UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Teoria komunikowania publicznego i politycznego


Teoria komunikowania publicznego i politycznego
  Cena:

przechowalnia

39,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Wydawnictwo: ASTRUM
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
243
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2007
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

39,00 zł

W polskiej literaturze naukowej zarówno tematyka komunikowania politycznego, jak i komunikowania publicznego jest bardzo rzadko podejmowana. Teoria komunikowania publicznego i politycznego. Wprowadzenie jest pierwszą, a zarazem pionierską na polskim rynku publikacją dotyczącą tej dziedziny. W części pierwszej, poświęconej komunikowaniu publicznemu, zawarta jest definicja pojęcia, analiza podstawowych elementów tego procesu, jego organizacja i formy oraz społeczne kampanie komunikacyjne. Część druga natomiast dotyczy komunikowania politycznego. Autorzy omawiają m.in. istotę komunikowania politycznego, rolę komunikowania masowego i mediów masowych w polityce, zjawisko widoczności medialnej i mediatyzacji życia politycznego, organizację kampanii politycznych i wyborczych. Wiadomości zawarte w niniejszym podręczniku przydadzą się przede wszystkim studentom nauk społecznych, praktykom życia publicznego i politycznego, dziennikarzom oraz każdemu, kto interesuje sie zagadnieniami komunikologii.

Spis treści

Wstęp
Część I. KOMUNIKOWANIE PUBLICZNE

Rozdział 1. Obszar komunikowania publicznego
Pojęcie komunikowania publicznego
Definicja komunikowania publicznego
Instytucje publiczne
Funkcje instytucji publicznych
Demokracja komunikacyjna
Nadawca i odbiorca w systemie komunikowania publicznego
Aktorzy komunikowania publicznego
Odbiorcy w systemie komunikowania publicznego
Charakter komunikatu publicznego
Kanały dyfuzji komunikatów publicznych
Cechy komunikatu publicznego
Kierunki przepływu komunikatów publicznych
Formy komunikowania publicznego
Rozporządzanie danymi publicznymi
Kształtowanie stosunków komunikacyjnych między instytucjami publicznymi i ich publicznościami
Promowanie usług oferowanych publiczności
Prowadzenie kampanii społecznych
Podnoszenie prestiżu i kreowanie wizerunku instytucji publicznych

Rozdział 2. Organizacja komunikowania publicznego
Cele polityki komunikacyjnej
Struktura komunikowania publicznego
Instytucje publiczne rządowe i samorządowe
Agencje komunikacyjne
Pozarządowe organizacje społeczne typu non-profit
Przedsiębiorstwa prywatne i biznes
Modele organizacji i zarządzania komunikowaniem publicznym
Wewnętrzne ulokowanie organizmów komunikacyjnych (model zachodnioeuropejski - przykład Francji)
Zewnętrzne usytuowanie organizmów komunikacyjnych (model anglosaski)
Decyzje publiczne a polityka komunikacyjna
Komunikowanie publiczne w procesie decyzyjnym
Personalizacja decyzji publicznych
Marketing społeczny
Istota marketingu społecznego
Zastosowanie marketingu społecznego

Rozdział 3. Społeczne kampanie komunikacyjne
Komunikacyjne kampanie społeczne - istota,charakter,cele
Definicja kampanii komunikacyjnej
Cele i cechy społecznych kampanii komunikacyjnych
Legitymizacja kampanii społecznych
Typy społecznych kampanii komunikacyjnych
Kampanie modyfikujące postawy i zachowania obywateli
Kampanie informacyjne
Kampanie promujące instytucje i usługi publiczne
Środki modyfikowania postaw i zachowań
Psychologiczne środki modyfikowania postaw
Prawne środki regulacji postaw i zachowań obywateli
Organizacja społecznych kampanii komunikacyjnych
Prekampania
Faza organizacji i realizacji kampanii
Dyfuzja kampanii
Postkampania
Strategie kampanii komunikacyjnych
Budżet kampanii

Część II. KOMUNIKOWANIE POLITYCZNE

Rozdział 4. Istota komunikowania politycznego
Pojęcie komunikowania politycznego
Podejścia teoretyczne do komunikowania politycznego
Definicja komunikowania politycznego
Komunikowanie polityczne a komunikowanie masowe
Rola mediów masowych w polityce
Zjawisko widoczności medialnej
Zmiany w zachowaniach rządzących
Zmiany w zachowaniach rządzonych
Zmiany w sferze publicznej
Mediatyzacja polityki

Rozdział  5. Kampania polityczna i wyborcza jako formy komunikowania politycznego
Kampania polityczna
Ewolucja systemu komunikowania politycznego a charakter kampanii politycznej
Ujęcia kampanii politycznych
Ujęcie przedmiotowe
Ujęcie podmiotowe
Kampania wyborcza
Definiowanie kampanii wyborczej
Proces profesjonalizacji kampanii wyborczej

Rozdział  6. Uczestnicy kampanii politycznej i wyborczej
Aktorzy polityczni
Badania amerykańskie nad aktorami politycznymi
Badania europejskie nad aktorami politycznymi
Obywatele
Klasyfikacja według podejmowanych decyzji politycznych
Klasyfikacja według reakcji na formy komunikowania politycznego
Klasyfikacja według motywów podejmowania decyzji wyborczej
Klasyfikacja według zachowań wyborców
Klasyfikacja według motywów postępowania w wyborach
Media
Rola mediów w procesie komunikowania politycznego
Modele stosunków między mediami a politykami

Rozdział 7. Organizacja kampanii wyborczej
Koncepcje organizacji kampanii wyborczej
Organizacja kampanii wyborczej według Mausera
Organizacja kampanii wyborczej według Herrerosa Arconady
Otoczenie kampanii wyborczej
System rządów
System wyborczy
Sposoby wewnętrznego zorganizowania podmiotów rywalizacji
Zasoby finansowe podmiotów rywalizacji
Rola konsultantów i wyspecjalizowanych agencji wyborczych

Zakończenie
Spis tabel
Spis rysunków
Bibliografia
  Cena:

przechowalnia

39,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska