UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Komunikacyjne środowisko nauczania i uczenia się PROMOCJA!


Komunikacyjne środowisko nauczania i uczenia się
  Cena:

Ilość

przechowalnia

49,00 zł
45,00 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 49,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 3
Wydawnictwo: ASTRUM
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
360
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2006
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

49,00 zł
45,00 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 49,00 zł

Choć zagadnienia komunikacji w edukacji od lat stanowią temat wielu badań i nie brak prac traktujących o procesie nauczania–uczenia się, Komunikacyjne środowisko nauczania i uczenia się to wyjątkowa pozycja na polskim rynku wydawniczym. Jej treść obejmuje szeroki wachlarz problemów poświęconych nauczaniu, uczeniu się i środowisku komunikacji edukacyjnej, prezentuje w tym zakresie najnowsze tendencje i bogaty dorobek badawczy. Składa się z trzech części. Pierwsza omawia funkcjonowanie nauczyciela w szkole, profesjonalną bazę wiedzy nauczyciela, jego podstawowe kompetencje, charakterystykę zmiennych komunikacyjnych decydujących o sukcesie w pracy zawodowej, taksonomię celów kształcenia, zasady nauczania jako normy postępowania nauczyciela, model nauczania zorientowany na ucznia, a także sposoby kreowania w środowisku uczenia się pozytywnego klimatu emocjonalnego. Druga część poświęcona jest uczniowi w środowisku uczenia się. Poznać dzięki niej można modele skutecznego uczenia się szkolnego i bogaty zbiór narzędzi badawczych komunikacji edukacyjnej niezbędny każdemu nauczycielowi. Część trzecia traktuje o problemach środowiska fizycznego komunikacji edukacyjnej. Obok kwestii związanych z mikroklimatem w klasie szkolnej i ergonomią stanowisk pracy uczniów Aleksander Sztejnberg ukazał w niej wpływ wybranych sposobów przestrzennego usadowienia uczniów na komunikowanie się w klasie. Niezwykłym atutem tej książki jest nader bogaty zbiór różnorodnych ćwiczeń przydatnych w samokształceniu, a także materiały dydaktyczne służące ewaluacji zdobytej wiedzy. Słowem, Komunikacyjne środowisko nauczania i uczenia się jest wręcz niezbędne w bibliotekach i biblioteczkach domowych szerokiego grona odbiorców: od wykładowców wyższych uczelni, wszystkich studentów, nauczycieli poszczególnych przedmiotów, aż do czytelników pragnących po prostu pogłębić swoją wiedzę w zakresie komunikacji edukacyjnej.


Spis treści


Wstęp

Część 1. Nauczyciel w szkole    

Rozdział 1. Profesjonalna baza wiedzy nauczyciela
Rozdział 2. Funkcje i zadania nauczyciela w klasie szkolnej. Podstawowe kompetencje nauczyciela    

Rozdział 3. Taksonomie celów kształcenia    
Taksonomia celów dziedziny poznawczej Blooma (1956)    
Taksonomia dziedziny emocjonalnej Krathwohla (1964)    
Powiązanie taksonomii celów kształcenia dziedziny poznawczej Blooma (1956) i taksonomii dziedziny emocjonalnej Krathwohla (1964)    
Taksonomia dziedziny psychomotorycznej Dave'a (1970)    
Zweryfikowana taksonomia dziedziny poznawczej Blooma (2001)
    
Rozdział 4. Edukacja szkolna i teoria konstruktywistyczna uczenia się. Nauczyciel konstruktywista    
Porównanie modeli nauczyciela tradycyjnego i nowoczesnego    

Rozdział 5. Warunki konieczne do realizacji nauczania skoncentrowanego na uczniu    
Rozdział 6. Psychologiczne zasady nauczania skoncentrowanego na uczniu    
Rozdział 7. Rozpoznawanie nauczycielskiego stylu nauczania    
Rozdział 8. Kreowanie pozytywnego klimatu emocjonalnego klas szkolnych    
Rozdział 9. Strategie zapobiegania konfliktom i redukcji ujemnych emocji w klasie    
Zapobieganie konfliktom w klasie    
Redukcja ujemnych emocji i konfliktu w klasie    

Rozdział 10. Model FEASP Hermanna Astleitnera i jego zastosowanie w tworzeniu pozytywnego klimatu emocjonalnego w klasie    
Redukcia
Redukcja zazdrości    
Redukcja złości    
Wzrost sympatii    
Wzrost przyjemności (zadowolenia)    

Rozdział 11. Stosowanie zasad nauczania na zajęciach edukacyjnych    
Zasada poglądowości i jej realizacja w klasach szkolnych    
Zasada przystępności nauczania (dostępności, stopniowania trudności)    
Zasada systematyczności i logicznej kolejności    
Zasada trwałości    
Zasady w sprawdzaniu i ocenianiu osiągnięć szkolnych uczniów    

Rozdział 12. Bezpośredniość jako zmienna komunikacyjna nauczyciela    
Bezpośredniość werbalna    
Bezpośredniość niewerbalna    
Pomiar poziomu bezpośredniości niewerbalnej    
Oczekiwania studentów w zakresie niewerbalnych zachowań nauczycieli na zajęciach edukacyjnych - relacja z badań    
Bezpośredniość niewerbalna nauczyciela. Szacowanie efektów uczenia się

Rozdział 13.Jasność nauczania jako zachowanie komunikacyjne nauczyciela    
Ocena poziomu klarowności nauczania    

Rozdział 14. Skuteczny nauczyciel - zachowania nauczyciela na zajęciach edukacyjnych    
Działalność dydaktyczna    
Jakość organizacji zajęć    
Klimat klasy    

Rozdział 15. Charakterystyki skutecznego nauczyciela - wybrane narzędzia pomiarowe    
Rozdział 16. Kreowanie skutecznego klimatu nauczania    
Rozdział 17. Strategie kształcenia. Nauczycielskie style kierowania klasa szkolną    
Rozpoznawanie stylu kierowania klasą szkolną.    
Zintegrowany model stylów nauczania i uczenia się    

Rozdział 18. Style komunikacyjne nauczyciela    
Zachowania idealnego nauczyciela - relacja z badań    
Niepożądane zachowania nauczyciela - relacja z badań    
Aktualne zachowania interakcyjne nauczyciela w ocenie uczniów i w samoocenie nauczyciela - relacja z badań    
Zachowania nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i liceów na zajęciach
edukacyjnych w ich samoocenie

Rozdział 19. Pożądane właściwości nauczyciela na zajęciach edukacyjnych    
Rozdział 20. Ujemne cechy osobowości i postępowania nauczyciela na zajęciach edukacyjnych..
Rozdział 21. Relacje uczeń-nauczyciel w rzeczywistości szkolnej    
Rozdział 22. Zachowania komunikacyjne nauczycieli i uczniów w rzeczywistości szkolnej    
Działania i wypowiedzi nauczyciela jako źródła zachowań agresywnych uczniów

Rozdział 23. Zachowania werbalne i niewerbalne nauczyciela. Szacowanie efektów uczenia się - relacja z badań    
Rozdział 24. Zachowania niewerbalne nauczycieli na zajęciach edukacyjnych a ich style komunikacyjne     
Rozdział 25. Jasność i rzeczowość wypowiedzi nauczyciela. Szacowanie efektów uczenia się    
Rozdział 26. Zachowania nauczyciela podczas kontroli i oceny wiedzy. Szacowanie efektów uczenia się
Rozdział 27. Jednoczesne występowanie trzech zmiennych komunikacyjnych nauczyciela. Szacowanie efektów uczenia się    
Rozdział 28. Motywowanie uczniów do nauki    
Model celów motywacyjnych ARCS Johna M. Kellera (1979).

Część 2. Uczeń w rzeczywistości szkolnej    
Rozdział 29. Doskonalenie uczenia się szkolnego    
Model szkolnego uczenia się Johna B. Carrolla (1963)    
System pełnego przyswajania Jamesa H. Błocka i Benjamina S. Blooma    

Rozdział 30. Odpowiedzialność ucznia za swoje uczenie się    
Rozdział 31. Wpływ zmiennych środowiska edukacyjnego na uczenie się    

Rozdział 32. Narzędzia komunikacji edukacyjnej i ich wykorzystanie w doskonaleniu środowisl uczenia się    
Style uczenia się VARK    
Preferencje środowiskowe PEPS do uczenia się    
Pożądane środowiska uczenia się dla uczniów ekstrawertyków i introwertyków
Dwa główne wymiary osobowości według Hansa Eysencka    
Zachowania komunikacyjne uczniów w konwersacjach z nauczycielami i ich rozpoznawanie    
Oczekiwania uczniów w zakresie werbalnych i niewerbalnych zachowań komunikacyjnych nauczyciela    
Zewnętrzna i wewnętrzna motywacja do uczenia się    
Wzmocnienie wewnętrznej motywacji na drodze samodzielnej analizy prze;
uczniów osiągania założonych celów uczenia się    
Rozpoznawanie wskaźników efektywnej szkoły    
Dominujące kategorie motywów uczenia się szkolnego    
Odczucia uczniów związane z uczeniem się    
Stosunek uczniów do nauki szkolnej    
Jakość uczenia się uczniów na zajęciach edukacyjnych. Najistotniejsze cechy
osobowości uczniów związane z uczeniem się w szkole    
Aktywność strategiczna uczniów podczas uczenia się z tekstów podręcznikowych .
Dominujące orientacje celów motywacyjnych uczniów a struktury celów nauczyciela    
W jaki sposób rozpoznać w rzeczywistości szkolnej ucznia zdolnego?    
Jak rozpoznać u uczniów lęk komunikacyjny?    
Jakich stanów emocjonalnych doświadczają uczniowie w czasie lekcji w różnych
sytuacjach komunikacyjnych?    
Zastosowanie modelu FEASP Hermanna Astleitnera w rozpoznaniu ujemnych
i dodatnich emocji uczniów na zajęciach edukacyjnych    

Rozdział 33. Rewolucja w pomiarze testowym osiągnięć poznawczych uczniów    
Wybrane procedury komputerowego testowania adaptacyjnego w ewaluacji osiągnięć uczniów

Część 3. Środowisko komunikacji edukacyjnej    

Rozdział 34. Klasa szkolna jako miejsce świadczenia usługi edukacyjnej    
Wpływ atmosfery otoczenia klasy szkolnej na uczniów i nauczyciela    
Rozpoznawanie środowiska fizycznego klas szkolnych    

Rozdział  35. Mikroklimat klasy szkolnej    
Jaki jest klimat świetlny pomieszczeń lekcyjnych w polskich szkołach?
Co zrobić, aby uczniowie siedzieli wygodnie? Ergonomiczne stanowiska pracy
uczniów w szkole    

Rozdział 36.Wykorzystanie przestrzeni klasy szkolnej w uczeniu się    
Aranżacje przestrzenne miejsc siedzących    
Tradycyjna    
Podkowa i segmenty     
Wpływ aranżacji przestrzennych na komunikację w klasie    

Rozdział 37. Pytania i polecenia        
Literatura    
Spis rycin    
Spis tabel
  Cena:

Ilość

przechowalnia

49,00 zł
45,00 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 49,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska