UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Istota i charakter prawny umowy consultingu


Istota i charakter prawny umowy consultingu
  Cena:

Ilość

przechowalnia

14,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
140
Okładka
miękka
Format
A5
Rok wydania
2010
Język
polski
ISBN
978-83-7299-649-7
  Cena:

Ilość

przechowalnia

14,00 zł

Źródeł umowy consultingu należy upatrywać z jednej strony w dokonującym się we wszystkich branżach gospodarki postępie technicznym, z drugiej - w szeroko rozumianej specjalizacji poszczególnych dziedzin życia. Nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej stało się zatem służenie fachową radą, udzielanie informacji, jak również wszechstronne z nich korzystanie. Współczesne ramy organizacyjno-prawne tego typu działalności nakierowanej na pomoc przedsiębiorcy stanowi właśnie consulting.

Monografię Doroty Krekory-Zając rozpoczyna prezentacja consultingu w aspekcie historycznym. W kolejnym rozdziale autorka omawia charakter prawny umowy consultingu (typologia, przedmiot umowy, treść zobowiązania, postanowienia umowne, odpowiedzialność jednostki consultingowej).  W rozdziale trzecim znajdziemy porównanie tej umowy z innymi umowami na gruncie prawa polskiego, takimi jak umowa zlecenia, umowa know-how, umowa o prace badawczo-rozwojowe i umowa franchisingu. Ostatni rozdział dotyczy prawa amerykańskiego, które stanowi źródło kształtowania się tej umowy w innych państwach. Na końcu zamieszczono wzór umowy consultingu opracowany przez Bank Światowy.

Szczegółowa i wszechstronna analiza samego zjawiska consultingu, jak również jego natury prawnej pozwoliła autorce niniejszego opracowania na wyciągniecie wniosków de lege ferenda. Postuluje ona, by ustawodawca zakwalifikował umowę consultingu jako umowę starannego działania oraz określił przedmiot umowy jako materialnej postaci procesu intelektualnego konsultanta.

Spis treści

Wstęp    
Rozdział I. Rozwój historyczny i istota consultingu    
1.    Consulting I generacji    
2.    Consulting II generacji    
3.    Consulting III generacji    
5. Istota consultingu    

Rozdziału II. Charakter prawny umowy consultingu    
1. Typologia    
1.1.    Umowa consultingu jako umowa nienazwana    
1.2.    Umowa consultingu jako umowa mieszana    
1.3.    Umowa consultingu jako umowa dwustronnie zobowiązująca i wzajemna    
1.4.    Umowa consultingu jako umowa odpłatna    
1.5.    Umowa consultingu jako umowa konsensualna    
1.6.    Umowa consultingu jako umowa kauzalna    
1.7.    Umowa consultingu jako umowa starannego działania    
1.8.    Umowa consultingu jako umowa swobodnie negocjowana ....
1.9.    Umowa consultingu jako umowa o świadczenie usług    
1.10.    Umowa consultingu jako umowa gospodarcza    

2.    Przedmiot umowy consultingu    

3.    Podmioty umowy consultingu    
3.1.    Terminologia    
3.2.    Charakterystyka klienta    
3.3.    Charakterystyka jednostki consultingowej    
3.4.    Charakterystyka innych podmiotów umowy consultingu    

4.    Treść zobowiązania umowy consultingu    
4.1.    Prawa jednostki consultingowej    
4.2.    Obowiązki jednostki consultingowej    
4.3.    Prawa klienta    
4.4.    Obowiązki klienta    

5.    Inne postanowienia umowne    
5.1.    Klauzule umowne    
5.2.    Forma umowy    
5.3.    Czas trwania i sposoby zakończenia    

6.    Odpowiedzialność jednostki consultingowej    

Rozdział III. Porównanie umowy consultingu z innymi umowami    
1.    Umowa consultingu a umowa zlecenia    
2.    Umowa consultingu a umowa o dzieło    
3.    Umowa consultingu a umowa know-how    
4.    Umowa consultingu a umowa o prace badawczo-rozwojowe    
5.    Umowa consultingu a umowa franchisingu    

Rozdział IV. Umowa consultingu w Stanach Zjednoczonych Ameryki
1.    Wiadomości ogólne    
2.    Wynagrodzenie    
3.    Treść umowy consultingu    
4.    Odpowiedzialność i środki ochrony prawnej
    
5.    Umowa consultingu we wzorcach Banku Światowego    
5.1.    Zagadnienia wstępne    
5.2.    Informacje ogólne dotyczące prezentowanego wzorca    
5.3.    Strony umowy    
5.4.    Przedmiot umowy    
5.5.    Prawa i obowiązki konsultantów    
5.6.    Postanowienie zapobiegające konfliktowi interesów    
5.7.    Zasada poufności    
5.8.    Obowiązek informacyjny    
5.9.    Własność dokumentacji stworzonej w ramach realizacji umowy....
5.10.    Wyposażenie i środki zapewnione przez klienta    
5.11.    Obowiązki klienta    
5.12.    Klauzula zgodnej współpracy    
5.13.    Rozwiązywanie sporów    
Zakończenie    
Wykaz skrótów    
Bibliografia    

  Cena:

Ilość

przechowalnia

14,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
przechowalnia
Giemza Mariusz, Sikora Tadeusz
21,50 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska