiału poświęcono aktualnym wymogom normowym, w odniesieniu do budowli ziemnych typu autostradowego, dróg samochodowych opisując wymagania konstrukcyjne dla stref budowli ziemnych aktywnie współpracujących z nawierzchniami drogowymi.
Przedmiot obejmujący niniejsze opracowania można określić następująco; budowle ziemne to struktury przestrzenne, wykonane z gruntu budowlanego, w formie nasypów lub wykopów, wraz z urządzeniami odwadniającymi. Roboty ziemne to pewien zespół czynności technologicznych, których rezultatem jest budowla ziemna. Prostym przykładem budowli ziemnej jest dół, który powstał w wyniku usunięcia pewnych objętości gruntu. Racjonalność tego działania to odpowiedzi na pytania; czy dół ten czemuś służy, ma określoną funkcję i przeznaczenie, co uczyniono z ukopaną objętością gruntu, czy nic będzie napełniony tylko wodą opadową i czy został wykonany przy najmniejszym wydatku uogólnionej energii.
Formy budownictwa ziemnego należą do najstarszych typów technologicznej działalności ludzi. Pierwszy znaczący postęp budownictwa ziemnego w kraju można przypisać Tadeuszowi Kościuszce, który niezależnie od swoich dokonań i czynów militarnych, był inżynierem cywilnym, a w ówczesnym znaczeniu, saperem. Nie przypadkiem też pamięć o jego dokonaniach została utrwalona przez społeczeństwo polskie wzniesieniem Kopca Kościuszki.

Spis treści

1.Wstęp

2.    Budowle ziemne podział i rodzaje

3.    Budowle ziemne o funkcjach ochronnych
3.1.Gruntowe ekrany ochrony akustycznej
3.2.Zapory ziemne
3.3.Wały przeciwpowodziowe

4.    Komunikacyjne budowle ziemne
4.1.    Elementy konstrukcyjne budowli ziemnych
4.2.    Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać komunikacyjne budowle ziemne
4.3.    Wymagania konstrukcyjno jakościowe dla budowli ziemnych
4.3.1.    Podłoża gruntowe nawierzchni drogowej
4.3.2.    Parametry jakości warstw gruntowych podłoży nawierzchni drogowych
4.3.3.    Obligatoryjna wymiana gruntowego podłoża nawierzchni

5.    Ulepszanie, wzmacnianie i stabilizacja warstw gruntów w podłożach
5.1.    Ulepszanie stabilizacja gruntów cementem
5.2.    Wzmacnianie gruntów wapnem.
5.3.    Ulepszanie i wzmacnianie gruntów lepiszczami asfaltowymi

6.    Obliczanie objętości liniowych robót ziemnych
6.1.    Gabarytowe kształtowanie budowli ziemnych
6.2.    Objętości nasypów wykopów
6.3.    Graficzny wykaz przemieszczanych mas gruntów

7.    Technologie realizacji komunikacyjnych budowli ziemnych
7.1.    Roboty przygotowawcze
7.2.    Wyznaczanie konturów budowli ziemnych
7.3.    Ogólne zasady wykonywania wykopów (przekopów)
7.4.    Ogólne zasady wykonywania nasypów
7.4.1. Nasypy drogowe na słabych podłożach
7.5.    Przeciwkorozyjne zabezpieczanie skarp

8.    Podłoża budowli ziemnych
8.1. Wzmacnianie słabych podłoży budowli ziemnych

9.Geosyntetyki stosowane w budowlach ziemnych
9.1. Wzmacnianie budowli ziemnych geosyntetykami

10.Podstawowe urządzenia systemu odwadniania dróg
10.1. Rowy
10.2. Przepusty
10.3. Urządzenia do wstępnego oczyszczania wód powierzchniowych

11. Referencje
 

  Cena:

przechowalnia

14,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska