UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów.

Informacje o produkcie

Wprowadzenie do techniki mikroprocesorowej


Wprowadzenie do techniki mikroprocesorowej
  Cena:

przechowalnia

17,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
278
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2003
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

17,00 zł

Szybki rozwój technologii półprzewodników zaowocował w ostatnim okresie pojawieniem się elementów o bardzo złożonej strukturze, zawierających w jednej obuć wiele różnych układów funkcjonalnych. Stwarza to specyficzne trudności w nauczaniu zwiększane dodatkowo znacznym poszerzeniem zakresu wiedzy uznawanej za podstawową dziedzinie techniki mikroprocesorowej. Ponadto często znacznemu nagromadzeniu w podręcznikach danych faktograficznych nie towarzyszy wystarczająco dogłębne wyjaśnianie podstawowych zasad funkcjonowania układów. To wszystko sprawia, że pierwsze kroki w samodzielnym poznawaniu zagadnień techniki mikroprocesorowej są trudne. Niniejszy podręcznik ma przede wszystkim służyć ułatwieniu tego zadania.
Istotnym powodem ukazania się tego podręcznika były potrzeby związane z  prowadzeniem wykładów z zakresu techniki mikroprocesorowej na studiach inżynierski Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jednak ze względu na elementarny sposób prezentacji materiału podręcznik może być również przydatny w szkołach średnich nauczających podstaw techniki mikroprocesorowej. Mam nadzieję, że każdy tkp posiada elementarną wiedzę z zakresu techniki cyfrowej, jest w stanie z niego korzystać to ułatwić, zdefiniowano w tekście wszystkie używane podstawowe terminy, a ponadto początku podręcznika zestawiono ich skorowidz z podaniem numerów stron, na których terminy są definiowane i używane.

SPIS TREŚCI
WSTĘP DO WYDANIA I    
WSTĘP DO WYDANIA II    
WSTĘP DO WYDANIA III    
SKOROWIDZ PODSTAWOWYCH TERMINÓW    
1.    WPROWADZENIE    
1.1.    PODSTAWOWE POJĘCIA    
1.2.    BUDOWA TYPOWEGO MIKROPROCESORA    
1.3.    REALIZACJA PROGRAMU PRZEZ MIKROPROCESOR    
1.4.    REALIZACJA ROZKAZU PRZEZ MIKROPROCESOR         
1.5.    WSPÓŁPRACA MIKROPROCESORA Z UKŁADAMI WE/WY
1.5.1.    Adresowanie układów wejścia/wyjścia    
1.5.2.    Współpraca na zasadzie przeglądania rejestrów stanu układów WE/WY    
1.5.3.    Współpraca inicjowana sygnałami przerwań    
1.6.    TRYB BEZPOŚREDNIEGO DOSTĘPU DO PAMIĘCI DMA    
1.7.    STANY SPECJALNE    

2.    MIKROPROCESOR Z80    
2.1.    PODSTAWOWE PARAMETRY MIKROPROCESORA Z80    
2.2.    BUDOWA MIKROPROCESORA Z80    
2.3.    OPIS SYGNAŁÓW MIKROPROCESORA Z80    
2.4.    REALIZACJA ROZKAZÓW PRZEZ MIKROPROCESOR Z80    
2.5.    OBSŁUGA PRZERWAŃ PRZEZ MIKROPROCESOR Z80

3.    ROZKAZY MIKROPROCESORA Z80    
3.1.    KODY I OPERACJE ARYTMETYCZNE    
3.2.    TRYBY ADRESOWANIA    
3.3.    PODZIAŁ I SPOSÓB ZAPISU ROZKAZÓW MIKROPROCESORA    
3.4.    ROZKAZY PRZESŁAŃ    
3.4.1.    Przesłania 8-bitowe    
3.4.2.    Przesłania 16-bitowe    
3.4.3.    Rozkazy przesłań blokowych    
3.5.    ROZKAZY ARYTMETYCZNO-LOGICZNE    
3.5.1.    Rozkazy arytmetyczno-logiczne 8-bitowe    
3.5.2.    Rozkazy arytmetyczne 16-bitowe    
3.5.3.    Rozkazy przesunięć i obrotów    
3.5.4.    Rozkazy operacji na bitach    
3.6.    ROZKAZY ZMIANY SEKWENCJI WYKONYWANIA PROGRAMU
3.6.1.    Rozkazy skoków zwykłych i warunkowych    
3.6.2.    Wywoływanie i powrót z podprogramów    
3.7.    ROZKAZY WEJŚCIA/WYJŚCIA    
3.8.    ROZKAZY KONTROLI PROCESORA
    
4.    MIKROKONTROLER Z80180    
4.1.    PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI RODZINY MIKROKONTROLERÓW Z80180    
4.2.    OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIKROKONTROLERA Z80180
4.3.    BUDOWA MIKROKONTROLERA Z80180    
4.3.1.    Opis ogólny wewnętrznej struktury mikrokontrolera     
4.3.2.    Opis sygnałów zewnętrznych mikrokontrolera    
4.4.    JEDNOSTKA CENTRALNA MIKROKONTROLERA Z80I80    
4.4.1. Ogólna charakterystyka działań realizowanych przez jednostkę centralną    
4.4.2.    Realizacja rozkazów przez procesor    
4.4.3.    Układ przerwań    

4.5.    BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO PAMIĘCI    
4.6.    ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ PRZEZ MIKROKONTROLER    
4.7.    STANY SPECJALNE MIKROKONTROLERA    
4.8.    ZESPÓŁ LICZNIKÓW PROGRAMOWALNYCH PRT    
4.9.    UKŁAD ASYNCHRONICZNEJ TRANSMISJI SZEREGOWEJ ASCI

4.10.    UKŁAD SYNCHRONICZNEJ TRANSMISJI SZEREGOWEJ CSIO
4.11.    ROZKAZY MIKROKONTROLERA Z80180    

5. MIKROKONTROLER INTEL 8051    
5.1.    PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI RODZINY MCS 51    
5.2.    BUDOWA MIKROKONTROLERA 8051    
5.3.    OPIS KOŃCÓWEK MIKROKONTROLERA 8051    
5.4.    ORGANIZACJA PAMIĘCI MIKROKONTROLERA    
5.4.1.    Pamięć programu    
5.4.2.    Pamięć danych    
5.5.    OPIS REJESTRÓW Z OBSZARU SFR    
5.5.1.    PSW-rejestr stanu programu    
5.5.2.    TMOD-rejestr sterujący pracą liczników TO i Tl    
5.5.3.    TCON - rejestr sterująco-kontrolny liczników i przerwań zewnętrznych    
5.5.4.    IE - rejestr maski przerwań    
5.5.5.    IP - rejestr priorytetu przerwań    
5.5.6.    SCON - rejestr sterująco-kontrolny portu szeregowego    
5.5.7.    PCON - rejestr sterujący zasilaniem i szybkością transmisji    
5.6.    CYKL MASZYNOWY I ROZKAZOWY MIKROKONTROLERA    
5.7.    DZIAŁANIE PORTÓW MIKROKONTROLERA 8051    
5.8.    UKŁAD CZASOWO-LICZNIKOWY    
5.9.    PORT SZEREGOWY    
5.9.1.    Ogólna charakterystyka transmisji szeregowej    
5.9.2.    Wysłanie znaku    
5.9.3.    Przyjęcie znaku    
5.9.4.    Dobór szybkości transmisji szeregowej    
5.10.    OBSŁUGA PRZERWAŃ    
5.10.1.    Organizacja układu przerwań    
5.10.2.    Przyjęcie przerwania    
5.10.3.    Przerwania zewnętrzne    

5.11.    STANY Z OBNIŻONYM POBOREM MOCY    
5.12.    INICJOWANIE MIKROKONTROLERA
    
6.    ROZKAZY MIKROKONTROLERA 8051     
6.1.    ZAPIS ROZKAZÓW    
6.2.    ROZKAZY PRZESŁAŃ    
6.3.    ROZKAZY ARYTMETYCZNO-LOGICZNE    
6.3.1.    Rozkazy arytmetyczne    
6.3.2.    Operacje logiczne na bajtach    
6.3.3.    Rozkazy przesunięć    
6.3.4.    Rozkazy działań na bitach    
6.4.    ROZKAZY SKOKÓW    
6.5.    PODPROGRAMY I OPERACJE NA STOSIE    
6.6.    ALFABETYCZNE ZESTAWIENIE ROZKAZÓW    

7.    MIKROKONTROLER AT89S8252    
7.1.    PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI MIKROKONTROLERA    
7.2.    REJESTRY SPECJALNE MIKROKONTROLERA    
7.2.1.    T2CON - rejestr sterujący licznika T2    
7.2.2.    WMCON - rejestr sterujący pamięci i czasomierza kontrolnego
7.2.3.    SPCR - rejestr sterujący układem synchronicznej transmisji szeregowej SPI    
7.2.4.    SPSR - rejestr stanu układu SPI    
7.2.5.    SPDR - rejestr danych układu SPI    
7.3.    WEWNĘTRZNA PAMIĘĆ DANYCH    
7.4.    LICZNIK T2    
7.4.1.    Licznik T2 w trybie z przechwytywaniem    
7.4.2.    Licznik T2 w trybie z wpisem stanu początkowego    
7.4.3.    Licznik T2 jako generator taktu transmisji szeregowej    
7.4.4.    Licznik T2 jako generator impulsów wyjściowych    
7.5.    UKŁAD SYNCHRONICZNEJ TRANSMISJI SZEREGOWEJ SPI    
7.6.    CZASOMIERZ KONTROLNY    
7.7.    PROGRAMOWANIE WEWNĘTRZNYCH PAMIĘCI TRWAŁYCH    
7.7.1.    Równoległe programowanie pamięci trwałej    
7.7.2.    Szeregowe programowanie pamięci trwałej    

8. MIKROKONTROLER SAB 80C517    
8.1.    OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIKROKONTROLERA    
8.2.    STRUKTURA WEWNĘTRZNA MIKROKONTROLERA    
8.3.    UKŁADY TRANSMISJI SZEREGOWEJ    
8.3.1.    Ogólna charakterystyka układów transmisji    
8.3.2.    Kanał 0 transmisji szeregowej    
8.3.3.    Ustalanie szybkości transmisji w kanale 0    
8.3.4.    Kanał 1 transmisji szeregowej    
8.3.5.    Komunikacja wieloprocesorowa przy użyciu transmisji szeregowej
8.4.    UKŁAD PRZETWARZANIA ANALOGOWO/CYFROWEGO    
8.4.1.    Podstawowe parametry układu    
8.4.2.    Opis działania układu przetwarzania A/C    
8.4.3.    Wybór zakresu przetwarzania A/C    
8.4.4.    Zależności czasowe w procesie przetwarzania A/C    
8.5.    JEDNOSTKA KOMPARACYJNA CCU    
8.5.1.    Ogólna struktura jednostki CCU    
8.5.2.    Licznik T2    
8.5.3.    Czasomierz komparacyjny CT    
8.5.4.    Przechwytywanie stanu licznika T2    
8.5.5.    Komparacja w jednostce CCU    
8.5.6.    Komparacja w zespole licznik T2 - rejestry CCx    
8.5.7.    Komparacja współbieżna przy użyciu rejestru CC4    
8.5.8.    Komparacja przy użyciu rejestrów CMO do CM7    
8.5.9.    Komparacja w zestawie rejestr CMx - czasomierz CT    
8.5.10.    Komparacja w zestawie licznik T2 - rejestr CMx    
8.6.    UKŁAD PRZERWAŃ    
8.6.1.    Opis źródeł przerwań    
8.6.2.    Struktura priorytetów przerwań    
8.6.3.    Procedura obsługi przerwań    
8.7.    JEDNOSTKA ARYTMETYCZNA MDU    
8.8.    STANY MIKROKONTROLERA Z OBNIŻONYM POBOREM MOCY
8.9.    OCHRONA MIKROKONTROLERA PRZED NIEPOPRAWNĄ PRACĄ
8.9.1. Czasomierz kontrolny    

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

  Cena:

przechowalnia

17,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Osowski Stanisław, Siwek Krzysztof, Śmiałek Michał
40,00 zł
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Czajewski Jacek
21,00 zł
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Filipowicz Zygmunt
26,00 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska