UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Pneumatyczne pomiary długości


Pneumatyczne pomiary długości
  Cena:

przechowalnia

38,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
238
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2000 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

38,00 zł

Podręcznik z zakresu pneumatycznych pomiarów długości. W pierwszej części książki omówiono podstawy teoretyczne pomiarów pneumatycznych, obejmujące ich stany statyczne i dynamiczne na podstawie współcześnie opracowanej ogólnej teorii przetworników pomiarowych.
W części drugiej przedstawiono podstawy szczegółowe budowy elementów pneumatycznych przyrządów pomiarowych, przede wszystkim głowic do kontroli wymiarów długościowych z wypracowaniem metodyki konstrukcji opartej na zasadach analizy wymiarowej, przedstawionej z udziałem wybranych przykładów. W zakończeniu omówiono zasady gospodarki i eksploatacji pneumatycznym sprzętem pomiarowym z zakładach produkcyjnych.

Odbiorcy: studenci wydziałów mechanicznych wyższych uczelni technicznych o specjalności metrologicznej lub uzupełniający wiedzę z zakresu metrologii i kontroli jakości, a przede wszystkim budowy przyrządów pomiarowo-kontrolnych, zwłaszcza wydziałów mechaniki precyzyjnej i mechatroniki, słuchacze studiów podyplomowych o kierunkach: metrologia w budowie maszyn oraz systemy jakości, a także pracownicy naukowi wymienionych wydziałów.
Książka może być przydatna również inżynierom zatrudnionym w zakładach przemysłu elektromaszynowego, pracującym nad konstrukcją i eksploatacją sprzętu kontrolnego.

Spis treści:

Część I
PODSTAWY FIZYCZNO-METROLOGICZNE PNEUMATYCZNYCH TECHNIK POMIAROWYCH

Wykaz ważniejszych oznaczeń i symboli
Wprowadzenie

1. Podstawy procesów fizycznych, kształtujących pneumatyczne sygnały pomiarowe
1.1. Równania ciągłości strumienia masy powietrza roboczego i bilansu energii w jednowymiarowym ruchu strumienia powietrza roboczego
1.2. Zjawiska fizyczne, zachodzące w szczelinach pomiarowych sensorów pneumatycznych typu dysza-przesłona

2. Modele matematyczne stanów ustalonych pneumatycznych przetworników kaskadowych
2.1. Model matematyczny stanów ustalonych pneumatycznego przetwornika kaskadowego przy przepływach podkrytycznych przez wszystkie dysze
2.2. Model matematyczny stanów ustalonych pneumatycznego przetwornika kaskadowego szeregowego przy przepływach podkrytycznych przez wszystkie dysze
2.3. Model matematyczny stanów ustalonych pneumatycznego przetwornika kaskadowego przy przepływach podkrytycznych przez dyszę wlotową i krytycznych przez szczelinę pomiarową
2.4. Model matematyczny stanów ustalonych pneumatycznego przetwornika kaskadowego szeregowego przy przepływach podkrytycznych przez dyszę wlotową i pośrednią oraz krytycznych przez szczelinę pomiarową

3. Własności metrologiczne pneumatycznych przetworników pomiarowych, wytwarzających sygnały pomiarowe o postaciach ciśnień i różnicy ciśnień
3.1. Opis ogólny własności metrologicznych pneumatycznych przetworników pomiarowych, wytwarzających sygnały pomiarowe o postaciach ciśnień i różnicy ciśnień
3.2. Błędy nieliniowości (poprawności) charakterystyk przetworzenia sygnałów pomiarowych ciśnieniowych i różnicy ciśnień
3.3. Błędy dodatkowe i pojęciowo zbliżone ciśnieniowych sygnałów pomiarowych
3.3.1. Podstawy ogólne analizy podatności przetworników pneumatycznych na przyczyny błędów dodatkowych
3.3.2. Analiza podatności pneumatycznego przetwornika eżektorowego na przyczyny błędów dodatkowych
3.3.3. Analiza podatności pneumatycznego przetwornika kaskadowego szeregowego na przyczyny błędów dodatkowych
3.4. Wnioski z analizy podatności pneumatycznych przetworników pomiarowych na przyczyny błędów dodatkowych

4. Modele matematyczne stanów ustalonych pneumatycznych przetworników rotametrycznych
4.1. Model matematyczny stanów ustalonych pneumatycznych przetworników rotametrycznych przy przepływach podkrytycznych przez wszystkie dysze
4.2. Model matematyczny stanów ustalonych pneumatycznych przetworników rotametrycznych przy przepływach krytycznych przez szczelinę pomiarową

5. Własności metrologiczne pneumatycznych przetworników rotametrycznych
5.1. Błędy nieliniowości charakterystyk przetworzenia sygnałów pomiarowych o wymiarze strumienia masy
5.2. Doświadczalne i analityczne przyczynki do konstrukcji pneumatycznych przetworników pomiarowych z rotametrami

6. Stany nieustalone pneumatycznych przetworników pomiarowych
6.1. Stany nieustalone pneumatycznych przetworników kaskadowych
6.1.1. Funkcja przetworzenia stanów nieustalonych sygnałów pomiarowych ciśnieniowych pneumatycznych przetworników kaskadowych z jedną komorą ciśnieniową o stałej pojemności
6.1.2. Funkcja przetworzenia stanów nieustalonych sygnałów pomiarowych ciśnieniowych pneumatycznych przetworników kaskadowych z jedną komorą ciśnieniową o zmiennej pojemności
6.2. Stany nieustalone pneumatycznych przetworników kaskadowych szeregowych
6.2.1. Funkcja przetworzenia stanów nieustalonych sygnałów pomiarowych ciśnieniowych pneumatycznych przetworników kaskadowych szeregowych o stałej pojemności komór ciśnieniowych
6.2.2. Wyznaczenie wartości stosunku czułości czasowych ciśnieniowych sygnałów pomiarowych pneumatycznych przetworników kaskadowych szeregowych na podstawie równania Bernoulliego dla dyszy pośredniej
6.2.3. Funkcja przetworzenia stanów nieustalonych sygnałów pomiarowych o różnicy ciśnień przetworników kaskadowych szeregowych
6.3. Własności metrologiczne stanów nieustalonych systemów pomiarowych złożonych z pneumatycznych i mechanicznych przetworników pomiarowych
6.3.1. Funkcja przetworzenia stanów nieustalonych, zespolonych w łańcuch pomiarowy przetworników pneumatycznych i mechanicznych, wzbudzonych do działania skokową zmianą ciśnieniowego sygnału pomiarowego
6.3.2. Funkcja przetworzenia stanów nieustalonych, zespolonych w łańcuch pomiarowy przetworników pneumatycznych i mechanicznych, wzbudzonych do działania skokową zmianą szerokości szczeliny pomiarowej
6.4. Funkcja przetworzenia stanów nieustalonych zespolenia przetworników pneumatycznych i mechanicznych, wzbudzonych harmonicznie zmienną szerokością szczeliny pomiarowej
6.5. Funkcja przetworzenia stanów nieustalonych przetworników pneumatycznych z rotametrycznymi zespołami wskazującymi

Literatura

Część II
PNEUMATYCZNE GŁOWICE DO KONTROLI WYMIARÓW DŁUGOŚCIOWYCH

Wykaz ważniejszych oznaczeń i symboli
Wprowadzenie

7. Pneumatyczne sensory pomiarowe
7.1. Wyniki badań zjawisk fizycznych, obserwowanych w szczelinach pomiarowych sensorów pneumatycznych typu dysza-przesłona
7.2. Nacisk pomiarowy w bezdotykowych pneumatycznych pomiarach długości

8. Podstawy ogólne konstrukcji pneumatycznych głowic pomiarowych
8.1. Rozmieszczenie pól tolerancji w zakresie pomiarowym przyrządu, wymiary powierzchni bazowych pneumatycznych głowic pomiarowych
8.2. Projektowanie pneumatycznych głowic pomiarowych do kontroli średnic oraz luzów w pasowaniach wałków i otworów
8.3. Projektowanie pneumatycznych głowic pomiarowych do kontroli zbieżności (kątów) otworów stożkowych
8.4. Projektowanie pneumatycznych głowic pomiarowych do kontroli prostopadłości osi lub tworzących otworu do czoła
8.5. Projektowanie pneumatycznych głowic pomiarowych do kontroli niewspółosiowości otworów (nominalnie współosiowych)
8.6. Projektowanie pneumatycznych głowic pomiarowych do kontroli odległości osi otworów

9. Gospodarka i nadzór nad pneumatycznym sprzętem pomiarowo- kontrolnym w zakładach produkcyjnych
9.1. Sieć zasilania sprężonym powietrzem pneumatycznych przyrządów pomiarowych
9.2. Gospodarka pneumatycznymi głowicami pomiarowymi, organizacja służby kontroli
9.3. Sprawdzanie przyrządów wskazujących w pneumatycznych systemach do pomiarów długości

Literatura

Skorowidz nazwisk

  Cena:

przechowalnia

38,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska