UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Podnoszenie wartości kapitału edukacyjnego pracowników w systemie kształcenia ustawicznego


Podnoszenie wartości kapitału edukacyjnego pracowników w systemie kształcenia ustawicznego
  Cena:

Ilość

przechowalnia

27,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
218
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

27,00 zł

Zaistniałe w ostatnim dwudziestoleciu przeobrażenia w Polsce stały się przyczynkiem podjętych przeze mnie rozważań oraz stanowią kanwę inspiracji badawczych, które sytuują się w obszarze ustawicznej edukacji zawodowej. Zmiany te można rozpatrywać na trzech poziomach: makro-, mezo- oraz mikrostrukturalnym. W wymiarze makrospołecznym funkcjonujemy obecnie w tzw. erze postindustrialnej, w której naczelnym dobrem społeczeństw staje się wiedza oraz jej wykorzystanie. Postępujący proces globalizacji, ewolucji współczesnego świata, rozwoju nauki i nowych technologii, transformacji ekonomicznych, rozpowszechnienia kształcenia know-how (wiedzieć jak) implikuje potrzebę stałego doskonalenia zawodowego oraz dostosowywania się do wymagań rynku pracy w wymiarze mikrospołecznym. Dlatego aktywne jednostki powinny „uczyć się, aby być" w tak szybko zmieniającym się środowisku, w obliczu pojawiających się tendencji. Również zmiany w świecie zawodów dowodzą, iż zdobyta w systemie formalnego kształcenia wiedza już nie wystarcza człowiekowi na całe życie, lecz wymaga ustawicznego odnawiania, podnoszenia kwalifikacji oraz ich ciągłego uaktualniania.
Niejednokrotnie sytuacja rynku pracy stymuluje jednostki w kierunku unowocześniania umiejętności, nadążania za postępem wiedzy, poznawania najnowszych trendów rozwojowych, zarówno w obrębie wykonywanych zadań zawodowych, jak i w szerszej perspektywie. Powyższe przekształcenia zdeterminowały także zmiany w obszarze świata pracy i funkcjonowania w nim człowieka. Obecnie, niezależnie od miejsca i rodzaju wykonywanej pracy, trudno jest mówić o stałości zatrudnienia. Nowoczesne trendy funkcjonowania w środowisku pracy wskazują, iż osoby w tzw. wieku produkcyjnym będą zobligowane w ciągu całego okresu aktywności zawodowej do kilkakrotnej zmiany wykonywanego zawodu oraz miejsca pracy. Funkcjonowanie w czasach gospodarki wolnorynkowej - z jednej strony - stwarza perspektywy i szanse ludziom wykształconym i aktywnym, jednakże - z drugiej - sytuacja niepewności na rynku pracy, bezrobocie oraz konkurencyjność mogą wyzwalać poczucie zagrożenia i lęku


Spis treści

Wstęp        
ROZDZIAŁ I
Znaczenie kształcenia ustawicznego we współczesnym świecie    
1.1.    Przeobrażenia polskiej oświaty dorosłych w dobie transformacji syste¬mowej    
1.2.    Rynek pracy a edukacja zawodowa    
1.3.    Rozwój rynku usług szkoleniowych w Polsce    
1.4.    Postawy wobec kształcenia ustawicznego    
ROZDZIAŁ II
Kształcenie ustawiczne elementem sprzyjającym podnoszeniu wartości kapitału
edukacyjnego pracowników    
2.1.    Edukacja ustawiczna jako inwestycja w kapitał ludzki    
2.2.    Kapitał ludzki we wspóczesnych organizacjach    
2.3.    Rozwój zawodowy a proces planowania karier     
2.4.    Wartość kapitału edukacyjnego człowieka    
ROZDZIAŁ III
Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się    
3.1.    Kształcenie na potrzeby „gospodarki opartej na wiedzy"    
3.2.    „Organizacja ucząca się" wyzwaniem dla organizacji i funkcjonowania firm    
3.3.    Polityka szkoleniowa firm w zakresie rozwoju zawodowego pracowników.
3.4.    Dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników     
3.5.    Aktualne wymagania w obszarze kompetencji wobec menedżerów i pra¬cowników     
3.6.    Zarządzanie talentami w organizacjach    
ROZDZIAŁ IV
Metodologiczne podstawy badań    
4.1.    Przedmiot i cele badań    
4.2.    Problemy i hipotezy badawcze    
4.3.    Metody, techniki i narzędzia badawcze    
4.4.    Procedura i organizacja badań własnych    
ROZDZIAŁ V
Oferta edukacyjna dla dorosłych na Warmii i Mazurach oraz w Wielkopolsce     
5.1. Podstawowe informacje o regionach    
5.2.    Oferta kształcenia na poziomie studiów wyższych    
5.3.    Studia podyplomowe    
5.4.    Firmy i instytucje szkoleniowe    
5.5.    Mocne i słabe strony oferty edukacyjnej w regionach    
ROZDZIAŁ VI
Podnoszenie wartości kapitału edukacyjnego przez pracowników w
przeprowadzonych badan    
6.1.    Charakterystyka badanej populacji    
6.2.    Diagnoza aktywności edukacyjnej    
6.3.    Motywy podejmowania kształcenia    
6.4.    Podsumowanie    
ROZDZIAŁ VII
Postawy badanych osób względem kształcenia    
7.1.    Komponent emocjonalno-oceniający postaw    
7.2.    Komponent poznawczy postaw    
7.3.    Komponent behawioralny postaw    
7.4.    Podsumowanie     
ROZDZIAŁ VIII
Realizacja procesu dokształcania i doskonalenia zawodowego praco1
w praktyce przedsiębiorstw    
8.1.    Zakład pracy jako miejsce uczenia się pracowników    
8.2.    Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych    
8.3.    Korzystanie z zewnętrznej oferty firm szkoleniowych    
8.4.    Podsumowanie    
ROZDZIAŁ IX
Rekomendacje dotyczące usprawnienia procesu podnoszenia wartości 1
edukacyjnego    
Zakończenie    
Bibliografia    

Aneks        
Załącznik nr 1. Studenci szkół wyższych według województw i szkół. Stan
w dniu 30 XI2003 roku    
Załącznik nr 2. Studenci szkół wyższych według województw i szkół. Stan
w dniu 30 XI2008 roku    
Załącznik nr 3. Struktura uczelni publicznych i niepublicznych pod względem
liczby studentów z uwzględnieniem województw     
Załącznik nr 4. Alfabetyczny katalog instytucji szkoleniowych z Wielkopolski
Załącznik nr 5. Alfabetyczny katalog instytucji szkoleniowych z Warmii i Mazur     
The raising of educational capital of employees in permanent education
system (Summary)     

  Cena:

Ilość

przechowalnia

27,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska